Onderzoeks-verantwoording

  1. Inspiratie
  2. Vermogend Nederland
  3. Onderzoeksverantwoording
Beleggen Van Lanschot

Onderzoeks-verantwoording

Vermogend Nederland 2017
11 september 2017
Het onderzoek Vermogend Nederland (2017) bestaat uit een CBS-beschrijving van de miljonair in Nederland en aanvullend onderzoek onder vermogende klanten van Van Lanschot.

1. CBS-beschrijving van de miljonair in Nederland

De data uit de diverse CBS-bronnen zijn in opdracht van Van Lanschot gebundeld in een rapportage.

De belangrijkste bron voor dit onderzoek is het jaarlijkse, integrale vermogensbestand. Het bevat de vermogensgegevens van alle huishoudens in Nederland op 1 januari 2015. De brongegevens voor dit bestand zijn afkomstig van onder andere:

  • administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens;
  • banktegoeden en effectenbezit die de Nederlandse banken leveren aan de Belastingdienst;
  • waarde van onroerend goed op basis van de Wet Onroerend Zaakbelasting.

Er is gebruik gemaakt van de vermogensbestanden van 1 januari 2007 tot 1 januari 2014.

Miljonairs zijn in dit rapport huishoudens woonachtig in Nederland met een vermogen van minstens € 1 miljoen, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de daarop rustende hypotheekschuld. In deze publicatie worden de termen ‘miljonair’ en ‘miljonairshuishouden’ gebruikt. Daarmee wordt dezelfde entiteit aangeduid.

Gegevens over vermogens van huishoudens zijn in dit rapport bepaald op 1 januari 2015. Wanneer gesproken wordt over vermogen 2015, dan gaat het over de stand van het vermogen op 1 januari 2015.

Kwaliteit van de uitkomsten

Het jaarlijkse, integrale vermogensbestand bevat geen betrouwbaarheidsmarges, want het gaat om de waarneming van de totale populatie. Er kan wel sprake zijn van waarnemingsfouten. Zo kunnen bedragen in bijvoorbeeld aangiften fouten bevatten. Gezien de stabiliteit van de uitkomsten is de verwachting dat dit geen grote invloed heeft op de geaggregeerde uitkomsten.

2. Onderzoek onder miljonairs in Nederland

Aanvullend is onderzoek uitgevoerd onder vermogende klanten van Van Lanschot met vragen naar:

  • privévermogen en persoonlijke financiën;
  • hoe zij denken over actuele financiële onderwerpen;
  • hoe zij met hun vermogen omgaan;
  • persoonlijke drijfveren, eigenschappen en voorkeuren.

Het veldwerk is online uitgevoerd van 7 tot en met 24 juli 2017 met een netto steekproef van n=426 volledig ingevulde vragenlijsten. Het veldwerk is opgezet door Kien en Van Lanschot.


Lees verder in Vermogend Nederland 2017

Onderzoek
De miljonair van nu neemt meer dan ooit de tijd om na te denken over een verstandig beheer van het vermogen: voor het gezin, een betere wereld en toekomstige eigen zorg.