Einde jubelton in zicht: wat kunt u doen?

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. 2021
  4. Einde jubelton in zicht: wat kunt u doen?
blog
25 oktober 2021

Einde jubelton in zicht: wat kunt u doen?

Veel van onze relaties maken gebruik van de jubelton om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. Maar de belastingvrije schenking voor de eigen woning staat ter discussie. Hoe kunt u uw (klein)kind nog dit jaar helpen bij de aanschaf van een (toekomstige) eigen woning of aflossing van de eigenwoninghypotheek?
Familiemoment

De belastingvrije schenking voor de eigen woning van € 105.302 (2021) staat al langere tijd ter discussie. De jubelton was onder andere bedoeld om de problematiek van de onderwater-hypotheken die door de kredietcrisis was ontstaan, te verminderen.

Maar nu wordt de jubelton mede als oorzaak gezien van de exorbitante stijging van de huizenprijzen. Overbieden van 10% of meer is eerder regel dan uitzondering. Zonder inbreng van eigen geld is het vrijwel onmogelijk om een eigen woning te financieren. Veel van onze relaties maken dan ook gebruik van de jubelton om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. 

Maar hoe lang nog? De jubelton is met Prinsjesdag niet gesneuveld, maar er is wel een opmerking in de Beslisnota gemaakt dat 1 januari 2023 de eerst mogelijke afschaffingsdatum zou kunnen zijn. 

Uw (klein)kind moet dan uiterlijk in 2023 een woning kopen

Wilt u de mogelijkheid nog benutten om uw (klein)kind te helpen bij de aanschaf van een eigen woning, maar heeft uw (klein)kind nog geen woning op het oog? Dan kunt u toch al dit jaar de jubelton schenken. Let op: u moet deze schenking dan ook daadwerkelijk overboeken. Uw (klein)kind moet dan uiterlijk in 2023 een woning kopen en de schenking daarvoor gebruiken. Voor de zekerheid kunt u een ontbindende voorwaarde aan de schenking verbinden, zodat deze kan worden teruggedraaid als er binnen die periode geen woning is gekocht.

Wilt u schenken, maar zit uw vermogen bijvoorbeeld vast in uw woning of in een beleggingsportefeuille? Ook dan is het mogelijk om uw (klein)kind nog dit jaar te helpen bij de aanschaf van een (toekomstige) eigen woning of aflossing van een eigenwoninghypotheek. 

Overwaarde benutten

Met de huidige lage rentestand kunt u overwegen om de overwaarde op uw woning te benutten en een hypotheek op te nemen. Als de hypotheek niet meer dan 50% van de waarde van de woning bedraagt, kan deze in de meeste gevallen aflossingsvrij verstrekt worden. Let wel op dat u de rente op de hypotheek niet in aftrek kunt brengen. De schuld aan de bank is een box 3-schuld. Daar heeft u alleen een belastingvoordeel mee als u daar ook box 3-vermogen tegenover heeft staan. 

Ga na of uw eigen wensen en doelstellingen niet in gevaar komen

Effectenkrediet opnemen

Heeft u een beleggingsportefeuille, maar wilt u deze niet gedeeltelijk verkopen om te kunnen schenken? Dan kunt u overwegen om een effectenkrediet op te nemen. De beleggingsportefeuille dient dan als zekerheid voor de terugbetaling van de lening. De rente is nu ook relatief laag, maar is wel variabel. Stijgt de rente, dan stijgen ook uw rentelasten. Daarnaast moet u zich realiseren dat u belegt met geleend geld. Dat brengt de nodige extra risico’s met zich mee. Daalt uw effectenportefeuille, dan moet u mogelijk verplicht (een deel van) uw effectenportefeuille verkopen om het effectenkrediet (gedeeltelijk) af te kunnen lossen. 

Eigen doelstellingen

Voordat u besluit om te schenken, moet u wel zeker weten dat uw eigen wensen en doelstellingen niet in gevaar komen door de schenking. Nu kunt u de rentelasten van de extra hypotheek of effectenkrediet wellicht makkelijk uit uw huidige inkomen betalen, maar als u de huidige overwaarde of effectenportefeuille straks nodig heeft als aanvulling op uw pensioen of om zorg te kunnen inkopen bent u verder van huis.  

Meer weten?

Overweegt u om te schenken, raadpleeg dan ook altijd uw fiscalist of notaris. Uiteraard denkt uw private banker ook graag met u mee. We volgen de komende maanden op de voet wat er gaat gebeuren met de jubelton en houden u via onze blogs op de hoogte. 

Geschreven naar de stand van zaken op 21 oktober 2021.

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.
Login page tracking pixel