Vermogend Nederland, 10 jaar miljonairstrends

  1. Inspiratie
  2. Vermogend Nederland
  3. 10 jaar miljonairstrends

Vermogend Nederland, 10 jaar miljonairstrends

Vermogend Nederland 2018
11 september 2018
De groep miljonairs in Nederland is de afgelopen tien jaar behoorlijk stabiel gebleven. Ook tijdens de crisis bleef het aantal ongeveer gelijk. Maar het CBS ontdekte een opmerkelijke dynamiek binnen de groep miljonairshuishoudens: een kwart van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer.

Elk jaar onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Van Lanschot de stand van zaken rond miljonairs in Nederland. Dit jaar is het onderzoek aangevuld met een analyse van de ontwikkelingen en trends van de afgelopen tien jaar. Wat is er veranderd? En wat blijft hetzelfde?

112.000 miljonairs

Om te beginnen is het percentage miljonairs tussen 2006 en 2016 vrijwel gelijk gebleven. Niet als we ze stuk voor stuk gaan tellen, want in absolute zin is het aantal miljonairs voorzichtig gegroeid van 72.000 in 2006 naar 112.000* in 2016. In 2006 had 1,1% van alle particuliere huishoudens € 1 miljoen of meer, in 2016 is dat 1,5%. Maar € 1 miljoen in 2006 heeft niet dezelfde waarde als tien jaar later, dus het CBS corrigeert voor inflatie. Na die correctie blijft het aandeel miljonairs de afgelopen tien jaar stabiel op 1,2%.

*Het aantal miljonairshuishoudens in 2016 is na publicatie van het onderzoek door het CBS bijgesteld naar bijna 114.000.

Miljonairs en niet-miljonairs naar leeftijd van de hoofdkostwinner
2018

Miljonair: man, 58 jaar

Gemiddeld genomen zijn miljonairs 58 jaar. Ook daar is de afgelopen tien jaar weinig in veranderd. Uitzondering is 2009. Toen lag, waarschijnlijk door de crisis, de gemiddelde leeftijd wat lager. Vrouwelijke kostwinners in miljonairshuishoudens zijn gemiddeld iets ouder.

Positie hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens vijf jaar later
2018

Miljonairs erbij en eraf

Het CBS laat zien dat de cijfers en percentages gelijk blijven, maar dat de groep onderzochte huishoudens per jaar verandert. Er is een groep huishoudens die het ene jaar wel binnen de groep miljonairs valt, en het jaar daarop niet meer. Die groep heeft het onderzoeksbureau onder een vergrootglas gelegd, zie het artikel miljonair worden, miljonair blijven. Daaruit blijkt dat er een aanzienlijke dynamiek is binnen de groep miljonairs: een kwart van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer. Er komen ook elk jaar nieuwe miljonairs bij. De meeste nieuwe miljonairs hadden in de voorgaande jaren een vermogen van € 0,5 miljoen tot € 1 miljoen.

Lees het hele magazine of download het CBS onderzoeksrapport

vermogend nederland