Uitfasering pensioen eigen beheer: novelle aangenomen

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Uitfasering pensioen eigen beheer novelle aangenomen
Fiscaal wetgeving regelgeving Van Lanschot

Uitfasering pensioen eigen beheer: novelle aangenomen

Blog
10 februari 2017
Eind december 2016 is op het allerlaatste moment de stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen eigen beheer uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes zou mogelijk geconfronteerd worden met een niet voorziene mega-aftrekpost in de Vennootschapsbelasting. Deze aftrekpost heeft betrekking op de indexatielasten. Wiebes kondigde daarop een onderzoek aan en wellicht een aanpassing van het wetsvoorstel.

Stand van zaken

Uit het onderzoek van Wiebes is inmiddels gebleken dat die mega-aftrekpost niet zal ontstaan. Sterker nog: de eerder gegeven antwoorden op vragen van de Tweede en Eerste Kamer over de indexatielasten blijken achteraf niet juist te zijn. Bij het afkopen van het pensioen in eigen beheer of omzetten naar de oudedagsverplichting mag de vennootschap de indexatielasten niet ten laste van de winst brengen.

In sommige gevallen leidt dit tot onredelijke uitkomsten. Daarvoor is het wetsvoorstel aangepast via een novelle*. De aanpassing heeft voornamelijk betrekking op de situatie dat het pensioen ondergebracht is in een aparte pensioen-bv en er geen sprake is van een fiscale eenheid. In dat geval zit bij de pensioen-bv de indexatieverplichting al wel in de fiscale pensioenvoorziening. De bv waar de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dienst is of was, heeft die indexatieverplichting echter nog niet ten laste van zijn winst gebracht. Gevolg zou zijn dat bij afkoop of omzetting naar de oudedagsverplichting er wel inkomstenbelasting betaald moet worden over de indexatie-verplichting, maar dat dit bedrag niet ten laste van de winst gebracht mag worden. En dus krijgt de DGA te maken met een dubbele heffing. Met de novelle wordt dit gecorrigeerd, maar alleen voor gevallen waarbij vóór 20 september 2016 het pensioen al in een aparte pensioen-bv is ondergebracht.

Ingangsdatum verschoven naar 1 april 2017

Door de novelle wordt ook de ingangsdatum van het wetsvoorstel opgeschoven. De Tweede Kamer heeft de novelle op 9 februari aangenomen. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nu nog goedkeuren. De stemming is naar verwachting op 7 maart aanstaande, waardoor de ingangsdatum op zijn vroegst 1 april 2017 wordt.

Tijd tot 1 juli 2017

Voor het regelen van sommige andere zaken die hiermee verband houden is er dan nog tijd tot 1 juli 2017. Denk daarbij onder andere aan de aanpassing van de pensioenbrief, het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer en het laten terugkomen van verzekeringsuitkeringen naar de bv. Vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 1 januari 2020 kan dan gekozen worden voor voortzetting van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer, afkoop of omzetting naar de oudedagsverplichting.

Lees ook onze blogs ‘Streep door pensioen in eigen beheer: wat kunt u doen?’ en ‘Uitstel stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer.’  

*Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat al bij de Eerste Kamer aanhangig is of al wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden. De Eerste Kamer stelt de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de novelle door de Tweede Kamer is aanvaard.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van een nieuwe regeling betekent voor uw pensioen? Met Vermogensregie van Van Lanschot brengen we uw persoonlijke, financiële én maatschappelijke doelen helder in kaart. Aansluitend rekenen we deze voor u door en geven we advies over de stappen die u kunt nemen om uw wensen te realiseren. Lees meer op de pagina Vermogensregie of neem contact op met een van onze private bankers.

Nieuwsgierig wat wij ondernemers nog meer te bieden hebben? Kijk op Ondernemers.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel