Anonimiseren van vermogen via een CV: antwoorden op gestelde Kamervragen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Anonimiseren van vermogen via een CV antwoorden op gestelde Kamervragen
Blog
16 juli 2018

Anonimiseren van vermogen via een CV: antwoorden op gestelde Kamervragen

De staatssecretaris geeft aan dat de anonimiseringsstructuren gericht zijn op het beschermen van de privacy van de vermogenden en hun familie, niet op het ontwijken van de Belastingdienst.
Krantenlezers op een bankje

Op 28 mei jl. publiceerde Het Financieele Dagblad een artikel met de kop ‘Belastingclaim dreigt voor vermogende particulieren’. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de publicatie van de heren Kooiman en Witpeerd in het Weekblad Fiscaal Recht (WFR). Het artikel in Het Financieele Dagblad zorgde voor Kamervragen over het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (CV). Op 13 juli 2018 heeft staatssecretaris Snel 22 antwoorden gepubliceerd op de gestelde Kamervragen.

Ik zie geen reden waarom het nodig zou zijn alle CV’s  te verplichten een jaarrekening op te stellen.

menno snel

Samenvattend komen de antwoorden erop neer dat de staatssecretaris geen reden ziet om de wet te wijzigen. De staatssecretaris geeft aan dat deze anonimiseringstructuren niet zijn opgezet om minder inkomstenbelasting (te weten box 2-heffing) te betalen, noch om het vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen. De structuur is veelal slechts gericht op het beschermen van de privacy van de vermogende(n) en zijn (hun) familie.

Hieronder publiceren we de meest relevante vragen en de bijbehorende antwoorden. Alle vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid .

Vraag 9

Bent u bereid CV’s te verplichten jaarrekeningen op te stellen en deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 9

Ik zie geen reden waarom het nodig zou zijn alle CV’s  te verplichten een jaarrekening op te stellen. In anonimiseringstructuren, zoals genoemd in het WFR-artikel gaat het om een open CV. De open CV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en stelt in die hoedanigheid jaarstukken op voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Vraag  14

Hoeveel belasting is of wordt misgelopen als gevolg van de beschreven constructie? Bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15

Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle belastinginkomsten die mogelijkerwijs zijn misgelopen als gevolg van de beschreven constructie, alsnog worden geïnd?

Antwoord op vragen 14 en 15

In het antwoord op vraag 1 heb ik aangegeven dat er geen inkomstenbelasting wordt misgelopen bij de beschreven structuur. Er is dan ook geen reden om dit te onderzoeken.

Geschreven naar de stand van zaken op 16 juli 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel