Kind helpen bij aankoop huis: 5 valkuilen bij schenking

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Kind helpen bij aankoop huis - 5 valkuilen bij een schenking
Blog
01 mei 2018

Kind helpen bij aankoop huis: 5 valkuilen bij schenking

Als u uw kind wilt helpen bij het kopen van een huis, dan is het mogelijk om éénmalig belastingvrij maximaal € 100.800 (2018) te schenken.
Uw kind moet het bedrag van de schenking gebruiken om een eigen huis te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Het bedrag mag ook worden gebruikt om een al bestaande eigenwoningschuld of een (fiscale) restschuld die is ontstaan bij verkoop van een eigen woning af te lossen. Daarnaast mag het bedrag worden gebruikt voor het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning. Let op dat u de schenking doet voordat uw kind of zijn/haar partner de 40-jarige leeftijd bereikt.

Ik zet vijf valkuilen bij deze belastingvrije schenking voor u op een rij.

Aandachtspunten bij een belastingvrije schenking

Aanvullende schenking

Aanvullende schenking

Als u in het verleden al een keer gebruik heeft gemaakt van de hoge schenkingsvrijstelling dan moet u eerst goed laten uitzoeken of u nog aanvullend mag schenken en zo ja, hoeveel. Dat is namelijk afhankelijk van het jaar waarin u de eerste schenking heeft gedaan. Een eventuele aanvullende belastingvrije schenking kan oplopen tot € 47.198 (2018). Laat u dus goed informeren.
1. Overlijden melden

Is een van onze rekeninghouders overleden?

Wij verzoeken u ons dat zo spoedig mogelijk te melden en ons de akte van overlijden te sturen. We informeren u vervolgens met een brief over een aantal praktische zaken. Alle rekeningen komen op naam van ‘Erven van’ en het gebruik van de rekening wordt mogelijk deels beperkt totdat de erfgenamen bekend zijn (zie de uitleg lager op deze pagina: Wie mag er handelen op de rekening(en) van de overledene?)

Wilt u uw kind helpen en gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling? Dan kan het verstandig zijn dit te regelen  in overleg met uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 1 mei 2018.

Wilt u meer informatie?

Meer weten
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot