Prinsjesdag 2017: nog één jaar extra aftrek voor giften aan cultuur?

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag 2017 nog een jaar extra aftrek voor giften aan cultuur
cultuur kunst Van Lanschot

Prinsjesdag 2017: nog één jaar extra aftrek voor giften aan cultuur?

Blogs
21 september 2017
Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2018 gepresenteerd. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, dan treden de wijzigingen van het Belastingplan per 1 januari 2018 in werking. Zoals verwacht zijn de aangekondigde wijzigingen in het Belastingplan beperkt, omdat er sprake is van een demissionair kabinet.

Een van de plannen betreft het verlengen van de verhoogde giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen. Om de gevolgen van het verlagen van overheidssubsidies te verzachten, geldt er sinds 1 januari 2012 een verhoogde giftenaftrek (multiplier giftenaftrek) voor culturele giften. Het doel van de multiplier giftenaftrek is om giften van particulieren en bedrijven aan culturele instellingen extra te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de regeling met een jaar te verlengen. In verband met de regels voor staatssteun wordt deze verlenging ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.

Hoe werkt de verhoogde giftenaftrek?

De verhoogde aftrek geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Om als culturele instelling aangemerkt te worden, moet een instelling de ANBI-status hebben en daarnaast moet tenminste 90% van haar activiteiten plaatsvinden op cultureel gebied. Een particulier mag in zijn aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift in aftrek brengen voor de giftenaftrek tot een maximum van € 5.000. Een vennootschap mag in de aangifte vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gift in aftrek brengen met een maximum van € 5.000.

Toekomst giftenaftrek

De toekomst van de giftenaftrek wordt waarschijnlijk in de komende kabinetsperiode behandeld. Begin dit jaar zijn in opdracht van de staatssecretaris enkele rapporten over het nut en de doelmatigheid van de giftenaftrek naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het rapport van Dialogic bleek onder meer dat in de periode 2012 – 2014 de opgevoerde giften aan cultuur zijn gedaald van € 215 miljoen naar € 202 miljoen. De daling was vooral zichtbaar bij eenmalige giften, het aantal periodieke giften door particulieren aan cultuur is in die periode toegenomen van 15.000 naar 19.000. Deze toename was met name zichtbaar bij kleinere schenkingen.

Wat betekent dit voor u?

Als de Europese Commissie groen licht geeft, kunt u voor uw giften aan culturele instellingen ook in 2018 nog gebruik maken van de verhoogde aftrek. Als particuliere gever betekent dat een maximale extra aftrekpost van € 1.250 en als vennootschap zelfs € 2.500.

Geschreven naar de stand van zaken, 19 september 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het schenken aan goede doelen? Neemt u dan contact op met mij via a.r.mackay@vanlanschot.com
Voor meer informatie over de gevolgen van het Belastingplan 2018 voor u als privépersoon verwijs ik naar ons blog ‘Prinsjesdag 2017: wat wijzigt er in 2018?’.

Andrew Mackay is adviseur Charity & Impact Investing bij Van Lanschot.

Andrew Mackay
Andrew Mackay
Charity & Impact Investing Specialist
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel