Regeerakkoord 2017:  wijzigingen voor dga’s

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Regeerakkoord 2017 opmerkelijke wijzigingen voor dgas
Blogs
11 oktober 2017

Regeerakkoord 2017:  wijzigingen voor dga’s

Het nieuwe regeerakkoord werd op 10 oktober gepresenteerd. Het blijkt enkele opmerkelijke wijzigingen voor de dga te bevatten. Zeker de verhoging van de aanmerkelijk belangheffing zal voor veel dga’s een tegenvaller zijn.
Man met horloge aan bureau

We zetten deze en enkele andere wijzigingen voor u op een rij.

Vennootschapsbelasting

Vorig jaar was op Prinsjesdag een verlenging van de eerste tariefschijf in de VpB aangekondigd. Uit het regeerakkoord blijkt dat deze verlenging niet doorgaat, de eerste tariefschijf blijft daarmee op € 200.000. Wél gaan de VpB-tarieven omlaag: in 2019 met 1%, in 2020 en 2021 met 1,5%.

Jaar Belastbaar bedrag tot € 200.000 Daarboven
2017/2018 20% 25%
2019 19% 24%
2020 17,5% 22,5%
2021 16% 21%

Aanmerkelijk belangheffing

De aanmerkelijk belangheffing blijft in 2018 en 2019 25%, maar wordt vanaf 2020 in twee stappen verhoogd. In 2020 wordt het tarief 27,3% en vanaf 2021 bedraagt het tarief 28,5%. De cumulatieve heffing bij toekomstige winsten blijft ongeveer gelijk.  

Jaar VpB-tarief (winst tot € 200.000) AB-heffing Cumulatieve belastingdruk
2017/2018 20% 25% 40%
2019 19% 25% 39,3%
2020 17,5% 27,3% 40%
2021 16% 28,5% 39,9%

Wilt u de komende jaren nog dividend uitkeren? Dan kunt u dat mogelijk beter vóór eind 2019 doen. Let op: dat vermogen komt dan in box 3 terecht.

Dividendbelasting afgeschaft

Naar verwachting wordt de dividendbelasting per januari 2020 afgeschaft. Voor de dga zijn er hierdoor minder administratieve verplichtingen als de BV dividend uitkeert. De totale belastingdruk blijft echter gelijk. In de huidige regeling houdt de BV bij een dividenduitkering eerst 15% dividendbelasting in en draagt deze af. Vervolgens betaalt u als privépersoon in box 2 25% aanmerkelijk belangheffing over het ontvangen dividend en kunt u de ingehouden dividendbelasting van 15% daarop in mindering brengen. In de nieuwe situatie houdt de BV geen dividendbelasting meer in, en betaalt u in box 2 nog steeds 25% aanmerkelijk belangheffing. De totale heffing op een dividenduitkering blijft dus 25%, alleen hoeft de eerste 15% pas later te worden betaald.

Gebouwen voor eigen gebruik in de VpB

Op dit moment mogen VpB-ondernemers een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. In de toekomst is dat tot maximaal 100% van de WOZ-waarde. Voor de meeste dga’s zal dit inhouden dat afschrijven niet meer mogelijk is.

De plannen van dit regeerakkoord zullen de komende weken worden omgezet in wetsvoorstellen. Pas nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, zullen deze veranderingen ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Natuurlijk houden wij u van eventuele opmerkelijke veranderingen op de hoogte via onze blogs.

Geschreven naar de stand van zaken, 10 oktober 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Voor meer informatie over de  maatregelen in het regeerakkoord voor u als particulier verwijzen wij naar ons blog ‘Regeerakkoord 2017 wat betekent dit voor u’.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel