Leids Universiteits Fonds: ‘Mooi om iets terug te doen voor je alma mater’

  1. Inspiratie
  2. Ons cultureel en maatschappelijk vermogen
  3. Goed doen: vermogen in dienst van de maatschappij
  4. Leids Universiteits Fonds: ‘Mooi om iets terug te doen voor je alma mater’
Aletta Stas Leids Universitair Fonds

Leids Universiteits Fonds: ‘Mooi om iets terug te doen voor je alma mater’

Interview
02 januari 2022
De financiering van het Leids Universiteits Fonds (LUF) maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar malaria of corona, vertelt Aletta Stas, voorzitter van het LUF. ‘Vanuit de overheid is te weinig financiering voor onderzoek beschikbaar. Daar kunnen particuliere schenkers een verschil maken.’

Ze studeerde rechten in Leiden, vertrok naar het buitenland en werkte jaren in het bedrijfsleven. Toen ze, terug in Nederland, werd gevraagd om voorzitter te worden van het LUF, hoefde Aletta Stas niet lang na te denken. ‘Ik heb veel aan de universiteit te danken, en dit is een mooie manier om iets terug te doen voor mijn alma mater.’

Academiegebouw Leiden
Academiegebouw Leiden
Foto Universiteit Leiden

Maatschappelijke vraagstukken

Het LUF zet zich sinds 1890 in voor de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de Universiteit van Leiden, door subsidies te geven aan faculteiten, wetenschappers, leerstoelen en studenten. Dankzij donaties financiert het LUF honderdvijftig onderzoeksprojecten en honderd studenten.

Stas: ‘Onderzoek van Leidse wetenschappers draagt bij aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals corona-onderzoek door virologen en CO2-reductieonderzoek. De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen, met daarin van elke zeven faculteiten één hoogleraar, kent subsidies toe aan onderzoeksvoorstellen van jonge wetenschappers die onvoldoende financiering hebben om te starten. Zo sprak ik twee weken geleden twee gepassioneerde wetenschappers die een effectiever medicijn tegen malaria zoeken. Ze bekijken dat probleem vanuit verschillende invalshoeken. Door te werken vanuit verschillende disciplines komen ze tot nieuwe inzichten.’

Het onderzoek naar corona kreeg een belangrijke impuls dankzij een crowdfunding van het LUF

Werk aan de winkel

Veel mensen denken dat de overheid zulk onderzoek financiert. ‘Niet meer,’ legt Stas uit. ‘Voor onderzoek is te weinig budget beschikbaar. In Nederland gaat 2% van het bruto nationaal product naar wetenschappelijk onderzoek, onze buurlanden stoppen daar veel meer geld in. Dus wordt veel wetenschappelijk onderzoek door de universiteit zelf gefinancierd, en soms moet er een beroep op het LUF worden gedaan. Op dit moment wordt meer dan de helft van de aanvragen voor ondersteuning bij wetenschappelijke projecten niet gehonoreerd, simpelweg omdat we geen geld ervoor hebben. Aan de grote interfacultaire projecten kennen we zelfs minder dan 1% toe. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel.’
Onderzoek in het LUMC
Foto Universiteit Leiden

Impuls

Door deze ontwikkeling groeit het belang van donaties door particulieren en bedrijven. Tijdens de lockdown wist het LUF via een onorthodoxe wijze nieuwe schenkers aan te trekken: via een crowdfunding. ‘Daar hebben we meer dan € 1 miljoen mee opgehaald. Dat gaf een grote impuls aan het onderzoek, door een veilig onderzoekslab in te richten en mensen op te leiden. En we leerden dat niet alleen alumni van de universiteit zich betrokken voelen bij wetenschappelijk onderzoek, ook andere schenkers dragen de universiteit een warm hart toe.’

In Nederland gaat 2% van het BNP naar wetenschappelijk onderzoek, minder dan in onze buurlanden

Affiniteit

De schenkingen en donaties hebben vaak een menselijk gezicht, vertelt Stas. ‘Mensen adopteren een project of richten een fonds op naam op. Onlangs kregen we bijvoorbeeld een schenking om onderzoek te steunen op het gebied van verdraagzaamheid, een andere donateur geeft aan een onderzoek naar posttraumatische stressstoornissen. Het zijn uiteenlopende onderwerpen waar de schenkers affiniteit mee hebben. Daar kunnen donateurs echt een verschil mee maken.'

'Soms nemen mensen ons zelfs op in hun testament. We kregen laatst een legaat van een mevrouw die op latere leeftijd geschiedenis heeft gestudeerd. Een bezoek met haar hoogleraar aan de oude documenten en geschriften in de bibliotheek had een diepe indruk gemaakt. Zij liet in haar testament opnemen dat het geld moet worden besteed aan de aankoop van zulke historische stukken. Een mooi geschenk aan volgende generaties.’

Luister naar ‘Goed Doen’, de podcast met Aletta Stas

Het Leids Universiteits Fonds zet zich sinds 1890 in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden hoog te houden en te verbeteren. Het fonds vertrekt subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en financiert bijzondere leerstoelen.

Luister naar het interview met Aletta Stas, voorzitter van het Leids Universiteits Fonds, in de negende aflevering van  Goed Doen, de podcast-serie waarin bestuurders van goededoelenorganisaties aan het woord komen.

Bijdragen aan de wetenschap

Het Leids Universiteits Fonds speelt een grote rol bij de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek aan de Leidse Universiteit. Wilt u ook een steentje bijdragen?
Voorzitter Aletta Stas: ‘Iedereen kan bijvoorbeeld sleuteldrager worden, voor minimaal € 500 per jaar, vijf jaar lang. Daar zijn speciale evenementen aan verbonden, waar sleuteldragers kunnen deelnemen.’ Ook andere donaties en schenkingen zijn mogelijk, op de website van het Leids Universiteits Fonds staan de mogelijkheden.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel