Schenkingsvrijstelling 2017: uitslag poll Cornelis

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Schenkingsvrijstelling 2017 uitslag poll Cornelis

Schenkingsvrijstelling 2017: uitslag poll Cornelis

Blog
18 april 2017
‘De schenkingsvrijstelling in 2017 is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Welke van de voorwaarden zou u het liefst verruimd willen zien?’

Bovenstaande vraag stelden we in januari 2017 in Cornelis, ons online magazine. De mogelijke antwoorden waren:

  1. Een hogere schenkingsvrijstelling
  2. Leeftijdsgrens laten vervallen
  3. Bestedingsdoel laten vervallen

Wat antwoordden de lezers van Cornelis?

Ongeveer 60% van de stemmers wil de leeftijdsgrens van 18 tot 40 jaar laten vervallen. Beide andere antwoorden scoorden ieder circa 20%. Blijkbaar wordt de grens van 40 jaar als onrechtvaardig ervaren. Waarom mag je niet op latere leeftijd van iemand een schenking voor de eigen woning van maximaal € 100.000 ontvangen? Die vraag is vorig jaar ook door de Tweede Kamer gesteld. Staatssecretaris Wiebes wilde er echter niet aan. De verhoogde schenkingsvrijstelling is onder andere bedoeld om hoge schulden ten opzichte van de waarde van de woning te verminderen, iets wat voornamelijk voorkomt bij mensen jonger dan 40 jaar. Daarnaast kost het afschaffen van de leeftijdsgrens ‘tot honderden miljoenen per jaar’, aldus Wiebes.

Invloed van uitsluitingsclausule

Een van de aandachtspunten bij de schenking voor de eigen woning is de uitsluitingsclausule. Door deze clausule bereikt u als schenker dat het vermogen niet naar de ‘koude kant’ gaat bij een onverhoopte echtscheiding. Het blijft namelijk privévermogen van de ontvanger. In het nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrecht is dit zelfs standaard opgenomen. In de wet is echter ook een vergoedingsregeling opgenomen als gemeenschappelijke goederen geheel of gedeeltelijk worden betaald met privévermogen. Daar geldt de zogenoemde beleggingsleer. Degene die privévermogen heeft ingebracht, krijgt een groter belang in de waardeontwikkeling van het goed, in dit geval dus het huis. En dat kan tot bizarre uitkomsten leiden.

Een voorbeeld

Stel dat een echtpaar een woning heeft gekocht van € 200.000. De oorspronkelijke hypotheek was ook € 200.000. Een van de echtgenoten krijgt een schenking van € 100.000 met uitsluitingsclausule, waarmee de hypotheek gedeeltelijk wordt afgelost. Bij echtscheiding is de waarde van de woning gestegen naar € 500.000. Er is op het moment van echtscheiding dus € 400.000 overwaarde. De echtgenoot die met de schenking feitelijk de helft van de woning met privévermogen heeft betaald, heeft op basis daarvan recht op een vergoedingsvordering van ook de helft van de waarde bij echtscheiding. In dit voorbeeld dus € 250.000. Van de overwaarde resteert vervolgens nog € 150.000. Hiervan hebben beiden recht op € 75.000.

Echtgenoten kunnen hierover overigens wel afwijkende afspraken maken. Het is raadzaam dat al bij de schenking te doen, want eenmaal verwikkeld in een echtscheiding is het vaak lastig onderhandelen.

Meer weten?

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw eigen situatie zijn en wat u kunt doen? Maakt u dan een afspraak.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel