Nu uw hypotheek bij de bv oversluiten naar de bank?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Nu uw hypotheek bij de bv oversluiten naar de bank
vermogen opbouwen beleggen Van Lansc

Nu uw hypotheek bij de bv oversluiten naar de bank?

Blog
13 januari 2017
De rente is op dit moment historisch laag. Maar het zou zo maar kunnen dat deze op termijn weer gaat stijgen. Is dit het moment om uw bestaande hypotheek bij de bv over te sluiten naar de bank?

Dit zou interessant kunnen zijn als u verwacht dat uw bv met het bedrag dat zij door de aflossing van de hypotheeklening ontvangt meer rendement kan maken. Of als de bv liquiditeiten nodig heeft voor investeringen of om pensioen of dividend te kunnen uitkeren.

Een rekenvoorbeeld

De heer Jansen (50 jaar) heeft een eigen woning met een waarde van € 1.000.000. Bij zijn bv heeft hij sinds 2007 een aflossingsvrije hypothecaire lening van € 600.000 met een rente van 5%. Over het algemeen is in een leningovereenkomst tussen de directeur-grootaandeelhouder en zijn bv opgenomen dat er boetevrij afgelost mag worden. Wij gaan daar in dit voorbeeld van uit.

Op grond van het overgangsrecht mag de bank deze lening in principe ook geheel aflossingsvrij verstrekken. Maar in sommige situaties moet toch een gedeelte van de lening afgelost worden.  In dit voorbeeld verstrekt de bank de gehele lening aflossingsvrij.

De heer Jansen kiest voor een rentelooptijd van tien jaar en het rentetarief stellen we op 1,85%. Gezien zijn inkomen vindt de renteaftrek in box 1 plaats tegen 50%.

Lening bv (€) Lening bank (€)
Privé
Betaalde rente 30.000 11.100
Belastingvoordeel 50% 15.000 5.550
Netto rente in privé 15.000 5.550
bv
Rente 5% of rendement 3% 30.000 18.000
Vpb 20% 6.000 3.600
Box 2 25% 6.000 3.600
Netto dividend 18.000 10.800
Totaal netto opbrengst[1] 3.000 5.250

[1] Het eigenwoningforfait is buiten beschouwing gelaten omdat dit in beide gevallen gelijk is.

Per saldo is in dit voorbeeld de bankvariant per jaar € 2.250 gunstiger. Het omslagrendement is ongeveer 2,4%. Komt het rendement dat de bv op de liquiditeiten maakt daaronder, dan is de bv-variant gunstiger. Is het rendement hoger, dan stijgt het voordeel.

Om een juiste vergelijking te maken moeten we ook rekening houden met de kosten van het oversluiten. Er moet een taxatierapport (stel € 350) komen. Daarnaast heeft de heer Jansen te maken met notariskosten voor de hypotheekakte (stel € 800) en behandelingskosten (stel € 850) voor de bank. In totaal bruto ongeveer € 2.000. Deze kosten zijn aftrekbaar tegen 50%, zodat dit netto € 1.000 is.

Wilt u weten of oversluiten voor u interessant is?

Neemt u dan contact op met uw private banker of maak een afspraak

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Login page tracking pixel