Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
blog
30 november 2018

Wat zijn de fiscale spelregels bij schenken?

Als (groot)ouders meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag, dan moet de ontvanger aangifte doen. Wat zijn de fiscale spelregels: Wie moet er aangifte doen? En binnen welke termijn?

Een goed schenkingsplan bestaat uit zeven stappen. Als (groot)ouders meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag*, dan moet de ontvanger aangifte doen. In deze blog bespreek ik de laatste stap van het schenkingsplan, de fiscale spelregels. Wie moet er aangifte doen? En binnen welke termijn?


Kinderen

In principe moet de ontvanger van de schenking vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om direct nadat de schenking is ontvangen aangifte te doen. Meerderjarige kinderen doen zelf aangifte. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen doet een van de ouders, als vertegenwoordiger van het kind, aangifte. Als er door de ouders vrij van recht is geschonken, doen de ouders zelf aangifte. In dat geval nemen zij het schenkingsrecht voor hun rekening. Dat is dan natuurlijk ook weer een schenking.

Een voorbeeld: als de ouders € 100.000 schenken en ze geen beroep kunnen doen op een vrijstelling, dan moet het kind 10% schenkbelasting betalen, dus € 10.000. Het kind houdt dan € 90.000 over. Maar als de ouders vrij van recht € 100.000 schenken, dan houdt het kind ook echt € 100.000 over. De ouders moeten dan zelf € 11.111 aan schenkbelasting betalen.


Kleinkinderen

Ook voor kleinkinderen geldt dat zij uiterlijk vóór 1 maart van het jaar dat volgt op de schenking aangifte moeten doen. Is het kleinkind meerderjarig? Dan moet hij zelf aangifte doen. Als het kleinkind nog minderjarig is, dan moeten zijn ouders dit doen. Ook grootouders kunnen vrij van recht schenken en moeten dan zelf aangifte doen.

Let op: de Belastingdienst telt sommige schenkingen bij elkaar op om de schenkbelasting te bepalen. Schenkingen van fiscale partners worden altijd bij elkaar opgeteld. Als ouders gescheiden zijn en ze schenken beiden aan hun kind, dan worden hun schenkingen toch bij elkaar opgeteld, ook al zijn de ouders gescheiden. Krijgt het kleinkind bijvoorbeeld een schenking van zowel opa als oma van vaderskant? Dan moeten ook deze schenkingen bij elkaar worden opgeteld. Maar als opa en oma gescheiden zijn, kunnen zij in 2018 wel ieder € 2.147 belastingvrij aan hun kleinkind schenken.

Ook schenkingen van dezelfde persoon aan fiscale partners worden bij elkaar opgeteld. Het maakt voor de hoogte van de schenkbelasting dus geen verschil of u € 50.000 schenkt aan uw kind, of € 25.000 aan uw kind en € 25.000 aan zijn partner.


Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling

Als u gebruikmaakt van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling (lees ook de blog ‘Schenken voor de eigen woning’), dan moet de ontvanger toch aangifte schenkbelasting doen. Bij de aangifte moet een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling. U doet dus wel aangifte, maar hoeft geen schenkbelasting te betalen. De Belastingdienst weet dan dat u deze vrijstelling heeft benut.

Dit was de laatste blog van een serie van acht over het stappenplan voor een goede schenking. Heeft u nog vragen over schenkingen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

 *Voor 2018 is het vrijgestelde bedrag € 2.147.

Schenker woont buiten Nederland

Woont de schenker buiten Nederland? Dan hoeft u alleen aangifte te doen als de schenker de Nederlandse nationaliteit heeft en minder dan tien jaar geleden buiten Nederland is gaan wonen. Heeft de schenker een andere nationaliteit dan hoeft er alleen aangifte te worden gedaan als de schenker minder dan één jaar geleden in Nederland woonde.

Wilt u meer informatie?

Meer weten
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot