Alternatieve beleggingen: geen luxe maar noodzaak

  1. Inspiratie
  2. Vermogend Nederland
  3. Alternatieve beleggingen
cultuur kunst in ruimte

Alternatieve beleggingen: geen luxe maar noodzaak

Vermogend Nederland 2016
26 mei 2016
Dalende rente, inflatie en vermogensrendementsheffing… Hoe houdt u uw vermogen in stand?

Hoe houd ik mijn vermogen in stand? Deze vraag wordt voor vermogenden steeds urgenter, nu de rente op spaarrekeningen en obligaties blijft dalen en de vermogenrendementsheffing en inflatie op het vermogen drukken. Vermogenden zijn daarom in toenemende mate op zoek naar alternatieve beleggingsvormen met een aantrekkelijk rendement. Wat zijn die alternatieven en hoe kun je erin beleggen?

Alternatieve beleggingen zijn in de breedste zin van het woord beleggingsvormen buiten traditionele aandelen en obligaties. Een op de vijf vermogenden belegt momenteel al in alternatieve beleggingsvormen, zo blijkt uit het Van Lanschot-onderzoek Vermogend Nederland 2016. En ruim een op de tien zegt geïnteresseerd te zijn om dat te gaan doen.

 

 

‘Alternatives’ zijn al geruime tijd in opkomst en die trend zet zich nu versneld door. Denk hierbij aan investeren in vastgoed, private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven), hedgefondsen, infrastructuur en gestructureerde producten, maar ook aan beleggen in bijvoorbeeld whisky, wijn, oldtimers en kunst. De laatste categorieën zijn overigens voorbehouden aan een specifieke groep liefhebbers.

Kansen in alternatieve beleggingen

Jurgen van Wijngaarden, Structured Products analist bij Van Lanschot, herkent de groeiende belangstelling voor alternatieve beleggingen. ‘Om hun vermogen in stand te houden en groei te realiseren gaan klanten steeds meer op zoek naar een alternatief voor spaarrekeningen en obligaties zonder dat ze meteen in de risicovolle categorie van aandelenbeleggingen terechtkomen’, zo stelt hij.

Voorbeelden van beleggingen die een dergelijke tussenvorm bieden, zijn volgens Van Wijngaarden gestructureerde producten zoals Garantie Notes of Memory Coupon Notes. Deze bieden de kans op extra rendement afhankelijk van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld aandelen, en tegelijkertijd enige bescherming van die onderliggende waarde bij koersdalingen.

Ook beleggingen zoals private equity, direct vastgoed en infrastructuur noemt Van Wijngaarden als alternatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kopen en verhuren van woningen en winkelpanden of het participeren in projecten van private partijen en de overheid, zoals snelwegen. ‘Ze vergen een grotere investering en zijn minder liquide, maar de kans dat je daar als belegger voor gecompenseerd wordt met een hoger rendement is er wel.’

Niet voor iedereen toegankelijk

Liquide beleggingen zoals beleggingsfondsen en gestructureerde producten zijn voor iedere belegger makkelijk toegankelijk tegen relatief lage kosten. Investeren in vastgoed, private equity en infrastructuur biedt meer diversificatievoordelen, maar is minder eenvoudig. De markt is moeilijk toegankelijk en informatie hierover is veelal schaars. Bovendien kent deze markt andere spelregels dan regulier beleggen en dat vraagt om de expertise van een specialist. Deze illiquide beleggingen zijn het terrein van meer vermogende beleggers die een groter bedrag voor langere tijd kunnen missen.

De zoektocht naar de juiste alternatieve beleggingen begint altijd bij de vraag wat je als belegger wilt. Welk rendement streef je na? Welk risico wil je nemen en welk bedrag kun je missen? Vervolgens is het zaak om al dan niet met hulp van een adviseur de beleggingsproducten te selecteren die het beste passen bij je wensen en die een juiste aanvulling bieden op de reguliere beleggingsportefeuille.

Bij institutionele beleggers maken alternatieve beleggingen nu vaak al meer dan 25% van de totale portefeuille uit, en ook bij particulieren bestaat de beweging naar deze beleggingsvorm al wat langer. De laatste jaren heeft de dalende rente en de negatieve impact daarvan op het vermogen de trend echter verder versterkt. Of zoals Van Wijngaarden het verwoordt: ‘Zoeken naar alternatieve beleggingen is geen luxe meer, maar noodzaak geworden om je vermogen op peil te houden.’

In welke alternatieve beleggingsvormen belegt de Nederlandse miljonair?
Lees verder in Vermogend Nederland 2016

Onderzoek
Het aantal vermogenden blijft groeien: Nederland heeft er nu meer dan ooit tevoren. Waar geven ze hun geld aan uit? Hoe laten ze hun vermogen groeien? En wat houdt hen bezig?
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel