Wat moet u nú doen voor een zorgeloos leven later?

Pieter Steenhuizen
Teamleider bij Van Lanschot Healthcare
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Wat u nu moet doen als tandarts voor een zorgeloos leven later
Blog
22 mei 2018

Wat moet u nú doen voor een zorgeloos leven later?

Als tandarts moet u zelf vermogen opbouwen voor later. Wat zijn de mogelijkheden?
Tandarts

Herkent u het? Dat knagende gevoel in uw achterhoofd dat u eigenlijk nu iets moet regelen voor later? Als tandarts bouwt u geen verplicht pensioen op. Het pensioenfonds voor tandartsen is immers een slapend pensioenfonds waarbij de inleg gestaakt is in 1996.

U moet dus zelf vermogen opbouwen voor later. Pensioen is natuurlijk een ‘ver-van-mijn-bedshow’, maar hoe langer u wacht met reserveren, hoe hoger het bedrag dat u later opzij moet zetten om na uw pensionering goed te kunnen leven.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien wat u aan pensioen hebt opgebouwd, inclusief de AOW-uitkering. Eigen voorzieningen in de vorm van een lijfrente bij een bank of verzekeraar worden niet in dit overzicht vermeld.

Op uw 62ste met pensioen?
Rekensom
35
Voor een inkomen van € 50.000 per jaar moet u € 35.000 opzij zetten vanaf uw 40ste.

Doet u niets? Dan krijgt u alleen AOW

Als u niets doet, hebt u na pensionering alleen recht op een AOW-uitkering. De huidige AOW-leeftijd (2018) is 66 jaar en deze stijgt in stapjes naar 67 jaar en drie maanden in 2022. De verwachting is dat de AOW-leeftijd in de toekomst nog verder gaat stijgen. De prognose voor 2050 is 71 jaar. Als alleenstaande krijgt u een bruto uitkering van ca. € 15.000. Als u een partner hebt, dan bedraagt uw AOW-uitkering ca. € 10.300. Als uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan heeft deze zelf ook recht op deze uitkering.

Bij pensionering hebt u wellicht een eigen praktijk die u wilt verkopen. De netto verkoopopbrengst van uw praktijk zou dan uw aanvullende pensioenpotje zijn. Maar wat is uw praktijk straks waard? En wat houdt u daar onder aan de streep van over? Wilt u niet afhankelijk zijn van de verkoopopbrengst van uw praktijk, dan is het verstandig om vandaag iets te regelen voor later.   

Een rekensommetje voor uw pensioen

Stel, u bent 40 jaar en u hebt nog niets geregeld voor later. U wilt op uw 62ste vervroegd met pensioen en u wilt € 50.000 netto besteedbaar inkomen per jaar hebben, gecorrigeerd voor inflatie. We gaan ervan uit dat uw woninghypotheek dan is afbetaald. Wat zou u nu moeten regelen om dit mogelijk te maken? Als u vandaag begint met vermogensopbouw, dan zult u jaarlijks € 35.000 (jaarlijks geïndexeerd voor inflatie) opzij moeten zetten om deze doelstelling te realiseren. Hierbij houden we er rekening mee dat u vanaf de AOW-leeftijd recht hebt op € 10.000 bruto per jaar en dat u belegt in een beleggingsportefeuille, die bestaat uit een mix van aandelen en obligaties. Voor ieder jaar dat u de start van vermogensopbouw uitstelt, zult u jaarlijks meer vermogen opzij moeten zetten om dit gewenste inkomen van € 50.000 vanaf uw 62ste te kunnen realiseren.

U hebt een aantal mogelijkheden om vermogen voor later op te bouwen. We geven de belangrijkste weer.

Vermogen voor later opbouwen: 3 mogelijkheden 

Lijfrente

Vermogen opbouwen voor een lijfrente

U kunt bij een bank of verzekeraar vermogen opbouwen voor een lijfrente. De inleg kunt u onder voorwaarden in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1, zodat u netto minder betaalt. Over de jaarlijkse uitkering betaalt u inkomstenbelasting in box 1. Meestal is de belastingteruggave over de inleg hoger dan de belasting over de uitkering, zodat u daar een fiscaal voordeel mee behaalt. Daarnaast is het opgebouwde vermogen niet belast in box 3.

De maximale inleg bedraagt jaarlijks € 12.129 (2018). Als u de afgelopen zeven jaar geen of niet volledig gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid, kunt u nog aanvullend inleggen. Op de site van de Belastingdienst staat een rekenprogramma om uw maximale inleg te bepalen. U bent verplicht het opgebouwde vermogen aan te wenden voor een lijfrente-uitkering die uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd moet ingaan. Als u komt te overlijden, moet het opgebouwde vermogen aangewend worden voor een uitkering aan uw nabestaanden.

Vermogensopbouw in box 3 of bv

Sparen, beleggen, investeren in vastgoed of overwinst in de BV houden

Een lijfrentevoorziening heeft bepaalde fiscale voordelen, maar is wel gebonden aan allerlei regels waardoor de flexibiliteit beperkt is. Bovendien zal in veel gevallen nog aanvullend vermogen nodig zijn om in het gewenste bestedingsniveau te kunnen voorzien. Verdere vermogensopbouw kan op diverse manieren. Denk daarbij aan sparen, beleggen, investeren in vastgoed etc. Voor de inkomstenbelasting wordt dit vermogen belast in box 3. U wordt geacht een bepaald rendement met dat vermogen te behalen, ongeacht het rendement dat u daadwerkelijk hebt gerealiseerd.

U zou er ook voor kunnen kiezen om belasting te betalen over het werkelijk gerealiseerde rendement in plaats van het forfaitaire rendement. Als u uw praktijk al in de BV-vorm uitoefent, dan kunt u uw overwinst in uw BV houden. Oefent u uw praktijk uit als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan is het mogelijk interessant om de overwinst in te brengen in een BV.

Aflossen van schulden

Toekomstige lasten verlagen en vermogen opbouwen

‘Van aflossen wordt niemand armer’. Een bekende uitdrukking. Door het aflossen van schulden verlaagt u uw toekomstige lasten en bouwt u feitelijk ook vermogen op. In veel gevallen is dit een goed alternatief. Als u echter aflost op bijvoorbeeld uw hypotheek op uw eigen woning of ander vastgoed, verlaagt u wel uw lasten maar zet u ook vermogen vast. Als u later geld nodig hebt voor een aanvulling op uw pensioen, is het wellicht lastig om dit via een lening beschikbaar te krijgen. Verkoop is dan de enige optie.

Plan van aanpak in negen vragen

Hoe kunt u het beste starten met opbouwen van vermogen? Iedere situatie is anders en om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een interactieve video ontwikkeld. Aan de hand van maximaal negen vragen brengen we uw situatie in kaart en geven we u advies over de te nemen stappen.

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Lanschot vandaag voor u kan betekenen? Neemt u dan contact met mij op via 06 51 40 04 31 of p.steenhuizen@vanlanschot.com.

Pieter Steenhuizen is teamleider van het adviesteam Mondzorg bij Van Lanschot Healthcare.

Dit artikel is eerder verschenen in Dentz - het vakblad voor tandartsen in Nederland, april 2018. Dentz verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door de Assocatie Nederlandse tandartsen.

Pieter Steenhuizen
Teamleider bij Van Lanschot Healthcare
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel