Op tijd nadenken over zorg voor later

  1. Inspiratie
  2. Vermogend Nederland
  3. Op tijd nadenken over zorg voor later
Van Lanschot voor medici

Op tijd nadenken over zorg voor later

Vermogend Nederland 2016
26 mei 2016
Vermogende Nederlanders willen bij het inrichten van zorg de regie in eigen hand. Hoeveel vermogen moet u opzij zetten?

Vermogende Nederlanders willen zo lang mogelijk de regie over hun leven en gezondheid blijven voeren, ook als ze ouder worden of ziek. Ze willen bij voorkeur in hun huis blijven wonen en daar verzorgd worden, en als dat niet meer gaat, het liefst de laatste jaren doorbrengen in een zorgvilla. De kosten die hiermee samenhangen blijken vaak veel hoger dan verwacht. Daarom is het belangrijk om wensen nu al in kaart te brengen, ook in het belang van partners en kinderen.

Regie in eigen hand

Maar liefst 67% van de vermogenden wil de regie in eigen hand nemen als het gaat om het inrichten van zorg. Maar uit het onderzoek Vermogend Nederland van Van Lanschot blijkt dat slechts 18% van de ondervraagden in de afgelopen drie jaar meer geld opzij heeft gezet voor eventuele zorginkoop. Twee derde van de vermogenden is bereid (later) extra zorg in te kopen. Maar hoeveel vermogen moet opzij gezet worden voor dat doel?

 

ZorgScan brengt wensen in kaart

Omdat de wensen met betrekking tot zorg heel persoonlijk zijn, zijn er veel varianten denkbaar. Aan die wensen hangt een prijskaartje. ‘Iedere variant heeft zijn eigen kostenstructuur’, zo legt Van Lanschot-bankier Eric Weusten uit. Bovendien blijkt in de praktijk dat veel klanten willen weten in hoeverre die toekomstige kosten van invloed zijn op hun financiële situatie.

Om de kosten inzichtelijk te maken heeft Van Lanschot de ZorgScan ontwikkeld. Die brengt in kaart wat de belangrijkste wensen zijn die klanten hebben als het gaat om hun zorg voor later. Vervolgens wordt op basis van levensverwachting en inkomen duidelijk welk bedrag hiervoor gereserveerd zou moeten worden.

Zoals bijvoorbeeld in het geval van een ondernemer van 47 jaar, getrouwd en met twee kinderen. Hij weet zeker dat als hij later zorg nodig heeft thuis wil blijven wonen, en dus voor zeven dagen per week, 24 uur per dag particuliere zorg zal inkopen. Als thuis wonen niet langer mogelijk is, wil hij graag naar een zorgvilla. Met een gemiddelde levensverwachting van 82 jaar, anticipeert hij erop dat hij in de laatste vijf jaar van zijn leven zorg nodig zal hebben.

Uit de ZorgScan van Van Lanschot blijkt dat de ondernemer rekening moet houden met € 430.000 aan persoonlijke zorgkosten, als hij niet afhankelijk wil zijn van mantelzorg, of generieke zorg. Een behoorlijk bedrag dus, waar bij het beheer van zijn vermogen rekening mee moet worden gehouden. Door dat nu al te doen, komen zijn partner en kinderen later niet voor verrassingen te staan.

Zorg is een aspect van vermogensbeheer

Weusten is er daarom van overtuigd dat zorg een belangrijk aspect is van vermogensbeheer, hoewel het onderwerp soms letterlijk nog te ver van het bed is. Hij brengt het thema daarom bijvoorbeeld ter sprake als klanten een groot percentage van hun vermogen willen schenken aan de kinderen. Dat is een geschikt moment, omdat klanten erbij stil moeten staan dat bij schenking een deel van het vermogen ‘weg’ is.

En dat roept de vraag op of ze die schenking wel kunnen doen, met het oog op toekomstige zorgkosten. En in sommige gevallen is het juist op initiatief van de kinderen dat klanten zich in de zorginkoop kwestie gaan verdiepen. Die realiseren zich steeds vaker dat het, wanneer ouders wegens ouderdom of ziekte niet meer zelf kunnen beslissen, goed is om financiële zaken of medische wensen al van te voren te regelen en vast te leggen.

Zo vroeg mogelijk beginnen

Volgens Weusten is het vervolgens een kwestie van de juiste financiële constructie samenstellen om de wensen te kunnen realiseren. ‘Waar het uiteindelijk om gaat, is dat men de zorg krijgt die men wenst. Zo vroeg mogelijk beginnen om die wensen te formuleren en te kijken naar de financiële gevolgen is daarom in toenemende mate van belang.'

Lees verder in Vermogend Nederland 2016

Onderzoek
Het aantal vermogenden blijft groeien: Nederland heeft er nu meer dan ooit tevoren. Waar geven ze hun geld aan uit? Hoe laten ze hun vermogen groeien? En wat houdt hen bezig?
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel