Prinsjesdag 2017: wat wijzigt er in 2018?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag 2017 wat wijzigt er in 2018
Fiscaal wetgeving regelgeving Van Lanschot

Prinsjesdag 2017: wat wijzigt er in 2018?

Blog
20 september 2017
Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het Belastingplan voor 2018 gepresenteerd. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan dan treden de wijzigingen van dat plan per 1 januari 2018 in werking.
Zoals verwacht zijn de aangekondigde wijzigingen in het Belastingplan beperkt, omdat er sprake is van een demissionair kabinet. Naast de veranderingen uit het Belastingplan is er ook nog een aantal andere fiscale en civiele wijzigingen per januari 2018.

Wat gaat er veranderen? En wat zijn de gevolgen voor u? De belangrijkste aandachtspunten:

1. Tarieven en vrijstellingen Belastingplan 2018

Zoals elk jaar zijn er wat kleine veranderingen in de tarieven en belastingschijven. De meest opmerkelijke aanpassing, hoewel een zeer kleine, is de verlaging van het toptarief in de inkomstenbelasting van 52% naar 51,95%.

2. Box 3

In het Belastingplan zijn geen veranderingen opgenomen voor box 3. Het was al eerder bekendgemaakt dat de forfaitair rendementen volgend jaar iets worden verlaagd. Het belastingtarief in box 3 blijft 30%.

Per saldo is het forfaitaire rendement per schijf:

  Forfaitair rendement 
Schijf   2017  2018
 €25.000 - 100.000  2,87%  2,65%
 €100.000 - 1.000.000  4,60%  4,42%
 >€1.000.000  5,39%
 5,38%

Ook de fiscale spelregels om vermogen van box 3 over te brengen naar box 1 of box 2 blijven ongewijzigd.
Lees ook ons blog ‘Box 3 tarieven 2018 bekend

3. Eigen woning

In het Belastingplan staan geen aanpassingen voor de eigen woning, maar toch gaat er per januari 2018 een aantal zaken veranderen. Vanaf die datum mogen banken in plaats van 101%  nog maar 100% van de aankoopprijs van de woning financieren. De rente is in 2018 in box 1 in de hoogste schijf aftrekbaar tegen 49,5%. Voor 2017 is dit nog 50%.

Daarnaast vervalt vanaf 1 januari 2018 de renteaftrek voor de restschuldfinanciering die ontstaat bij verkoop van de woning. Op dit moment kunnen huiseigenaren met een restschuld, die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, deze meefinancieren met aftrek van de te betalen rentekosten voor een periode van maximaal vijftien jaar.

4. Gemeenschap van goederen

In maart 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wijziging van de gemeenschap van goederen per 1 januari 2018. Als u na die datum trouwt blijft al het vermogen (bezittingen en schulden) dat u voor het huwelijk had privévermogen. Gezamenlijke bezittingen en schulden gaan tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren. Ook alle schenkingen en erfenissen die u voor of tijdens het huwelijk ontvangt blijven tot het privévermogen behoren. Belangrijk is wel dat u later kunt bewijzen wat tot uw privévermogen behoort, want anders is er toch sprake van gemeenschappelijk vermogen. Trouwt u na 1 januari 2018 of gaat u een geregistreerd partnerschap aan en wilt u afwijken van dit nieuwe wettelijke systeem? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opmaken. Lees ook ons blog ‘Wettelijke gemeenschap van goederen verandert’.

5. Afschaffen inkeerregeling

De inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft, zoals al eerder was aangekondigd. De boete kan dan oplopen tot 300%. De huidige inkeerregeling blijft nog gelden voor de belastingjaren vóór 2018. Dit houdt in dat de Belastingdienst over de twee meest recente jaren geen boete oplegt. Over de eerdere jaren bedraagt de boete 120%. Naast een eventuele boete moet natuurlijk de gemiste belasting zelf ook betaald worden.

Geschreven naar de stand van zaken, 19 september 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Bent u dga? De veranderingen per 2018 voor dga’s leest u in ons blog Prinsjesdag 2017 aandachtspunten voor dgas

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel