Samenwoners die gaan trouwen: let op!

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Samenwoners die gaan trouwen - Let op
Blog
11 juli 2018

Samenwoners die gaan trouwen: let op!

Woont u samen en hebt u trouwplannen? Dan krijgt u te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals dat sinds 1 januari 2018 geldt.
Man en vrouw op dakterras
Door uw huwelijk verschuift er misschien onverwacht en onbedoeld vermogen tussen u en uw partner. Bij een eventuele echtscheiding kan dat tot vervelende verrassingen leiden.

Huwelijk vóór 1 januari 2018

Als u vorig jaar getrouwd zou zijn zonder huwelijkse voorwaarden, dan zouden alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen zijn gevallen. Dit gold echter niet voor vermogen dat u door een schenking of een erfenis hebt gekregen met een zogenoemde uitsluitingsclausule. Met deze clausule bepaalt de schenker of de erflater dat hetgeen u ontvangt tot uw privévermogen behoort.

Trouwen in gemeenschap van goederen na 1 januari 2018 kan tot onverwachte uitkomsten leiden bij een echtscheiding.

Trouwen na 1 januari 2018

Als u na 1 januari 2018 trouwt, blijven de bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk had uw privévermogen, net zoals ontvangen schenkingen en erfenissen. Maar het vermogen dat samenwoners gemeenschappelijk in eigendom hebben, valt door het huwelijk nu automatisch in het gemeenschappelijk vermogen. Als dat bezit met een schuld gefinancierd is, dan valt die schuld ook in het gemeenschappelijk vermogen. Het maakt daarbij niet uit bij wie je de schuld hebt. Dat kan nog wel eens tot niet-verwachte uitkomsten leiden.

Een voorbeeld

Mark en Eva wonen samen en hebben een huis van € 500.000. Zij zijn ieder voor 50% eigenaar. Ze hebben samen een hypotheek van € 300.000. Eva heeft bij de aankoop haar spaargeld van € 200.000 gebruikt om het huis te kunnen kopen.  Ze hebben  schriftelijk vastgelegd dat Mark een schuld heeft aan Eva van € 100.000. Per saldo heeft Eva dus een vermogen van € 200.000 en Mark van € 0. Ze gaan trouwen. Wat valt dan in de gemeenschap van goederen en wat blijft privévermogen?

Eva heeft een vordering op Mark van € 100.000. Dit blijft privévermogen van Eva. Het huis hadden ze voor hun huwelijk al samen in eigendom, dus dat komt in de gemeenschap van goederen, net zoals de hypotheek. Mark heeft daarnaast zijn deel van het huis gefinancierd met een schuld aan Eva van € 100.000, die schuld valt nu ook in de gemeenschap van goederen. Uiteindelijk resultaat: het vermogen van Eva is gedaald naar € 150.000 en Mark heeft opeens een vermogen van € 50.000.

Uiteindelijk resultaat: het vermogen van Eva is gedaald naar € 150.000 en Mark heeft opeens een vermogen van € 50.000.

Huwelijkse voorwaarden

In de praktijk merk ik dat dit effect van het nieuwe huwelijksvermogensrecht nog onvoldoende bekend is bij aanstaande echtgenoten. Maar bij een onverhoopte echtscheiding zal dit wel de uitwerking zijn. Als Eva en Mark dit willen voorkomen, dan moeten zij bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen en daarin afspreken dat de schuld van Mark aan Eva een privéschuld van Mark blijft.

De moraal van het verhaal: laat u goed voorlichten voordat u gaat trouwen en stel eventueel bij de notaris huwelijkse voorwaarden op.

Geschreven naar de stand van zaken op 9 juli 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel