Prinsjesdag 2017: aandachtspunten voor dga’s

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Prinsjesdag 2017 aandachtspunten voor dgas
Fiscaal wetgeving regelgeving Van Lanschot

Prinsjesdag 2017: aandachtspunten voor dga’s

Blog
30 december 2017
Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2018 gepresenteerd. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan dan treden de wijzigingen van het Belastingplan per 1 januari 2018 in werking.

Zoals verwacht zijn de aangekondigde wijzigingen in het Belastingplan beperkt, omdat er sprake is van een demissionair kabinet. Naast de veranderingen uit het Belastingplan is er ook nog een aantal andere fiscale en civiele wijzigingen per januari 2018.

Wat gaat er veranderen? En wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor dga’s? Een aantal aandachtspunten:

1. VpB-tarief

Het tarief in de vennootschapsbelasting (VpB) blijft onveranderd. Wel was vorig jaar al bekendgemaakt dat per 1 januari 2018 de eerste schijf in de VpB wordt verhoogd van €200.000 naar € 250.000. Een fiscaal voordeel voor u van € 2.500 (5% over € 50.000).

2. Antimisbruikmaatregelen

Er is een aantal maatregelen in het Belastingplan opgenomen om misbruik te voorkomen. Zo wordt de VpB aangepast om dubbele verliesneming bij een fiscale eenheid te voorkomen.
Houdstercoöperaties worden inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting als een lid recht heeft op minimaal 5% van de winst van de coöperatie. Ook zijn maatregelen genomen om constructies te bestrijden die de heffing van dividendbelasting in internationale situaties voorkomen.
Daarnaast wordt in de Successiewet een bepaling opgenomen die bepaalde vermogensverschuivingen via huwelijkse voorwaarden met schenk- en erfbelasting belast.

3. Afkooppercentage pensioen in eigen beheer

Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, of om het volledig af te kopen. In 2017 krijgt u bij afkoop een korting van 34,5%. De korting wordt verleend over de fiscale pensioenvoorziening  per 31 december 2015 of de lagere afkoopwaarde. Bij afkoop in 2018 krijgt u nog maar een korting van 25%. Overweegt u afkopen?  Dan is het aan te bevelen om dat dit jaar nog te doen. Lees ook ons blog ‘Pensioen in eigen beheer’.

4. Gemeenschap van goederen

In maart van dit jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wijziging van de gemeenschap van goederen per 1 januari 2018. Als u na die datum trouwt, blijft al het vermogen (bezittingen en schulden) dat u voor uw huwelijk had privévermogen. Gezamenlijke bezittingen en schulden gaan echter tot de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen behoren. Ook alle schenkingen en erfenissen die u voor of tijdens het huwelijk ontvangt, blijven tot het privévermogen behoren. Als u bij het aangaan van uw huwelijk al een onderneming had (al dan niet in een BV), dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen. U moet echter wel een ‘redelijke beloning voor uw geleverde arbeid, vaardigheden en kennis’ aan de gemeenschap vergoeden. U kunt dus niet volstaan met een zeer laag salaris en de winst oppotten. Bij een eventuele echtscheiding moet dan alsnog afgerekend worden. Gaat u na 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en wilt u afwijken van dit nieuwe wettelijke systeem? Dan is dat mogelijk door bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Lees ook ons blog ‘Wettelijke gemeenschap van goederen verandert’.

Geschreven naar de stand van zaken, 19 september 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Voor meer informatie over de gevolgen van het Belastingplan 2018 voor u als privépersoon verwijzen wij naar ons blog ‘Prinsjesdag 2017 wat wijzigt er in 2018’.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel