Streep door pensioen in eigen beheer: wat kunt u doen?

Chantal Lucas-Barmentloo
Chantal Lucas-Barmentloo
Structureerder
  1. Inspiratie
  2. Vermogensregie
  3. 2016
  4. Streep door pensioen in eigen beheer: wat kunt u doen?
blog
21 september 2016

Streep door pensioen in eigen beheer: wat kunt u doen?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Maar wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer dat u al hebt opgebouwd? U hebt drie opties.
Drie hardlopers

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Op Prinsjesdag 2016 is het langverwachte wetsvoorstel daarvoor nu ook echt ingediend. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel ongewijzigd aanvaarden is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Maar wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer dat u al hebt opgebouwd?

We noemen de drie opties die u hebt:

1. Afkopen met een korting

U koopt uw pensioen af voor de fiscale waarde. Bij deze optie krijgt u wel een korting op de te betalen belasting. Die is afhankelijk van het jaar van afkoop. In 2017 is de korting 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. De korting wordt berekend over de stand van de fiscale pensioenvoorziening op 31 december 2015 of de lagere stand ten tijde van de afkoop. Als u voor deze optie kiest, moet er dus geld zijn om de belastingclaim te kunnen betalen.

2. Omzetting naar een oudedagsverplichting

Uw fiscale pensioenvoorziening wordt omgezet in een oudedagsverplichting, die u op de balans van de BV mag laten staan. Op uw AOW-datum wordt de oudedagsverplichting omgezet in een 20-jarige uitkering. De uitkering mag ook maximaal 5 jaar eerder ingaan, maar moet dan ook met dat aantal jaren verlengd worden.

Omzetting naar een oudedagsverplichting geeft u mogelijk ruimte om dividend uit te keren

Het voordeel van deze mogelijkheid is, dat u de belasting niet in één keer hoeft te betalen, maar gespreid over de uitkeringen. Zeker als de uitkering tegen een laag tarief belast wordt, kan dit een aantrekkelijke optie zijn.

Het verschil tussen de commerciële pensioenverplichting en de fiscale pensioenverplichting komt bij optie 1 én 2 vrij. Hierdoor krijgt u mogelijk weer ruimte om dividend uit te keren.

3. Voortzetten zonder verdere opbouw

U kunt ook besluiten het pensioen in eigen beheer voor het al opgebouwde pensioen voort te zetten. Het kan zelfs zo zijn dat u eigenlijk verplicht wordt het bestaande pensioen in eigen beheer voort te zetten. In het wetsvoorstel is namelijk opgenomen dat de partner (en in sommige gevallen zelfs de ex-partner) uitdrukkelijk schriftelijk moet instemmen met optie 1 of 2 omdat deze hierdoor pensioenrechten opgeeft. Stemt de partner niet in, dan zit er niets anders op dan het pensioen in eigen beheer voort te zetten. 

Stemt de partner niet in, dan zit er niets anders op dan het pensioen in eigen beheer voort te zetten 

Als u als DGA een deel van uw pensioen in een verzekering hebt ondergebracht, dan hebt u niet de mogelijkheid om gebruik te maken van optie 1 en 2. U kunt echter in 2016 nog wel de waarde van dit pensioen terughalen naar uw BV waardoor u indirect toch de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van optie 1 en 2. Vanaf 2017 is dit niet meer mogelijk.

Meer weten? 

Wilt u weten wat de invoering van een nieuwe regeling betekent voor uw pensioen? Met Vermogensregie van Van Lanschot brengen we uw persoonlijke, financiële én maatschappelijke doelen helder in kaart. Aansluitend rekenen we deze voor u door en geven we advies over de stappen die u kunt nemen om uw wensen te realiseren. Lees meer op de pagina Vermogensregie of neem contact op met een van onze private bankers.

Chantal Lucas-Barmentloo
Chantal Lucas-Barmentloo
Structureerder
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel