Rentevisie Hypotheken

  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Rentevisie hypotheken
man vrouw huis dak

Rentevisie Hypotheken

Visie
29 maart 2023
In deze rentevisie leest u wat wij verwachten van de hypotheekrente. De hypotheekrente is tenslotte een van de belangrijkste zaken om te bepalen wat u kwijt bent aan uw huis. Onze rentevisie verschijnt eenmaal per kwartaal.

Korte rente

Ondanks de turbulentie in de bankensector, trok de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in maart verder op. Ondertussen bedraagt het ECB-depositotarief 3,0%. Een groot contrast met de min 0,50% die we begin 2022 nog mochten optekenen.  
 
Dit alles is natuurlijk een poging om de inflatie te bestrijden. Die blijft hoog. Vooral de kern-inflatie blijft hardnekkig stabiel op 5,6%. 
 
Een belangrijke parameter voor het rentebeleid is de arbeidsmarkt. Daar houdt de krapte aan. Als dit leidt tot stijgende lonen, kan de consumptievraag op peil blijven en zo de inflatie voeden. Maar als de energieprijzen rond het huidige niveau blijven, kan het algemene inflatiecijfer snel dalen. Net zoals dat een afkoelende economie een gelijkwaardig effect kan hebben op het algemene prijspeil, zodat de ECB uiteindelijk de rente minder fors moet optrekken. 
 
Per saldo verwachten we verdere verhogingen van het ECB-beleidstarief, met een additionele 50 basispunten als richtcijfer. Maar veel zal afhangen van het al dan niet voortduren van de nervositeit rond de bankensector op financiële markten. Als deze aanhoudt, kunnen nieuwe renteverhogingen eventueel in de koelkast blijven liggen. Maar dat is niet het meest waarschijnlijke scenario. 

 

Lange rente

De langtermijnrente heeft in veel landen een verschroeiende rit achter de rug. Een jaar terug noteerde de Duitse tienjaarsrente - dé referentie voor Europese obligatiemarkten - nog rond de 0%. Ondertussen bedraagt die rente meer dan twee procent.  
 
Begin maart was zelfs de 3% in zicht. Maar de zenuwachtigheid rondom banken zorgde ervoor dat veel beleggers de veiligheid van staatsobligaties opzoeken. Hierdoor stegen de prijzen van obligaties, en daalde het rendement. Het rendement op Nederlands tienjarig staatspapier ligt momenteel rond de 2,50%.  
 
We verwachten dat een belangrijk deel van de opwaartse rit van de langetermijnrente gereden is. Obligatiemarkten beseffen dat centrale banken de inflatie niet uit de hand willen laten lopen, zodat de compensatie die obligatiebeleggers eisen voor die inflatie geleidelijk kan teruglopen.  
 
Daarnaast verliest de economische groei wereldwijd aan kracht. Ook dat heeft een dempend effect op de langetermijnrente. 
 
Bij dit alles past wel de opmerking dat de huidige economische en geopolitieke omgeving met een meer dan gemiddelde onzekerheid omgeven is. Zo kunnen opnieuw oplopende energiekosten het plaatje van zowel de groei als van de inflatie sterk veranderen.  Rentevisie Hypotheken

Huidige renteniveaus                 
 ECB Depositorente  3,00% 
 Tienjarige staatslening Nederland    2,50%
 Verwachtingen 6 maanden    
 ECB Depositorente  3,50%
 Tienjarige staatslening Nederland    2,75%

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen.

Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel