Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
blog
28 november 2018

Schenken voor de eigen woning

Wat zijn de voorwaarden om uw kind eenmalig belastingvrij € 100.800 te kunnen schenken voor zijn of haar eigen woning?

November staat bij Van Lanschot in het teken van schenkingen van ouders aan kinderen. Een goed schenkingsplan bestaat uit zeven stappen. In dit blog ga ik in op de zesde stap: schenken voor de eigen woning.

Van oktober 2013 tot en met december 2014 is er een tijdelijke regeling geweest waarbij iedereen eenmalig € 100.000 belastingvrij mocht schenken als de schenking door de ontvanger gebruikt werd voor de eigen woning (aanschaf, verbouwing, aflossing hypotheek en dergelijke). De regeling was bedoeld om de woningmarkt vlot te trekken en de problemen met ‘onderwaterhypotheken’ te verminderen. Van die regeling is toen ruim gebruik gemaakt, vooral door ouders en grootouders.

In 2017 is de regeling in aangepaste vorm weer ingevoerd, in principe als permanente mogelijkheid. In 2020 wordt de regeling geëvalueerd. Ik behandel de regeling in de situatie van schenking van ouders naar kind, maar net als in 2013/2014 kan aan iedereen € 100.800 belastingvrij worden geschonken.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt uw kind eenmalig € 100.800 belastingvrij schenken. Uw kind moet de schenking gebruiken voor de aanschaf of verbouwing van de eigen woning, afkoop van de erfpacht of aflossing van de hypotheek of restschuld. Voorwaarde is wel dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar is; een cadeau op de 40ste verjaardag mag van de staatssecretaris ook nog.

Als uw kind ouder is, maar een partner heeft die wel aan deze leeftijdseis voldoet, dan mag u ook gebruikmaken van de vrijstelling als u aan uw kind schenkt.

Is uw kind bijna 40 jaar, maar heeft hij nog geen eigen woning? Dan kunt u toch al belastingvrij schenken, mits uw kind binnen nu (2018) en eind 2020 een eigen woning koopt. U neemt dan als ontbindende voorwaarde op dat uw kind uiterlijk eind 2020 de schenking voor de eigen woning heeft gebruikt. Is daar niet aan voldaan, dan wordt de schenking teruggedraaid. Let op: u moet het geld nu al overmaken aan uw kind en niet pas bij de aankoop van de eigen woning.

Spreiden over drie jaar

Vaak wordt de schenkingsvrijstelling gebruikt voor gehele of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek. Bij vervroegde aflossing kun je te maken krijgen met een aflossingsvergoeding, ook wel boeterente genoemd. Afhankelijk van de geldverstrekker kan jaarlijks 10% tot 20% van het hypotheekbedrag boetevrij worden afgelost. Om een aflossingsvergoeding (zoveel mogelijk) te voorkomen, kan uw kind gebruikmaken van de spreidingsmogelijkheid. De schenking wordt dan gespreid over maximaal drie achtereenvolgende jaren. De laatste schenking moet wel gedaan worden voordat uw kind 40 wordt.

Als u wilt schenken, maar nu niet voldoende liquide middelen heeft om de schenking van € 100.800 in één keer te doen, kan deze spreiding over drie achtereenvolgende jaren ook uitkomst bieden.

€ 25.731 vrij besteden

Moet de hele schenking van € 100.800 gebruikt worden voor de eigen woning? Nee, als de schenking van de ouders komt, dan mag maximaal € 25.731 vrij worden besteed. Daar kan bijvoorbeeld de inrichting van de woning of een auto van gekocht worden. Of het bedrag kan als financiële buffer worden aangehouden. Als u gebruikmaakt van de spreidingsmogelijkheid van drie jaar, dan kan het bedrag van € 25.731 alleen in het eerste jaar vrij besteed worden.

Als de schenking van iemand anders dan de ouders komt, dan mag maar € 2.147 vrij worden besteed. De rest van de schenking móet voor de eigen woning worden gebruikt.

Laatste jaar overgangsrecht

Heeft u in 2015 of 2016 een schenking aan uw kind gedaan met beroep op de hoge vrijstelling? Dan kunt u dit jaar mogelijk nog gebruikmaken van het overgangsrecht. U kunt dan maximaal € 47.198 belastingvrij aan uw kind schenken voor de eigen woning. Ook hier geldt dat uw kind moet voldoen aan de leeftijdseis.

Familiehypotheek

Koopt uw kind binnenkort een woning en heeft hij daarvoor in aanvulling op uw schenking een hypotheek nodig? Van Lanschot biedt een familiehypotheek met aantrekkelijke voorwaarden aan. Vraag uw private banker naar de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie?

Meer weten
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot