Regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor u?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Regeerakkoord 2017 wat betekent dit voor u
Fiscaal wetgeving regelgeving Van Lanschot

Regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor u?

Blogs
11 oktober 2017
De kabinetsformatie 2017 is afgerond en op dinsdag 10 oktober werd het regeerakkoord, met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’, gepresenteerd. Het regeerakkoord van Rutte III bevat een flink aantal fiscale maatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor u als particulier?

Wij zetten vier belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2020 daalt de hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar. Deze aftrek wordt uiteindelijk gelijk aan het lage tarief van de inkomstenbelasting. De maatregel om de hypotheekrenteaftrek te beperken, is onderdeel van een plan om het belastingstelsel te hervormen. In 2020 wil het nieuwe kabinet namelijk een zogenaamde vlaktaks invoeren. Het belastingstelsel bestaat dan nog maar uit twee tarieven, te weten circa 37% en 49,5%. De hypotheekrenteaftrek wordt teruggebracht tot het laagste tarief in het nieuwe stelsel.

Jaar Tarief maximale hypotheekrenteaftrek
2018 49,5%
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37%

In 2020 daalt het tarief dat gebruikt wordt voor aftrekposten, zoals bijvoorbeeld alimentatie, lijfrente, giften en premie arbeidsongeschiktheid, aanzienlijk. De aftrek wordt dan gelijk getrokken met het dan geldende tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden.

Lees ook mijn blog Hypotheekplannen Rutte III loont oversluiten van uw hypotheek

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 in drie gelijke stappen verlaagd van 0,75% naar 0,60%. Tegelijkertijd is aangekondigd dat de Wet Hillen in stappen wordt afgeschaft. Deze aftrekpost bij geen of geringe eigenwoningschuld wordt in een periode van 30 jaar met gelijke stappen afgeschaft.

Box 3

De vrijstelling voor box 3 gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Het tarief in box 3 verandert ook, zie onderstaande tabel. Het percentage voor spaargelden is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over vijf jaar. In het regeerakkoord wordt nu voorgesteld deze periode terug te brengen naar één jaar. Hierdoor wordt sneller aangesloten bij het werkelijke rendement.

In het regeerakkoord zijn geen veranderingen voor boxhoppen opgenomen.

Schijf (per persoon) Fictief rendement Tarief box 3 Heffing box 3
€ 30.000 – € 105.000 2,02% 30% 0,60%
€ 105.000 - € 1.005.000 4,33% 30% 1,30%
> € 1.005.000 5,38% 30% 1,61%

Btw

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 6% naar 9%.

Het regeerakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Pas als die wetgeving door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is goedgekeurd, treedt deze in werking. Naar verwachting zullen beide Kamers instemmen met de voorstellen.  

Geschreven naar de stand van zaken, 10 oktober 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Bent u dga? De veranderingen voor dga’s leest u in ons blog ‘Regeerakkoord 2017 opmerkelijke wijzigingen voor dgas’.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel