Wat doet u om klimaatverandering tegen te gaan? Uitslag poll Cornelis

Sander Boleij Van Lanschot Kempen
Sander Boleij
manager Verantwoord ondernemen
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Wat doet u om klimaatverandering tegen te gaan? Uitslag poll Cornelis
blog
18 december 2018

Wat doet u om klimaatverandering tegen te gaan? Uitslag poll Cornelis

De antwoorden van onze lezers hebben ons aangenaam verrast, ruim 90% blijkt al concreet bezig te zijn met het klimaat. Maar er is één ding dat veel mensen zich nog niet realiseren.
Dorp bij zonsopgang

‘Douchen met de kookwekker op vijf minuten, een glanzende Tesla voor de deur of het dak vol met zonnepanelen: wat doet u voor een goed milieu?’ Deze vraag stelden we in november 2018 in ons online magazine Cornelis. De mogelijke antwoorden waren:

  1. Ik eet meer biologisch voedsel en minder vlees
  2. Mijn huis is duurzaam (energiezuinige verlichting, isolatie, zonnepanelen)
  3. Duurzaam beleggen
  4. Ik pak vaker de fiets of de trein (dan auto of vliegtuig)
  5. Niets speciaals, ik leef al heel milieubewust
  6. Niets, aandacht voor het klimaat is totale onzin

Wat antwoordden de lezers van Cornelis?

Uw antwoorden hebben ons aangenaam verrast. Ruim 90% van u blijkt namelijk al concreet bezig te zijn met het klimaat. Zo neemt 23% bijvoorbeeld al vaker de fiets of de trein en 22% heeft de energieprestaties van het eigen huis inmiddels verbeterd. Daarnaast geeft 16% aan meer biologisch voedsel en minder vlees te zijn gaan eten. Dat 30% van u aangeeft al heel milieubewust te leven, verheugt ons en we begrijpen dat u vanuit die situatie ‘niets speciaals’ bent gaan doen voor het klimaat.

Lekker achteroverleunen?

Gemiddeld stoot iedere Nederlander zo’n tien ton CO2 per jaar uit (Bron: MilieuCentraal). U bent deze uitstoot, getuige de uitkomsten van onze poll, al actief aan het terugdringen.
Toch denken we dat het voor achteroverleunen nog wat te vroeg is. Slechts 3% van u zet namelijk ook de eigen beleggingen in voor een beter klimaat. En dat is jammer, want de klimaatimpact van uw beleggingen is al gauw groter dan u denkt.

De klimaatimpact van uw beleggingen

Misschien hebt u het zich nog niet eerder gerealiseerd, maar bovenop de eerder genoemde tien ton CO2-uitstoot per jaar (auto, huis, elektra, et cetera) veroorzaakt ook uw beleggingsportefeuille, via de bedrijven waarin u belegt, CO2-uitstoot. Onze schatting is dat achter iedere € 100.000 die u belegt, gemiddeld dertien ton CO2 per jaar schuilgaat.

Beleggen voor het klimaat: doet u mee?

U kunt de aan uw beleggingen gerelateerde CO2-uitstoot verlagen door te kiezen voor een klimaatvriendelijkere portefeuille. Een voorbeeld is onze vermogensbeheeroplossing Duurzaam+. Hiermee belegt u in diverse duurzame en CO2-vriendelijke fondsen.
Denk bijvoorbeeld aan een groen obligatiefonds dat uw inleg gebruikt voor de installatie van windmolens, zonnepanelen en andere klimaatvriendelijke oplossingen. Of aan een fonds dat belegt in kleine Europese bedrijven die - afgezet tegen hun sectorgenoten - aanzienlijk minder CO2-intensief zijn.

De in Duurzaam+ opgenomen bedrijven stoten samen maar liefst 37% minder CO2 uit dan het marktgemiddelde. Bij een belegging van € 100.000 betekent dit dat u jaarlijks maar liefst negen ton CO2 ‘bespaart’. En dat terwijl de kosten en het rendement van deze vorm van vermogensbeheer vergelijkbaar zijn met die van ‘regulier beleggen’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over duurzaam beleggen bij Van Lanschot? Neem dan contact op met een van onze private bankers.
Sander Boleij Van Lanschot Kempen
Sander Boleij
manager Verantwoord ondernemen
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel