Aftrekposten onder Rutte III

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Aftrekposten onder Rutte III
Blog
19 januari 2018

Aftrekposten onder Rutte III

Eerder schreef ik al over het voornemen van de regering om de aftrekposten te beperken. Inmiddels heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven om welke aftrekposten het gaat.
Man en vrouw in magazijn

Op 8 december 2017 schreef ik over het voornemen van de regering om de aftrekposten te beperken. Die aftrek gaat in vijf stappen terug van het toptarief naar maximaal circa 37% in 2023. Maar gaat dat gelden voor alle aftrekposten?

Allereerst een geruststelling: in tegenstelling tot wat ik eerder schreef, blijkt nu dat de premies en inleg voor lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aftrekbaar blijven tegen het toptarief van straks 49,5%. Het zou ook niet logisch zijn om hiervoor een aftrekbeperking door te voeren. Een  lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt namelijk tegen het normale tarief belast. Als het belastbaar inkomen op het moment van de uitkering hoger is dan circa € 68.000, dan is over dat meerdere het toptarief van 49,5% verschuldigd.

De aftrekbeperking gaat wel gelden voor:

1. Eigen woning

De aftrekbeperking die het meest in het nieuws is geweest, is die van de hypotheekrente. Rente op de eigenwoningschuld en op een eventuele restschuld, kosten van geldleningen en de erfpachtcanon vallen hier onder. In 2023 zijn deze posten dus nog maar aftrekbaar tegen maximaal 37%. Let op: de bijtelling voor het eigenwoningforfait wordt gewoon tegen het toptarief belast.

Lees ook: Hypotheekplannen Rutte III loont oversluiten van uw hypotheek

2. Ondernemers

Bent u ondernemer? Dan krijgt u ook met de aftrekbeperking te maken. De ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling vallen eronder. Als ondernemer is 14% van uw winst vrijgesteld. Dat gebeurt nu tegen het toptarief, maar straks nog maar tegen 37%. Als u bijvoorbeeld vermogen beschikbaar hebt gesteld aan uw vennootschap valt de TBS-winstvrijstelling ook onder de beperking.

Lees ook mijn blog: Rutte III zelfstandig ondernemer of toch een BV

3. Persoonsgebonden aftrek

Alle posten die nu als persoonsgebonden aftrek aangemerkt worden, vallen onder de beperking. De meest bekende zijn partneralimentatie en giften. Maar ook onderhoudskosten voor monumentenpanden, uitgaven voor specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en weekenduitgaven voor gehandicapten vallen onder de persoonsgebonden aftrek.

Deze voorstellen moeten nog worden omgezet in wetsvoorstellen, die daarna door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel