Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Pensioenleeftijd naar 68 jaar
vermogen opbouwen kantoor Van Lansc

Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Blog
27 oktober 2017
Door de stijgende levensverwachting en de daarmee stijgende uitgaven aan AOW-uitkeringen worden we allemaal geacht langer door te werken. De AOW-leeftijd wordt daarom al een tijdje in stapjes verhoogd.

De AOW-leeftijd in 2018 is 66 jaar en stijgt de komende jaren met periodes van drie maanden naar 67 jaar en drie maanden in 2022. De verwachting is dat de AOW-leeftijd nog verder gaat stijgen. Een dergelijke stijging wordt vijf jaar van tevoren aangekondigd.

Door de stijgende AOW-leeftijd moeten ook de pensioenregelingen van de werkgevers aangepast worden. Dat gaat echter niet in stapjes van drie maanden, maar met hele jaren tegelijk. Nu is de pensioenrichtleeftijd nog 67 jaar, maar met ingang van 2018 gaat deze naar 68 jaar. Pensioenfondsen, verzekeraars en pensioenadviseurs zijn druk bezig om dit op tijd te regelen.

Bent u werknemer?

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft in principe alleen gevolgen voor het pensioen dat u nog moet opbouwen over de periode die u nog werkt. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt met een pensioenleeftijd van 67 jaar moet namelijk worden verhoogd door het uitstel. Het pensioenfonds of de verzekeraar hoeft dat deel immers korter uit te keren (want u werkt in principe langer door). Als u dat opgebouwde pensioen vervolgens toch op 67-jarige leeftijd wilt laten ingaan omdat u vervroegd met pensioen wilt, is dat ongeveer het pensioen dat u nu opgebouwd hebt.

Een voorbeeld

Stel, het bedrag waarover uw pensioen wordt opgebouwd bedraagt € 80.000 en uw pensioen wordt opgebouwd via het middelloonsysteem. Een 58-jarige die nog 8 jaar wil werken, bouwt dan vanaf nu nog € 12.000 extra pensioen op dat pas ingaat op 68-jarige leeftijd. Een 35-jarige die nog 32 jaar wil werken, bouwt nog € 48.000 extra pensioen op dat ingaat op 68-jarige leeftijd. Als ze vervolgens allebei hun pensioen op 67-jarige leeftijd laten ingaan, daalt dit bedrag voor de 58-jarige met ongeveer € 740. Voor de 35-jarige daalt het met ongeveer € 3.000. Als u nu 58 jaar bent en nog 8 jaar moet opbouwen, is het effect dus kleiner dan wanneer u op dit moment 35 jaar bent en nog 32 jaar moet opbouwen.

Bent u werkgever?

Zorg ervoor dat de pensioenregeling voor uw werknemers vóór 1 januari 2018 aangepast is. Anders loopt u het risico dat de pensioenregeling onzuiver wordt met alle nadelige fiscale consequenties van dien. U hebt de toestemming van uw werknemers (lees: de ondernemingsraad) nodig voor de aanpassing van de pensioenregeling. Pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde en door de verhoging van de pensioenleeftijd verslechtert deze mogelijk. Misschien is een compensatie nodig om toestemming van de ondernemingsraad te verkrijgen.

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil in overleg met werkgevers en werknemers het pensioenstelsel herzien. In het regeerakkoord zijn de hoofdlijnen aangegeven. Het doel is een meer persoonlijk pensioenvermogen met een leeftijdsonafhankelijke premie. Daarmee wordt de huidige subsidiëring van de oudere door de jongere werknemer voorkomen. De overgang van het huidige systeem naar het nieuwe systeem wordt een grote uitdaging: hoe verdeel je het huidige opgebouwde vermogen bij de pensioenfondsen en hoe zorg je ervoor dat de overgang voor de oudere werknemer niet teveel consequenties heeft?

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van een nieuwe regeling betekent voor uw pensioen? Neemt u dan contact op met uw private banker. Bent u nog geen klant en wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan Maak een afspraak op met Agnes van Mil.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel