Belastingplan 2019 aangenomen in Tweede Kamer

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Belastingplan 2019 aangenomen in Tweede Kamer
blog
16 november 2018

Belastingplan 2019 aangenomen in Tweede Kamer

Op 15 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2019 aangenomen. Dat bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de plannen die ingediend zijn bij Prinsjesdag. Ik behandel er drie.
Dit zijn drie van de wijzigingen in het Belastingplan 2019 ten opzichte van de plannen die ingediend zijn op Prinsjesdag:

1. Dividendbelasting toch niet afgeschaft

Het oorspronkelijke voorstel om de dividendbelasting af te schaffen is weer ingetrokken na het besluit van Unilever om zijn hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen. De dividendbelasting blijft dus 15%. Met de afschaffing van de dividendbelasting was circa € 1,9 miljard gemoeid. Het vrijgekomen bedrag wordt volledig ingezet om het vestigingsklimaat voor ondernemingen te verbeteren. 

2. Verdere verlaging tarief Vennootschapsbelasting

Ter verbetering van het vestigingsklimaat wordt het tarief voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) stapsgewijs tot 2021 verder verlaagd. Het tarief voor winsten tot € 200.000 daalt naar 15% (in plaats van 16%) in 2021. Voor winsten boven € 200.000 gaat het tarief naar 20,5% in plaats van 22,25%.

Het was de vraag of door de extra verlaging van de Vpb het box 2-tarief niet extra omhoog moest, om zo het globale evenwicht in stand te houden tussen ondernemers die inkomstenbelasting betalen (zoals zelfstandigen en zzp’ers) en ondernemers die de BV-vorm gebruiken. Daar is uiteindelijk niet voor gekozen. De verhoging van het box 2-tarief blijft beperkt tot 26,9%.

Nu volgen het debat en de stemming in de Eerste Kamer over deze wetsvoorstellen

3. Veranderingen omtrent FBI’s gaan niet door

Nederlandse beleggingsfondsen hebben vaak de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI). Daardoor is hun rendement vrijgesteld van Vennootschapsbelasting. Een van de voorwaarden voor die vrijstelling is dat het fonds het gerealiseerde rendement moet  uitkeren aan de participanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting zou het voor FBI’s niet meer mogelijk zijn om direct te beleggen in Nederlands vastgoed. De fiscus wil namelijk niet dat buitenlandse beleggers volledig onbelast kunnen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft, is deze maatregel ook van de baan. Ook voor Nederlandse beleggers in FBI’s is dit een gunstige ontwikkeling.

Nu is de Eerste Kamer aan zet. Deze kan theoretisch geen wijzigingen meer aanbrengen en alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Het debat over de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2019 is in de tweede week van december. De stemmingen hierover volgen in de week daarop. Pas daarna kunnen we definitief zeggen wat er wel of niet zal worden doorgevoerd.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 november 2018.

Welke route nemen de plannen?

Op Prinsjesdag gaat de minister van Financiën, nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen, met het beroemde koffertje naar de Tweede Kamer met daarin het Belastingplan.

Daarop volgen de welbekende Algemene Politieke Beschouwingen, waarin de fractievoorzitters namens hun partijen duidelijk maken of zij het eens zijn met de plannen. Zij kunnen bezwaren indienen en om aanpassingen vragen.

Vervolgens zijn de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer, hierbij debatteren de minister en staatssecretaris van Financiën met de financieel specialisten van de Kamerfracties. Na de stemming in de Tweede Kamer volgt het debat en de stemming in de Eerste Kamer.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel