Regeerakkoord Rutte III: belastingvoordeel aftrekposten beperkt

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Regeerakkoord Rutte III belastingvoordeel aftrekposten beperkt
vermogen opbouwen Van Lanschot

Regeerakkoord Rutte III: belastingvoordeel aftrekposten beperkt

Blog
11 december 2017
In het Regeerakkoord staat niet alleen dat de hypotheekrente de komende jaren aftrekbaar is tegen het lage tarief, maar ook dat dit gaat gelden voor allerlei andere aftrekposten.

U kunt deze aftrekposten nu nog in de hoogste schijf aftrekken tegen 52% (deze hoogste schijf wordt verlaagd naar 49,5%). Maar in de toekomst zal de aftrek juist in de laagste schijf plaatsvinden. In de komende jaren zal het tarief waartegen de aftrek plaatsvindt in stapjes worden verlaagd. In 2023 zal voor iedereen, ongeacht het inkomen, de aftrek plaatsvinden tegen het lage tarief van 37%.

Om welke aftrekposten gaat het bijvoorbeeld? En wat betekent dit voor u in de toekomst?

Lijfrenteproducten

Als u inlegt in een lijfrenteproduct bij een bank of verzekeraar, is de inleg onder voorwaarden aftrekbaar tot een inkomen van ongeveer € 103.000. De uiteindelijke uitkering wordt vervolgens weer belast met inkomstenbelasting. Als u met uw inkomen in de hoogste schijf zit en de uiteindelijke uitkering wordt tegen een lager tarief belast, dan hebt u een progressievoordeel. Dat is een van de voornaamste redenen om op deze manier te ‘sparen’ voor uw oudedagsvoorziening. Dat voordeel vervalt voor een groot deel als deze plannen doorgaan. Het kan zelfs omslaan in een nadeel als de aftrek plaatsvindt tegen 37% en de uitkering uit de lijfrente belast is tegen 49,5%. Als u een DGA bent, wordt het dan mogelijk aantrekkelijker om toch te kiezen voor pensioenopbouw, omdat daarbij de aftrek wel kan plaatsvinden in de hoogste schijf. Bent u in loondienst werkzaam en hebt u een lijfrenteproduct? Dan is het verstandig na te gaan of u jaarlijks premie wilt blijven betalen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bent u zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak of firmant in een VOF? Dan bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) en bent u niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. En dat geldt ook voor u als DGA. U kunt hiervoor vrijwillig een verzekering afsluiten. De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar (met uitzondering van de eventuele risicopremie voor een ongevallendekking). In de toekomst zal de premie dus aftrekbaar zijn tegen slechts 37%, waardoor de netto-premie fors duurder wordt. Bij een bruto-premie van € 10.000 betaalt u dan netto geen € 5.050, maar € 6.300 (een stijging van 25%). Krijgt u een uitkering boven € 68.000, dan zal de uitkering in de toekomst belast zijn tegen het hoge tarief in de inkomstenbelasting (dan 49,5%).

Alimentatie betalen

Als u partneralimentatie betaalt en uw inkomen boven de € 68.000 ligt, krijgt u ook met deze aftrekbeperking te maken. Mogelijk kan dan de situatie ontstaan dat u een aftrek hebt van 37%, terwijl uw ex-partner belast wordt tegen 49,5%. Deze fiscale wijziging zou tot gevolg kunnen hebben dat de ex-partner een verzoek indient bij de rechter voor aanpassing van de alimentatie.

Giften aan goede doelen

Ook de giften aan goede doelen met een ANBI-status zullen door de hervorming van het belastingstelsel fiscaal minder aantrekkelijk worden als u nu belast wordt in de hoogste schijf. U krijgt dan in de toekomst een minder groot deel van de fiscus terug bij uw belastingaangifte. Hebt u in 2017 een toezegging gedaan aan een goed doel voor een periode van vijf jaar en dit op de juiste wijze vastgelegd, dan is er sprake van een periodieke schenking. In principe zal de verlaging van de aftrek ook hier van toepassing zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk of er overgangsrecht komt voor deze zogenoemde periodieke schenkingen.

Deze voorstellen moeten nog worden omgezet in wetsvoorstellen die daarna door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Geschreven naar de stand van zaken 8 december 2017

Meer weten?

Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel