Wettelijke gemeenschap van goederen verandert

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Wettelijke gemeenschap van goederen verandert
vermogen opbouwen kantoor Van Lansc

Wettelijke gemeenschap van goederen verandert

Blog
28 maart 2017
Op 28 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen. Voor nieuwe huwelijken of geregistreerd partnerschappen gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018 een ander wettelijk stelsel gelden.

Voor bestaande huwelijken en geregistreerd partnerschappen verandert er niets. Daar blijft de huidige algehele gemeenschap van goederen gelden. Wilt u van het huidige en nieuwe wettelijke systeem afwijken? Dat kan door voor huwelijkse voorwaarden te kiezen

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

1. Voorhuwelijks vermogen, schenkingen en erfenissen

De goederen en schulden die beide echtgenoten hadden vóór hun huwelijk blijven privévermogen. Alleen de tijdens het huwelijk opgebouwde bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk. Daarnaast blijven tijdens huwelijk verkregen schenkingen en erfenissen ook privévermogen. Er is in de nieuwe regeling dus sprake van drie vermogens: beide privévermogens en het gemeenschappelijke vermogen. Bij scheiding of overlijden wordt alleen het gemeenschappelijk vermogen verdeeld.

Als de echtgenoten vóór hun huwelijk al gemeenschappelijke goederen en schulden hadden, dan vallen deze goederen en schulden ook in de gemeenschap, ongeacht de mate van gerechtigdheid vóór het huwelijk. Als er bijvoorbeeld tijdens het samenwonen een woning is gekocht, met een eigendomsverhouding van 60/40%, dan wordt dat door het huwelijk automatisch 50/50%.

Een goede administratie voorafgaand en tijdens het huwelijk wordt van groot belang. Als een echtgenoot niet kan aantonen dat een vermogensbestanddeel privévermogen is, dan wordt dat gemeenschappelijk. De praktijk leert dat van zo’n administratie in de meeste gevallen weinig terechtkomt. Het wordt dan bij een echtscheiding erg wrang als een van de echtgenoten zijn privévermogen wel goed heeft geadministreerd en de ander niet.

2. Geen uitsluitingsclausule

Eén van de voordelen van dit nieuwe systeem is dat er bij schenkingen en in testamenten geen uitsluitingsclausule meer hoeft te worden opgenomen. Let op: dit geldt alleen voor nieuwe huwelijken en voor zover er bij huwelijkse voorwaarden niet is afgeweken van de wettelijke regeling. Als u er als schenker of erflater zeker van wilt zijn dat uw schenking of erfenis nooit naar de ‘koude kant’ gaat, dan moet u de uitsluitingsclausule altijd opnemen. Als u wilt dat uw schenking of erfenis juist wel gemeenschappelijk bezit wordt, dan moet u een insluitingsclausule opnemen.

3. Onderneming

Als een onderneming (IB-onderneming of bv) privévermogen is, dan moet er een ‘redelijke vergoeding aan de gemeenschap plaatsvinden voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend’. Wat een redelijke vergoeding is, is niet gedefinieerd en kan een bron van conflict opleveren bij een scheiding. U doet er dan ook verstandig aan, jaarlijks te administreren en vast te leggen wat de gemeenschap toekomt.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van de nieuwe wet betekent voor uw situatie? Neem dan contact op met een van onze private bankers. 

Nieuwsgierig wat wij u nog meer te bieden hebben? Kijk bij Ondernemers of Vermogende particulieren.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel