Pensioen in eigen beheer: wat u moet regelen vóór 1 juli 2017

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Pensioen in eigen beheer wat u moet regelen voor 1 juli 2017
Beleggen Van Lanschot

Pensioen in eigen beheer: wat u moet regelen vóór 1 juli 2017

Blog
09 maart 2017
Op 7 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet houdt in dat pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Voor het pensioen dat u al in de bv hebt opgebouwd, hebt u drie keuzemogelijkheden. De ingangsdatum van het wetsvoorstel is waarschijnlijk 1 april 2017. Tot 1 juli 2017 hebt u de tijd om bepaalde zaken te regelen.

Wat moet u in ieder geval regelen tussen 1 april en 1 juli 2017?

Pensioenbrief aanpassen

Als er nog pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd, dan moet de pensioenbrief zodanig worden aangepast dat dat vanaf 1 juli 2017 niet meer het geval is. Let op: als een deel van het pensioen in eigen beheer verzekerd is, mag een mogelijk toekomstige lagere pensioenuitkering uit die verzekering niet leiden tot een verhoging van het in eigen beheer gehouden deel.

Besluit Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Als de verdere pensioenopbouw gestopt wordt, moet de AvA daar een besluit over nemen en dat besluit vastleggen in de notulen.

Bestaande verzekering afkopen

Als u besluit een bestaande pensioenverzekering af te kopen en de uitkering terug te halen naar uw bv, dan moet u het verzoek tot afkoop vóór 1 juli 2017 bij de verzekeraar indienen. De daadwerkelijke uitkering kan dan later in het jaar plaatsvinden. Laat u altijd goed informeren over de mogelijke gevolgen. Afkoop is niet altijd de beste optie.

Keuzemogelijkheden

Wat zijn ook alweer de opties voor uw pensioen in eigen beheer? Vanaf 1 april 2017 kan het pensioen in eigen beheer worden voortgezet zonder verdere opbouw, afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). U hebt hiervoor tot en met 31 december 2019 de tijd. Welke optie aantrekkelijk is, hangt af van uw individuele omstandigheden. Het is daarbij hoe dan ook verstandig om de financiële consequenties te laten doorrekenen. Zie ons blog van 22 september 2016.

Belastingdienst

Binnen één maand na de afkoop of omzetting naar een ODV moet u een formulier naar de Belastingdienst sturen. Dat formulier moet ook door uw (ex)partner voor akkoord ondertekend zijn.  Bij omzetting naar een ODV moet ook worden aangegeven of er afspraken gemaakt zijn over de ODV in geval van scheiding. Let op: De gevolgen voor uw (ex-)partner kunnen ingrijpend zijn. Zie hiervoor ook ons blog van 8 maart 2017.

Als u afkoopt, moet u binnen één maand na de afkoop de loonbelasting afdragen. Zorg dus voor voldoende liquiditeit. Mocht uw vermogen vastzitten in bijvoorbeeld onroerend goed of bedrijfsmiddelen, dan is het verstandig tijdig contact met uw bank op te nemen voor een financiering.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van de nieuwe regeling betekent voor úw pensioen in eigen beheer? Neemt u dan contact op met een van onze private bankers.

Nieuwsgierig wat wij ondernemers nog meer te bieden hebben? Kijk bij Ondernemers.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel