In 4 stappen controle over uw vermogen

Jeroen Wulfse
Jeroen Wulfse
Senior wealth manager bij Van Lanschot Private Office
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. In 4 stappen controle over uw vermogen
Blog
22 mei 2018

In 4 stappen controle over uw vermogen

Veel ondernemers spreiden hun vermogen over meerdere vermogensbeheerders. Een legitieme keuze, maar zorg ervoor dat u overzicht houdt.
Belegger aan bureau
Veel ondernemers kiezen ervoor om hun vermogen te spreiden over drie, vier of meer vermogensbeheerders. Een legitieme keuze, want het blijkt lastig om de vinger erachter te krijgen wie er nu het beste is en waarom. De beheerders krijgen als opdracht ‘een goed rendement met niet teveel risico’ en gaan aan het werk. De eerste paar maanden of jaren gaat het goed: rendementen zijn ‘prima’ en lopen niet teveel uiteen, u leest met veel aandacht de diverse rapportages en updates die worden toegezonden en het vermogen stijgt naar tevredenheid.

Uw vragen stapelen zich op: welke besluiten zijn er genomen en welke zijn er goed of juist minder positief uitgevallen?

Twijfel

Maar dan keert het tij: markten worden beweeglijk, het rendement is drie maanden op rij negatief en de verschillende vermogensbeheerders halen ineens  uiteenlopende resultaten. In de rapportages staan getallen die lastig te begrijpen zijn en bovendien geven alle vermogensbeheerders een andere uitleg bij het rendement en de berekening hiervan. Uw vragen stapelen zich op: welke besluiten zijn er genomen en welke zijn er goed of juist minder positief uitgevallen? Heeft spreiding over meerdere vermogensbeheerders eigenlijk wel zin, doen ze niet allemaal hetzelfde? Is de opdracht juist? Wat is de impact van kosten en is die acceptabel? Staat het rendement in verhouding tot de gelopen risico’s?

Strategisch advies

Wij helpen u - in samenwerking met uw andere adviseurs- om deze vragen te beantwoorden.

  1. We beginnen altijd met een volledige schaduw-administratie van alle beleggingen bij verschillende banken en vermogensbeheerders.
  2. Op basis hiervan maken we een rapport over het totale vermogen; daarin worden zowel liquide beleggingen als niet-liquide investeringen en eventuele andere bezittingen zoals huizen, kunst en auto’s opgenomen.
  3. Op basis van continue rapportering, monitoring en analyse maken we observaties, doen we aanbevelingen en stellen we een stappenplan op.
  4. In overleg met u voeren we dit stappenplan gefaseerd uit. Meestal kan het vermogen beter worden aangesloten op uw doelstelling. Vaak met behoud van de bestaande bankrelaties, soms wordt een beleggingsopdracht aangescherpt of in een extreme situatie een van de betrokken partijen vervangen.

Sanity check

Ieder vermogen is anders. Zo zien we wel eens portefeuilles waarin uiteindelijk ‘wildgroei’ ontstaat. Een goed voorbeeld is een portefeuille die wij onder ogen kregen met alleen in de asset class ‘grondstoffen’ al beleggingen in 27 (!) verschillende beleggingsfondsen. Het totale overzicht met beleggingen was zelfs dertien pagina’s lang. Het terugbrengen van de ‘versnippering’ van zijn vermogen was prioriteit één bij deze ondernemer.

van lanschot private office 

Een sanity check bij beleggingsvoorstellen blijkt ook nuttig: een beheerder met tegenvallende resultaten stelde een aantal complexe en exotische beleggingen voor die op het eerste gezicht aantrekkelijk leken, maar moeilijk te doorgronden bleken. Wij maakten een analyse met uitleg van de instrumenten en de pay-off bij verschillende marktscenario’s. De klant besloot de voorgestelde beleggingen niet te kopen en voor een heldere en inzichtelijke indexportefeuille te gaan, maar wel bij dezelfde beheerder waar hij al jaren een goede relatie mee heeft. Iedereen was blij met deze oplossing: de beheerder behield zijn mandaat en de klant had een oplossing die beter bij hem paste. Het komt uiteraard regelmatig voor dat onze eigen collega’s een deel van het vermogen beheren, een objectieve meting van resultaten is daarom een harde randvoorwaarde.

Meer weten?

Hebt u meerdere banken of vermogensbeheerders, complexe beleggingen of vermogen dat om andere redenen bijzondere aandacht vraagt? Neem dan contact met mij op via 06 53 52 54 20 of j.wulfse@vanlanschot.com of met een van mijn collega’s van Private Office.
Jeroen Wulfse
Jeroen Wulfse
Senior wealth manager bij Van Lanschot Private Office

Ook interessant voor u

Kennis & inspiratie
Login page tracking pixel