Rutte III: zelfstandig ondernemer of toch een BV?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Rutte III zelfstandig ondernemer of toch een BV
Beleggen Van Lanschot

Rutte III: zelfstandig ondernemer of toch een BV?

Blog
21 december 2017
Als u een onderneming hebt of gaat starten, is een van de vragen: doe ik dat als zelfstandig ondernemer of doe ik dat via een BV? Bij het beantwoorden van deze vraag is, naast het vraagstuk van aansprakelijkheid, de belastingheffing een belangrijk aspect.

Als zelfstandig ondernemer wordt uw gehele winst in de inkomstenbelasting belast in box 1. Als u voor een BV kiest, wordt de winst belast met Vennootschapsbelasting (Vpb). Als u vervolgens de nettowinst als dividend uitkeert, wordt dit bij u in de inkomstenbelasting in box 2 belast. Het salaris dat u uit uw BV ontvangt wordt in box 1 belast.

In het regeerakkoord van Rutte III is een aantal wijzigingen aangekondigd die van invloed zijn op de huidige belastingheffing.

Onderneming in de BV

In stapjes wordt het Vpb-tarief verlaagd met 4%. In 2021 is het tarief tot een winst van € 200.000 16% en het tarief voor de winst boven de € 200.000 is dan 21%. Maar tegelijkertijd wordt het box 2-tarief (aanmerkelijk belangheffing) in stapjes verhoogd met 3,5%. In 2021 is sprake van een box 2-tarief van 28,5%. Vergelijken we de gecombineerde belastingdruk van Vpb en box 2 van nu en straks, dan verandert er niet zoveel. Dus als DGA schiet u er fiscaal eigenlijk niet zoveel mee op.

Winst Nu Straks
0-200.000 40% 39,95%
> 200.000 43,75% 43,52%

Zelfstandig ondernemer in box 1

Ook voor de zelfstandig ondernemer gaat er van alles veranderen. In box 1 hebben we vanaf 2019 nog maar te maken met twee belastingschijven. In box 1 wordt het inkomen tot € 68.600 belast tegen 36,93%. Daarboven is het tarief 49,5%, een verlaging van 2,45% ten opzichte van het huidige toptarief van 51,95% (2018). Maar dit voordeel voor de zelfstandig ondernemer moeten we afzetten tegen twee nadelige maatregelen.

Als zelfstandig ondernemer hebt u onder voorwaarden recht op de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Een van de onderdelen van de ondernemersaftrek is de zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. Deze twee posten verlagen uw belastbaar inkomen, waarover u dus geen belasting hoeft te betalen. Bij een winst uit onderneming van € 100.000 is dat een totale aftrekpost van € 21.280. Nu gaat dat tegen het toptarief van 51,95% (straks 49,5%). Onder Rutte III gaat dat echter tegen het lage tarief van 36,93%. Door deze aftrekbeperking betaalt u in dit voorbeeld € 2.660 meer belasting.

Wordt het dus aantrekkelijker om uw onderneming in BV-vorm uit te oefenen? In het algemeen is dat niet te zeggen. Het hangt af van de hoogte van de winst en de hoogte van het salaris dat u minimaal moet uitkeren als u voor een BV kiest. Het is in ieder geval verstandig om uw rechtsvorm in verband met deze fiscale wijzigingen nog een keer tegen het licht te houden. 

Geschreven naar de stand van zaken per 20 december 2017.

Meer weten?

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw eigen situatie zijn en wat u kunt doen? Maakt u dan een afspraak met een van onze private bankers.
Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel