Wat doet u met uw eerste miljoen? Uitslag poll Cornelis

Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
eindredacteur beleggingscommunicatie
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Wat doet u met uw eerste miljoen - Uitslag poll Cornelis
Blog
23 november 2018

Wat doet u met uw eerste miljoen? Uitslag poll Cornelis

‘U hebt uw schulden afgelost en op uw rekening staat € 1 miljoen. Wat zou u doen met dat bedrag?’ De lezers van Cornelis gaven een opvallend antwoord.
Vrouw in taxi bij het Colosseum

‘U hebt uw schulden afgelost en op uw rekening staat € 1 miljoen. Wat zou u doen met dat bedrag?’

Deze vraag stelden we in september 2018 in ons online magazine Cornelis. Er waren zes mogelijke antwoorden.

Wat antwoordden de lezers van Cornelis?

  1. Beleggen voor mijn pensioen: 62%
  2. Mijn droomhuis kopen: 15%
  3. Een wereldreis maken: 11%
  4. Meteen stoppen met werken: 7%
  5. Mijn eigen goede doel oprichten: 4%
  6. Een privé-eiland kopen: 1%
Er wordt binnenkort nog een uitspraak van de Hoge Raad verwacht in een andere zaak over schenking via huwelijkse voorwaarden. Daar was sprake van wijziging van huwelijkse voorwaarden kort voor overlijden. De echtgenoten waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Na de wijziging was de echtgenoot die op korte termijn zou overlijden gerechtigd tot 10% van de gemeenschap van goederen, de andere echtgenoot 90%. Zodra de uitspraak bekend is, zullen wij hier aandacht aan besteden.

Zou de uitslag iets met de - negatieve - perceptie van ons pensioenstelsel te maken kunnen hebben?

Wereldkampioen pensioen

De uitslag van deze poll roept ook vragen op. Wie hebben gekozen voor ‘beleggen voor mijn pensioen’ en waarom? Zijn het mensen die bang zijn onvoldoende pensioen te hebben opgebouwd. En zou het iets met de - negatieve - perceptie van ons pensioenstelsel te maken kunnen hebben?

Die negatieve perceptie is vreemd, want Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels in de wereld. Kijk maar om je heen, in ons land zijn er relatief weinig ouderen die in armoede leven. Nederland is nu zelfs wereldkampioen pensioen. In de Mercer Global Pension Index staan we op de eerste plek, met een score van 80,3, nipt voor Denemarken met 80,2. De Global Pension Index is een jaarlijks onderzoek van consultant Mercer waarin de pensioenstelsels van 34 landen worden beoordeeld op adequaatheid (krijgen mensen genoeg pensioen) en duurzaamheid en integriteit (kosten en regelgeving). De afgelopen zeven jaar was Nederland de eeuwige tweede, maar nu staan we bovenaan. We hebben een goed pensioenstelsel waar veel mensen aan deelnemen en waarin veel wordt gespaard voor een voldoende uitkering.

Zelf invloed hebben draagt bij aan de tevredenheid over het pensioen

Ontevredenheid in de pensioenpolder

Toch lijken veel Nederlanders anders over ons pensioenstelsel te oordelen. Ze lezen of ervaren dat indexatie van de pensioenuitkering al jarenlang uitblijft en dat er zelfs een korting dreigt. Pensioenfondsen en sommige politieke partijen klagen over te strenge regels. De rekenrente zorgt ervoor dat er geen ruimte is om pensioenen te verhogen en hoe leg je dat uit in een tijd van economische voorspoed?

Ondertussen onderhandelen vakbonden, werkgevers, de Sociaal Economische Raad en De Nederlandsche Bank al lange tijd over aanpassingen van ons pensioenstelsel, maar vooralsnog zonder resultaat. Ons stelsel moet meer van deze tijd worden en bijvoorbeeld rekening houden met het grote aantal zzp’ers (dat nu vaak geen pensioen opbouwt) en het feit dat mensen niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever werken.

Uit een onderzoek van vermogensbeheerder State Street blijkt, dat we in Nederland een stuk minder tevreden zijn over ons pensioenstelsel dan mensen in landen waar pensioen beduidend minder goed is geregeld. Zo scoort het pensioenstelsel van de Verenigde Staten lager op ranglijsten van beste stelsels, zoals van Mercer, dan het onze. Toch zijn Amerikaanse deelnemers optimistischer over hun pensioenstelsel en geven ze aan meer vertrouwen in hun stelsel te hebben dan wij in het onze. Veel heeft te maken met het feit dat Amerikanen zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioenvoorziening. Zelf invloed hebben draagt bij aan de tevredenheid over het pensioen.

De uitdaging voor het nieuwe pensioenstelsel is om mensen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun pensioen, zonder daarbij collectiviteit en solidariteit over boord te gooien. Misschien scoorde ‘beleggen voor mijn pensioen’ daarom zo goed in de poll. Deze mensen redeneren: het is mijn geld en ik bepaal hoe ik dat beleg voor mijn pensioen. Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het is daarbij wel verstandig om een adviseur te raadplegen. Want pensioenbeleggen is een vak apart.

Meer weten?

Lees onze PensioenWijzer voor de mogelijkheden voor opbouwen van vermogen voor later. Wilt u meer weten over pensioenbeleggen bij Van Lanschot of bent u zoek naar gespecialiseerd advies voor andere financiële zaken? Neem contact op met een van onze private bankers.

PensioenWijzer

download
Maarten van der Pas
Maarten van der Pas
eindredacteur beleggingscommunicatie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel