Kind helpen bij aankoop huis: 5 valkuilen bij schenking

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Kind helpen bij aankoop huis - 5 valkuilen bij een schenking
Blog
01 mei 2018

Kind helpen bij aankoop huis: 5 valkuilen bij schenking

Als u uw kind wilt helpen bij het kopen van een huis, dan is het mogelijk om éénmalig belastingvrij maximaal € 100.800 (2018) te schenken.
Man en vrouw op dakterras
Uw kind moet het bedrag van de schenking gebruiken om een eigen huis te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Het bedrag mag ook worden gebruikt om een al bestaande eigenwoningschuld of een (fiscale) restschuld die is ontstaan bij verkoop van een eigen woning af te lossen. Daarnaast mag het bedrag worden gebruikt voor het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning. Let op dat u de schenking doet voordat uw kind of zijn/haar partner de 40-jarige leeftijd bereikt.

Ik zet vijf valkuilen bij deze belastingvrije schenking voor u op een rij.

Aandachtspunten bij een belastingvrije schenking

Aanvullende schenking

Aanvullende schenking

Als u in het verleden al een keer gebruik heeft gemaakt van de hoge schenkingsvrijstelling dan moet u eerst goed laten uitzoeken of u nog aanvullend mag schenken en zo ja, hoeveel. Dat is namelijk afhankelijk van het jaar waarin u de eerste schenking heeft gedaan. Een eventuele aanvullende belastingvrije schenking kan oplopen tot € 47.198 (2018). Laat u dus goed informeren.
Boetevrij aflossen

Boetevrij aflossen

Als uw kind de schenking gaat gebruiken voor de aflossing van de hypotheek dan is het belangrijk dat uw kind nagaat hoeveel hij of zij boetevrij per jaar kan aflossen. Als dat minder is dan het bedrag van de beoogde schenking, dan kunt u overwegen de schenking over maximaal drie achtereenvolgende jaren te spreiden. Hierdoor kan het kind de aflossing over drie jaren spreiden waardoor er mogelijk geen of minder boeterente verschuldigd is.
Hypotheek in box 3

Hypotheek in box 3

Als uw kind een huis heeft gekocht en de hypotheek door het niet voldoen aan bepaalde voorwaarden in box 3 wordt geplaatst, is er fiscaal gezien geen sprake van een eigenwoninglening. In die situatie kunt u geen gebruik meer maken van de hoge vrijstelling van € 100.800. U kunt daarom de schenking beter bij de aanschaf van het huis doen.
Herroepelijk schenken

Herroepelijk schenken

Aan een schenking kun je voorwaarden verbinden, maar de schenking moet wel onvoorwaardelijk zijn. Het is namelijk niet toegestaan om een schenking voor een eigen woning herroepelijk te maken. Er geldt één uitzondering. De schenking mag wel plaatsvinden onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het geschonken bedrag niet volgens de voorwaarden voor de vrijstelling is besteed.
Aangifte schenkbelasting

Aangifte schenkbelasting

Hoewel er geen schenkbelasting hoeft te worden betaald, moet er wel aangifte schenkbelasting  worden gedaan. Uw kind moet de aangifte doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van schenking. Dus als u de schenking op 31 december 2018 doet, dan moet uw kind voor 1 maart 2019 aangifte doen. Bij de aangifte doet uw kind een beroep op de eenmalige hoge vrijstelling. Doet uw kind geen (of niet op tijd) aangifte voor schenkbelasting? Dan is de verzuimboete € 369. De boete loopt op tot € 5.278 als er vaker wordt verzuimd.

Wilt u uw kind helpen en gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling? Dan kan het verstandig zijn dit te regelen  in overleg met uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 1 mei 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel