4 eindejaartips voor de DGA

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2019
  4. 4 eindejaartips voor de DGA
blog
14 november 2019

4 eindejaartips voor de DGA

2019 is bijna voorbij; tijd om in overleg met uw fiscalist te bekijken wat u dit jaar nog kunt of moet regelen op fiscaal gebied. En voor DGA’s speelt er nogal wat. Ik behandel in dit blog vier onderwerpen.
Vergaderruimte met adviseur en klant

1. Verhoging box 2-tarief

Het box 2-tarief gaat omhoog. In 2020 is dat 26,25% en vanaf 2021 zelfs 26,9%. Als u in 2019 nog dividend uitkeert, betaalt u daarover “slechts” 25%. Nu uitkeren bespaart u dus 1,25% tot 1,9%. Voor privé-uitgaven die u de eerstkomende jaren gaat doen en die u betaalt met dividend uit uw BV, kan het aantrekkelijk zijn om de dividenduitkering daarvoor dit jaar al te doen. Ik hoor u denken: ja, maar dan verhoog ik toch op 1 januari mijn box 3-vermogen, en dan ben ik toch mijn voordeel vrijwel kwijt door de box 3-belasting?

dividend
Box 2-tarief stijgt
Gaat u privé-uitgaven doen die u betaalt met dividend uit uw BV? Dan kan het aantrekkelijk zijn om de dividenduitkering daarvoor in 2019 al te doen. 
2019
25%
2021
26,9%

Maar dat hoeft niet het geval te zijn, want als de BV het dividend niet uitkeert, maar aan u schuldig blijft, komt het niet in box 3. U krijgt dan een vordering op uw BV en die wordt belast in box 1. U betaalt in box 1 belasting over de rente die u van uw BV krijgt. De rente is voor uw BV echter weer aftrekbaar. Per saldo betaalt u daarover nauwelijks belasting. Zodra u het geld nodig heeft voor een privé-uitgave, lost de BV haar schuld aan u af.

Als u liever niet wilt dat uw BV een schuld aan u heeft, kunt u het netto dividend ook omzetten in aandelenkapitaal (agio). Dan valt het dividend niet in box 3, maar in box 2. Als u het geld vervolgens nodig heeft voor een privé-uitgave, moet u echter naar de notaris om het zonder belastingheffing uit de BV te kunnen halen.  

2. Hypotheek bij de eigen BV

De hypotheekrente is historisch laag. U kunt daarom overwegen om uw hypotheek bij uw eigen BV geheel of gedeeltelijk te herfinancieren bij uw bank. Daarmee krijgt u in uw BV geld vrij voor investeringen, de aankoop van beleggingen of om pensioen- of dividenduitkeringen aan privé te kunnen doen. Mocht u te maken krijgen met de komende wetgeving over excessieve leningen (zie bij onderwerp 3), dan kan het vrijgekomen geld ook gebruikt worden om het excessieve deel af te lossen.

3. Excessieve leningen DGA

Het kabinet dient eind dit jaar een wetsvoorstel in waardoor leningen van de DGA bij zijn of haar eigen BV boven € 500.000 vanaf 2022 als dividend in box 2 belast gaan worden. Eigenwoningleningen blijven onder voorwaarden buiten beschouwing. Onderzoek nog dit jaar met uw adviseur welke mogelijkheden u heeft om het excessieve deel af te lossen, bijvoorbeeld door een bancaire financiering aan te trekken. Als u dividend moet gaan uitkeren om het excessieve deel boven € 500.000 af te lossen, dan kunt u dat beter al dit jaar doen (zie bij onderwerp 1). Het box 2-tarief is nu nog 25%, in 2022 is dat 26,9%.

4. Pensioen in eigen beheer

Dit jaar is het laatste jaar dat u uw pensioen in eigen beheer fiscaal gunstig kunt afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting. Het grote voordeel van afkoop of omzetting is dat u meer ruimte krijgt om dividend uit te keren. Als u als DGA volgend jaar ook te maken krijgt met de komende wetgeving over excessieve leningen (zie bij onderwerp 3), kunt u met die extra dividendruimte mogelijk het excessieve deel van de leningen aflossen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (een van) deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw private banker. Vraag ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Geschreven naar de stand van zaken op 14 november 2019.

Lees ook de 6 eindejaartips voor uw privé-financiën.

De ingangsdatum van het wetsvoorstel ‘Excessieve leningen bij de eigen BV’ is met een jaar uitgesteld naar 2023.

 

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel