Huis gekocht? Zo werkt de bedenktijd

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Huis gekocht - Zo werkt de bedenktijd
Blog
20 augustus 2018

Huis gekocht? Zo werkt de bedenktijd

De bedenktijd is ingevoerd om een koper te beschermen tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Wat moet u weten over deze bedenktijd?
Zakenvrouw op trap

Sinds 2003 heeft een huizenkoper na het tekenen van een voorlopig koopcontract nog drie dagen bedenktijd. De koper mag binnen die bedenktijd zonder opgave van reden de koop ontbinden. Ook hoeft er in dat geval geen vergoeding aan de verkoper te worden betaald. De bedenktijd is ingevoerd om een koper te beschermen tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Zeker nu de huizenmarkt in sommige delen van Nederland weer overspannen is en er veel kapers op de kust zijn geen overbodige luxe. Wat moet u weten over deze bedenktijd?

Leg het beroep op de bedenktijd  schriftelijk vast en vraag om een bevestiging van de verkoper

1. Koper

De bedenktijd geldt alleen voor de koper. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat een kopie van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst aan de koper ‘ter hand is gesteld’. De bedenktijd eindigt aan het einde van de laatste dag van de bedenktijd, om middernacht. Dus als de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst op dinsdag ontvangt, dan eindigt de bedenktijd op vrijdag om 24.00 uur. Deze bedenktijd is dwingend recht en kan niet buiten werking worden gesteld door een afspraak tussen de koper en de verkoper. Hoe laat u de verkoper binnen de bedenktijd weten dat de koop toch niet doorgaat? Daar zijn geen voorgeschreven regels voor. Wel is het belangrijk om later te kunnen bewijzen dat u dit op tijd hebt gedaan. Leg het beroep op de bedenktijd daarom schriftelijk vast en vraag om een bevestiging van de verkoper.

2. Langer dan drie dagen

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen, omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. In deze wet is vastgelegd dat de bedenktermijn niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag*. De bedenktijd wordt dan verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

In de bedenktermijn moeten altijd twee werkdagen vallen

Als twee van de drie dagen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag vallen, schuift de bedenktermijn zelfs nog verder op. In de bedenktermijn moeten namelijk altijd twee werkdagen vallen. Wordt bijvoorbeeld op vrijdag de koopovereenkomst door zowel koper als verkoper  getekend en ter hand van de koper gesteld, dan is de bedenktijd dus pas voorbij op de daaropvolgende dinsdag om 24.00 uur.

3. Eigen of vakantiehuis

De bedenktijd geldt bij aankoop van een eigen huis, maar ook voor een vakantiehuis. Daarentegen is de bedenktijd weer niet van toepassing bij de aankoop van  onbebouwde grond, woonboten of woonwagens. De bedenktijd geldt ook niet voor huurkoop en de koop van een huis op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

4. Verkoper

De bedenktijd geldt niet voor de verkoper. Als een verkoper ook een bedenktijd wil, dan moet hij dit afstemmen met de koper en dit laten opnemen in de koopovereenkomst.

* Naast de algemeen erkende feestdagen zijn in 2018 ook 11 mei, 24 december en 31 december gelijk gesteld aan de algemeen erkende feestdagen. Elk jaar worden er andere dagen gelijkgesteld. Voor 2019 zijn dit 31 mei en 27 december.

Geschreven naar de stand van zaken op 20 augustus 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel