Uitfasering Pensioen in eigen beheer: gevolgen voor uw partner

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Uitfasering Pensioen in eigen beheer gevolgen voor uw partner
Fiscaal wetgeving regelgeving Van Lanschot

Uitfasering Pensioen in eigen beheer: gevolgen voor uw partner

Blog
08 maart 2017
De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het wetsvoorstel over Uitfasering Pensioen in eigen beheer goedgekeurd. Ingangsdatum van de wet is waarschijnlijk 1 april 2017. Tot 31 december 2019 kunt u besluiten uw pensioen in eigen beheer voort te zetten, af te kopen of om te zetten naar een oudedagsverplichting (ODV).

Een heikel punt bij afkoop of omzetting naar een ODV is de goedkeuring van uw partner, en soms zelfs van de ex-partner. Zonder die toestemming is de afkoop of omzetting een niet toegestane handeling, waardoor de commerciële waarde van het pensioen in eigen beheer in één keer belast wordt met maximaal 52%, vermeerderd met nog eens 20% revisierente. Geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Weet uw partner waar hij of zij voor tekent?  

Op het pensioen in eigen beheer is de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS) van toepassing. Die wet geeft de echtgenoot bij scheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het volledige tot scheidingsdatum opgebouwde nabestaandenpensioen. In waarde is dit meestal meer dan de helft van de commerciële pensioenvoorziening. Bij afkoop of omzetting naar een ODV vervalt dat recht: er is immers geen pensioen meer. Ook als u als directeur-grootaandeelhouder tijdens het huwelijk komt te overlijden, is er in die situatie geen nabestaandenpensioen meer. Een vervangende overlijdensrisicoverzekering is hiervoor mogelijk een oplossing.

Gevolgen voor uw partner

Wat de ‘schade’ voor uw partner is, hangt af van hoe u gehuwd bent. Bij gemeenschap van goederen heeft uw partner recht op de helft van de afkoopwaarde of de waarde van de ODV. Daarnaast deelt de partner voor de helft mee in de waardestijging van de aandelen die gepaard gaat met het afzien van het pensioen. De schade is dus beperkt.

Bij huwelijkse voorwaarden hangt het af van wat er afgesproken is. Als de WVPS in de huwelijksvoorwaarden uitgesloten is, dan is er geen schade: uw partner heeft bij scheiding geen rechten en krijgt nu ook geen rechten. In veel huwelijkse voorwaarden is de WVPS echter niet uitgesloten. Daar is de potentiële schade voor uw partner dus groot.

Compensatie

Zeker bij huwelijkse voorwaarden zal uw partner dus gecompenseerd willen worden voor het verlies in rechten. Het staat de gezamenlijke echtgenoten vrij hoe ze aan die compensatie vorm geven. Een mogelijkheid is om de partner pas te compenseren als de scheiding daadwerkelijk plaatsvindt. Maar het is nog niet duidelijk hoe die compensatie dan berekend moet worden en of daar een notariële akte voor nodig is.

Als er niet gecompenseerd wordt,  kan er bij huwelijkse voorwaarden volgens de Staatssecretaris sprake zijn van een belaste schenking. De DGA krijgt immers bij een onverhoopte scheiding meer vermogen dan in de huidige situatie met voortzetting van het pensioen in eigen beheer. Hoe  je die schenking dan moet berekenen heeft hij echter niet aangegeven.

Conclusie

Uw partner geeft mogelijk rechten op bij afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer. Het is daarom verstandig om uw partner een goed inzicht te geven in de gevolgen daarvan voordat hij of zij daar toestemming voor geeft. Legt u de afspraken die u daarbij maakt ook goed vast.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van deze nieuwe regeling betekent voor uw pensioen in eigen beheer of voor uw partner? Neemt u dan contact op met een van onze private bankers.

Nieuwsgierig wat wij ondernemers nog meer te bieden hebben? Kijk op Ondernemers.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

 

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel