Belastingaangifte 2017: inkomsten uit eigen woning slim verdelen

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. Belastingaangifte 2017 inkomsten uit eigen woning slim verdelen
Hypotheek en wonen
23 maart 2018

Belastingaangifte 2017: inkomsten uit eigen woning slim verdelen

Soms kan het juist aantrekkelijk zijn om de woning toe te delen aan de partner met het laagste inkomen.
Man en vrouw die hardlopen

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting te doen. Als u een fiscale partner hebt, kunt u in sommige gevallen belasting besparen door uw zogenoemde inkomsten uit eigen woning slim te verdelen. Meestal wordt de eigen woning toegedeeld aan degene met het hoogste inkomen. Maar in sommige gevallen kan het juist aantrekkelijk zijn om de woning toe te delen aan de partner met het laagste inkomen.

Ik zet eerst nog even de hoofdlijnen van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek 2017 voor u op een rij.

Eigenwoningforfait en hypotheekrenteaftrek op hoofdlijnen

Hebt u een partner?

U mag inkomsten onderling verdelen

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is uw partner automatisch uw fiscale partner. Als u samenwoont, bent u onder bepaalde voorwaarden fiscale partners. U mag dan bepaalde inkomensbestanddelen onderling verdelen, zoals de inkomsten uit eigen woning. De verdeling geldt voor zowel de bijtelling van het eigenwoningforfait als de aftrekbare kosten; het is niet mogelijk om alle kosten toe te rekenen aan de meestverdienende en de volledige bijtelling aan de minstverdienende.
Bijtellen van inkomen

De bijtelling verhoogt uw belastbaar inkomen

Als u een eigen woning hebt, dan wordt u geacht daar inkomen uit te genieten; het zogenoemde eigenwoningforfait. Over de WOZ-waarde tot € 1.050.000 is de bijtelling in 2017 0,75%, voor de waarde daarboven zelfs 2,35%. De bijtelling verhoogt dus uw belastbaar inkomen. Bij een belastbaar inkomen vanaf circa € 67.000 betaalt u 52% inkomstenbelasting.
Aftrek van kosten

Kosten kunt u aftrekken, hoewel verminderd

Daar staat tegenover dat u betaalde hypotheekrente en kosten zoals bijvoorbeeld een erfpachtcanon in aftrek kunt brengen. Als u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf van 52% zit, dan kunt u echter de hypotheekrente en overige kosten in 2017 maar aftrekken tegen 50%. De aftrek wordt de komende jaren ieder jaar met 0,5% verminderd. Als het aan Rutte III ligt, gaat het zelfs versneld terug naar 37% in 2023.
Korting

Korting via Wet Hillen, hoewel verminderd

Om aflossing van hypotheken te stimuleren, is in het verleden de Wet Hillen geïntroduceerd. Als uw hypotheekrente en overige kosten lager zijn dan uw bijtelling voor het eigenwoningforfait, dan krijgt u op grond van de Wet Hillen een korting. U hoeft namelijk niet meer eigenwoningforfait bij te tellen dan de aftrekbare kosten. Vanaf 2019 wordt deze korting overigens in dertig jaar afgebouwd.

Wanneer is toedelen aan de partner met het laagste inkomen aantrekkelijk?

Als u met uw inkomen in de hoogste schijf zit, krijgt u bij het doen van de aangifte over 2017 te maken met een bijtelling van het eigenwoningforfait tegen 52% en een aftrek van kosten (onder andere uw hypotheekrente) tegen 50%. Als uw bijtelling voor het eigenwoningforfait verminderd wordt door de Wet Hillen, betaalt u per saldo dus 2% extra belasting.

Heeft uw partner een inkomen dat lager is dan € 67.000? Dan kunt u het eigenwoningforfait en de hypotheekrente toerekenen aan uw partner en betaalt u deze 2% extra belasting niet. Voor 2017 is de besparing dan 2%, voor de komende jaren loopt de besparing op door de verhoging van de aftrekbeperking.

Hoogste schijf
Eigenwoningforfait
52
Als uw bijtelling voor het eigenwoningforfait van 52% verminderd wordt door de Wet Hillen, betaalt u per saldo 2% extra belasting.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Stel, u hebt een woning met een WOZ-waarde van € 1.500.000 en een hypotheek van € 400.000 met een rente van 4%. Uw inkomen is € 100.000 en het inkomen van uw partner is € 30.000. De aftrekbare rente is € 16.000. Uw bijtelling voor het eigenwoningforfait zou € 18.450 zijn, maar is door de Wet Hillen nu beperkt tot € 16.000. Als u de inkomsten uit eigen woning aan uzelf zou toerekenen, kost u dat 2% aan extra belasting (bijtelling eigenwoningforfait tegen 52% en aftrek hypotheekrente in 2017 tegen 50%). Als u echter de inkomsten uit eigen woning toerekent aan uw partner, hoeft u per saldo geen extra belasting te betalen. Het voordeel is in dit geval € 320, voor de komende jaren loopt dat dus op. Als de partner met het laagste inkomen een inkomen heeft tussen circa € 20.000 en € 67.000, mag deze de hypotheekrente aftrekken tegen circa 40%. De partner krijgt dan ook een bijtelling van het eigenwoningforfait van 40%. Dit is dus een aantrekkelijkere optie.  

Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar geleidelijk afgeschaft. Daardoor wordt het voor nog meer huiseigenaren aantrekkelijker om de woning toe te delen aan degene met het laagste inkomen. Als u een woning hebt zonder hypotheek, moet u namelijk vanaf 2019 ieder jaar stapsgewijs een groter deel van het eigenwoningforfait opgeven als inkomsten uit de eigen woning.

Geschreven naar de stand van zaken op 22 maart 2018.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel