Pensioen in eigen beheer: uitslag poll Cornelis

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Pensioen in eigen beheer uitslag poll Cornelis

Pensioen in eigen beheer: uitslag poll Cornelis

Blog
12 juli 2017
‘Sinds 1 april 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wat doet u met uw bestaande pensioen in eigen beheer?’

Bovenstaande vraag stelden we in april 2017 in Cornelis, ons online magazine. De mogelijke antwoorden waren:

a. Afkopen
b. Omzetten in een oudedagsverplichting
c. Voortzetten zonder verdere opbouw
d. Ik moet nog een keuze maken

Wat antwoordden de lezers van Cornelis?

Van de respondenten heeft 65% al een keuze gemaakt, vrijwel gelijk verdeeld over de drie mogelijkheden. Opvallend is dat 35% het nog niet weet. Zij hebben in ieder geval nog tot eind 2019 de tijd om een keuze te maken.

Staatssecretaris Wiebes gaat ervan uit dat circa 35% afkoopt, 25% voor omzetting naar de oudedagsverplichting kiest en 40% zonder verdere opbouw voortzet. In zijn begroting verwacht hij € 3 miljard aan extra belastinginkomsten in 2017 t/m 2019, een zeer ambitieuze doelstelling.

Korting bij afkoop

Als u besluit tot afkoop, dan is het aan te bevelen dit nog in 2017 te doen. De korting op de te betalen belasting is dan het hoogst: 34,5%. Bij afkoop in 2018 of 2019 is de korting respectievelijk 25% en 19,5%.  Bij afkoop in 2017 is de verschuldigde loonbelasting na korting ongeveer 35% van de fiscale pensioenvoorziening. Uw bv houdt de verschuldigde loonbelasting in op de afkoopwaarde van uw pensioen. U krijgt dus netto ongeveer 65% uitbetaald. Vervolgens moet de bv de ingehouden loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst. Dit moet uiterlijk de maand volgend op de maand van afkoop gebeuren. Als u bijvoorbeeld 31 augustus besluit tot afkoop, dan moet uiterlijk 30 september de loonbelasting worden afgedragen. Wellicht is het aantrekkelijker om op 1 september af te kopen, dan is de uiterste betaaldatum namelijk 31 oktober.

Houd er bij de afkoop rekening mee dat er voldoende op de bankrekening van uw bv staat om de loonbelasting te kunnen betalen. Zorg in ieder geval dat dit geregeld is voordat u tot afkoop besluit. Terugdraaien van de afkoop gaat namelijk niet.

Meer weten?

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw eigen situatie zijn en wat u kunt doen? Maakt u dan een Maak een afspraak.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot