Eindejaartips 2017

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Eindejaartips 2017
Fiscaal wet regelgeving Van Lanschot

Eindejaartips 2017

Blog
20 november 2017
Nog even en dan zitten we in 2018. Het kabinet Rutte III heeft zijn plannen gepresenteerd. De meeste voorgenomen fiscale maatregelen worden echter niet komend jaar ingevoerd, maar pas in 2019 of 2020. Toch krijgt u ook in 2018 te maken met fiscale veranderingen. Is het verstandig dit jaar nog actie te ondernemen? Ik geef u aantal tips.

1. Box 3-heffing

U kunt de box 3-heffing over 2017 niet meer verlagen, omdat de peildatum voor het box 3-vermogen op 1 januari van het belastingjaar is. Voor het belastingjaar 2018 moet u dus dit jaar nog actie ondernemen. Extra aflossen op uw box 1-hypotheek bijvoorbeeld. Informeer bij uw bank tot welke datum u deze extra storting kunt doen. U kunt ook kijken of u uw box 3-vermogen vóór 1 januari 2018 over kunt hevelen naar box 2. Dit kan door vermogen in een eigen BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) in te brengen. Houdt u er rekening mee dat het oprichten van een nieuwe BV of OFGR en het openen van nieuwe bankrekeningen enige tijd in beslag nemen.

2. Eigen woning verkopen

Gaat u uw eigen woning verkopen? Teken dan als het mogelijk is de transportakte na 1 januari 2018 in plaats van in december 2017. De eventuele overwaarde blijft dan buiten de box 3-grondslag. Als uw woning ‘onder water’ staat, is het juist aantrekkelijk om de levering nog in december te laten plaatsvinden. Als u de restschuld financiert, is de rente op die lening namelijk nog vijftien jaar aftrekbaar. Voor restschulden die ontstaan vanaf 2018 geldt die mogelijkheid niet meer.

3. Schenking voor de eigen woning

Dit jaar is de éénmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Deze vrijstelling is niet meer beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen; u mag aan iedereen schenken. Voorwaarde is wel dat de ontvanger nog geen veertig jaar is. Wordt degene die u deze schenking wilt doen op korte termijn veertig, maar heeft diegene nog geen eigen woning gekocht of kan de bank waar de hypotheek loopt de aflossing niet meer vóór de veertigjarige leeftijd verwerken? Geen nood, als u de schenking uiterlijk op de dag dat de ontvanger veertig wordt overmaakt, dan heeft hij tot eind 2019 de tijd om de woning daadwerkelijk te kopen of zijn hypotheek af te lossen. In de schenkingsovereenkomst moet u dan de ontbindende voorwaarde opnemen dat de schenking teruggedraaid wordt als eind 2019 niet aan de voorwaarde voldaan is.

4. Schenken aan goed doel

Giften aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar. Bij éénmalige giften is dat beperkt, maar bij een periodieke schenking van minimaal vijf jaar geldt geen beperking. Een van de voorgenomen maatregelen van Rutte III is dat aftrekposten straks tegen het lage belastingtarief van circa 37% aftrekbaar zijn. Als u met uw box 1-inkomen in de hoogste schijf zit van 49,5%, ‘kost’ u dat 12,5%. De verlaging van de aftrek vindt gefaseerd plaats van 2019 tot 2023. Als u toch al van plan bent om aan goede doelen te gaan schenken, kunt u overwegen om daar dit jaar al mee te beginnen. De aftrek vindt dan nog plaats tegen maximaal 52% en volgend jaar tegen 51,95%.

Geschreven naar de stand van zaken, 20 november 2017

Meer weten?

Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel