Rentevisie Hypotheken

  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Rentevisie hypotheken
man vrouw huis dak

Rentevisie Hypotheken

Visie
13 januari 2023
In deze rentevisie leest u wat wij verwachten van de hypotheekrente. De hypotheekrente is tenslotte een van de belangrijkste zaken om te bepalen wat u kwijt bent aan uw huis. Onze rentevisie verschijnt eenmaal per kwartaal.

Korte rente

Voor de vierde keer sinds juli 2022 trok de Europese bank afgelopen december haar depositorente op. Daar waar de rente begin 2022 nog uitkwam op -0,50%, ligt het renteniveau ondertussen op 2,0%. Een aanzienlijke stijging en het einde is nog niet in zicht. Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, gaf aan dat de centrale bank nog niet klaar is met het optrekken van de rente. Mogelijk volgt in februari al een volgende stap.

Dit alles is natuurlijk een poging om de inflatie te bestrijden. Die blijft hoog, hoewel er kleine signalen van afkoeling zijn. In november lag het prijspeil in de eurozone 10,1% hoger dan het jaar daarvoor. In oktober was dat nog 10,6%. De kerninflatie, het cijfer exclusief voeding en energie, bleef stabiel op 5%.

Als de energieprijzen rond het huidige niveau blijven, kan het inflatiecijfer snel dalen. Maar desondanks zal dit voor de centrale bank niet meteen aanleiding zijn om de rente niet verder op te schroeven.

Zo kijkt de ECB met een bezorgde blik naar de krappe arbeidsmarkt. Die kan leiden tot stijgende lonen, waardoor de consumptievraag op peil blijft en de inflatie in stand wordt gehouden. Ook de ruime compensatiesteun die veel Europese landen hebben opgetuigd om gezinnen en ondernemingen te helpen met de hoge energiekosten, baart de centrale bank zorgen. De ECB vindt die steun vaak te genereus en te breed. Een middel dat inflatie onderhoudt.

Per saldo verwachten we verdere verhogingen van het ECB-beleidstarief met 1%. Vanaf eind 2023 of begin 2024 komt mogelijk een lagere rente in zicht.

Lange rente

De langtermijnrente heeft in veel landen een verschroeiende rit achter de rug. Een jaar geleden noteerde de Duitse tienjaarsrente, dé referentie voor Europese obligatiemarkten, nog negatief. Ondertussen bedraagt die rente meer dan twee procent. Het rendement op Nederlands tienjarig staatspapier ligt al op 2,70%.

Opnieuw moeten we de verklaring zoeken in de reeds besproken elementen: inflatie en het beleid van centrale banken.

We verwachten dat deze opwaartse beweging van de lange rente zich nog enigszins kan voortzetten, maar dat een belangrijk deel van de opwaartse rit toch gereden zou moeten zijn. Obligatiemarkten beseffen immers dat centrale banken de inflatie niet uit de hand willen laten lopen. Zodat de compensatie die obligatiebeleggers eisen voor die inflatie geleidelijk kan teruglopen.

Daarnaast verliest de economische groei wereldwijd aan kracht. Ook dat heeft een dempend effect op de langetermijnrente.

Bij dit alles past wel de opmerking dat de huidige economische en geopolitieke omgeving met meer dan gemiddelde onzekerheid omgeven is. Zo kunnen opnieuw oplopende energiekosten het plaatje sterk veranderen. Zowel dat van de groei als dat van de inflatie.

Rentevisie Hypotheken

Huidige renteniveaus                 
 ECB Depositorente  2,00% 
 Tienjarige staatslening Nederland    2,70%
 Verwachtingen 6 maanden    
 ECB Depositorente  3,00%
 Tienjarige staatslening Nederland    3,00%

Ook interessant voor u

kennis & inspiratie

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen.

Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel