Trouwen in gemeenschap van goederen?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Tussenkomst van de notaris niet meer nodig bij trouwen in gemeenschap van goederen
Blog
02 maart 2018

Trouwen in gemeenschap van goederen?

Nog geen twee maanden na de invoering van de wetswijziging krijgen we mogelijk alweer te maken met een verandering, waarbij tussenkomst van de notaris niet meer nodig is.
Man en vrouw in magazijn
Als u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is er sinds 1 januari 2018 automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in, dat alles wat vóór het huwelijk* in eigendom was van één van de partners ook tijdens het huwelijk privévermogen van die partner blijft. Ook alles wat door schenking of erfenis voor of tijdens het huwelijk wordt verkregen blijft privévermogen. Maar alles wat tijdens het huwelijk wordt verkregen, valt in de gemeenschap van goederen. Het is mogelijk om van deze wettelijke regeling af te wijken. U moet dan huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Mijns inziens is het een opmerkelijk conceptwetsvoorstel

Conceptwetsvoorstel

Minister Sander Dekker heeft op 26 februari 2018 een conceptwetsvoorstel ingediend voor advies bij verschillende instanties. Daarin creëert hij de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de notaris toch weer te trouwen in algehele gemeenschap van goederen, zoals we dat vóór 1 januari 2018 kenden. In dat geval worden door het huwelijk alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk, net als erfenissen en schenkingen (zonder uitsluitingsclausule).

Waarom komt minister Dekker met dit voorstel?

De minister wil het voor aanstaande echtparen zo eenvoudig mogelijk maken als zij toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Bovendien is het goedkoper, omdat de notariskosten vervallen.

Hoe wil de minister dit regelen?

Aanstaande echtgenoten kunnen tot één werkdag voor het huwelijk een modelverklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand indienen. Dit mag ook digitaal. Het aanstaande echtpaar moet zelf de afweging maken of zij willen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of in algehele gemeenschap van goederen. Belangrijk is dat zij zich dan goed laten voorlichten, omdat de keuze een grote impact kan hebben bij een eventuele toekomstige echtscheiding. De modelverklaring kan alleen gebruikt worden op het moment dat u het huwelijk aangaat. Als u tijdens uw huwelijk wilt terugkeren naar gemeenschap van goederen, dan moet dit via de notaris gebeuren.

Mijns inziens is het een opmerkelijk conceptwetsvoorstel. De politiek is vele jaren bezig geweest om het stelsel van gemeenschap van goederen te wijzigingen in de beperkte gemeenschap, omdat dit beter aan zou sluiten bij de huidige denkbeelden. Ook internationaal zou het beter aansluiten. Nog geen twee maanden na de invoering van de wetswijziging krijgen we mogelijk dus alweer te maken met een verandering.

* Overal waar in deze blog huwelijk staat is dit ook van toepassing op geregistreerd partnerschap.

Geschreven naar de stand van zaken op 2 maart 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel