Beleggingsfondsen in uw BV: hoe zit dat met belasting?

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. Beleggingsfondsen in uw BV hoe zit dat met belasting
Beleggen bij Van Lanschot

Beleggingsfondsen in uw BV: hoe zit dat met belasting?

Blogs
27 oktober 2017
Als u in uw BV een beleggingsportefeuille aanhoudt, dan is het rendement op die portefeuille onderdeel van uw resultaat voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Een positief rendement komt ten gunste van de winst en een negatief rendement brengt u in mindering op de winst.

Rendement kunt u onderscheiden in opbrengsten en koerswinst of -verlies. Opbrengsten zijn bijvoorbeeld ontvangen dividend op een aandeel of beleggingsfonds of rente op een obligatie. Koerswinst of -verlies hebt u gedurende het bezit van de belegging, maar realiseert u pas bij daadwerkelijke verkoop.

Goed koopmansgebruik

Voor opbrengsten is het voor de Vpb makkelijk: in het jaar van ontvangst komt dat ten gunste van de winst. Voor koerswinst of -verlies op een belegging ligt dit anders. Op basis van goed koopmansgebruik is het toegestaan om winst pas tot het resultaat te rekenen als het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Verlies kunt u al nemen als dit voorzienbaar is. Als u een aandeel Unilever hebt gekocht voor € 1.000 en de koers is gedaald naar € 800, dan mag u een verlies nemen van € 200, ook al hebt u het aandeel nog niet verkocht. Als het aandeel vervolgens stijgt naar € 1.400, dan hoeft u geen € 600 als winst te nemen, maar € 200. De resterende € 400 komt ten gunste van de winst bij verkoop van het aandeel. We noemen dit systeem ‘waardering op historische kostprijs of lagere waarde’.

VBI

Dit systeem geldt in principe ook als u belegt in beleggingsfondsen, maar met één belangrijke uitzondering. Als het beleggingsfonds de status van Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) heeft, dan moet u dat beleggingsfonds jaarlijks waarderen op de werkelijke waarde, dus de werkelijke koers. Over een koerswinst betaalt u daarom al Vpb, ook al hebt u het beleggingsfonds nog niet verkocht.

FBI

Een beleggingsfonds met de VBI-status is als fonds zelf vrijgesteld van Vpb en heeft geen verplichting om zijn directe gerealiseerde rendement door te geven aan de participanten. Een beleggingsfonds dat de status van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) heeft, is ook vrijgesteld van Vpb maar heeft wel de verplichting om het gerealiseerde directe rendement uit te keren aan de participanten.

Buitenlands beleggingsfonds

Hoe zit dat met buitenlandse beleggingsfondsen? De meeste beleggingsfondsen zijn gevestigd in Luxemburg en Ierland. Die beleggingsfondsen zijn ook vrijgesteld van de Luxemburgse of Ierse vennootschapsbelasting en hebben geen verplichting het gerealiseerde directe rendement uit te keren aan de participanten. Deze beleggingsfondsen hebben een vergelijkbaar belastingregime als een Nederlands beleggingsfonds met VBI-status. Die moet u dus ook jaarlijks waarderen op werkelijke waarde.

Voor de liefhebbers: de fiscale behandeling van beleggingsfondsen kunt u vinden in art. 3.29a Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit artikel geldt ook voor de Vennootschapsbelasting.

Meer weten?

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw eigen situatie zijn en wat u kunt doen? Maakt u dan een Maak een afspraak.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Coen van den Bedem - Van Lanschot
Coen van den Bedem
Structureerder, Kenniscentrum Van Lanschot
Login page tracking pixel