Onderzoeks
verantwoording

 1. Inspiratie
 2. Vermogend Nederland
 3. Onderzoeksverantwoording
Beleggen Van Lanschot

Onderzoeks
verantwoording

Vermogend Nederland 2016
26 mei 2016

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. CBS-beschrijving van de miljonair in Nederland

De data uit de diverse CBS-bronnen zijn in opdracht van Van Lanschot gebundeld in een rapportage.

De belangrijkste bron voor dit onderzoek is het jaarlijkse, integrale vermogensbestand. Het bevat de vermogensgegevens van alle huishoudens in Nederland op 1 januari 2014. De brongegevens voor dit bestand zijn afkomstig van onder andere:

 • administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens;
 • banktegoeden en effectenbezit die de Nederlandse banken leveren aan de Belastingdienst;
 • waarde van onroerend goed op basis van de Wet Onroerend Zaakbelasting.

Er is gebruik gemaakt van de vermogensbestanden van 1 januari 2006 tot 1 januari 2014.

Miljonairs zijn in dit rapport huishoudens woonachtig in Nederland met een vermogen van minstens € 1 miljoen, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de daarop rustende hypotheekschuld. In deze publicatie worden de termen ‘miljonair’ en ‘miljonairshuishouden’ gebruikt. Daarmee wordt dezelfde entiteit aangeduid.

Gegevens over vermogens van huishoudens zijn in dit rapport bepaald op 1 januari 2014. Wanneer gesproken wordt over vermogen 2014, dan gaat het over de stand van het vermogen op 1 januari 2014.

Kwaliteit van de uitkomsten

Het jaarlijkse, integrale vermogensbestand bevat geen betrouwbaarheidsmarges, want het gaat om de waarneming van de totale populatie. Er kan wel sprake zijn van waarnemingsfouten. Zo kunnen bedragen in bijvoorbeeld aangiften fouten bevatten. Gezien de stabiliteit van de uitkomsten is de verwachting dat dit geen grote invloed heeft op de geaggregeerde uitkomsten.

2. Onderzoek onder miljonairs in Nederland

Aanvullend is onderzoek uitgevoerd onder vermogende klanten van Van Lanschot met vragen naar:

 • hoe zij in het leven staan;
 • hoe zij denken over de financiële toekomst (conjunctuur);
 • hoe zij denken over actuele financiële onderwerpen;
 • hoe zij met hun vermogen omgaan;
 • of en hoe ze bepaalde gezondheidskeuzes maken;
 • welke luxe producten ze aan willen schaffen;

Het veldwerk is online uitgevoerd van 1 december tot en met 16 december 2015 met een netto steekproef van n=375 miljonairs. Het veldwerk is opgezet door Kien en Van Lanschot.

Lees verder in Vermogend Nederland 2016

Onderzoek
Het aantal vermogenden blijft groeien: Nederland heeft er nu meer dan ooit tevoren. Waar geven ze hun geld aan uit? Hoe laten ze hun vermogen groeien? En wat houdt hen bezig?
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel