4 redenen om familielening voor eigen woning over te sluiten naar bank

Hanneke Kroonenberg - Van Lanschot
Hanneke Kroonenberg
Hoofd Kenniscentrum Van Lanschot
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. 2021
  4. 4 redenen om familielening voor eigen woning over te sluiten naar bank
blog
21 april 2021

4 redenen om familielening voor eigen woning over te sluiten naar bank

Verstrekt u een lening aan uw kind(eren) voor hun eigen woning? Dat kan aantrekkelijk zijn. Toch kan het ook een goed idee zijn om zo’n familielening over te sluiten naar de bank. Ik bespreek vier mogelijke redenen.
Twee generaties op een trap

Door de systematiek van box 3 kan het aantrekkelijk zijn dat u uw kind(eren) een lening voor de eigen woning verstrekt. De rente op de lening is voor uw kind aftrekbaar in box 1 en de rente-inkomsten zijn voor uzelf onbelast. U betaalt een forfaitaire heffing over de waarde van de lening per 1 januari van elk jaar. Door een hypothecaire inschrijving op de woning achterwege te laten, kunt een hoger rentetarief berekenen. In de meeste gevallen gebeurt dit op deze manier, en schenken de ouders (een deel van) de betaalde rente weer terug aan het kind. Tot een bedrag van   € 6.604 (2021) kan dit jaarlijks onbelast.

Toch kan het een goed idee zijn om zo’n familielening over te sluiten naar de bank. In deze blog bespreek ik vier mogelijke redenen.

Waarom familielening oversluiten?

Liquide middelen

U hebt liquide middelen nodig

U hebt de lening een aantal jaren geleden verstrekt en uw inkomen is sinds die tijd mogelijk gedaald. Misschien is uw vermogen door de coronacrisis ook gedaald. Hebt u daarom liever de liquiditeiten terug, om van te leven? Zolang u de hypotheek aan uw kind hebt verstrekt, hebt u alleen de beschikking over de rente-inkomsten. Als uw kind de hypotheek oversluit naar de bank, ontvangt u de liquide middelen terug. Ook dan kunt u, als u dat wilt, jaarlijks onbelast een bedrag blijven schenken aan uw kinderen (2021: € 6.604) en uw kleinkinderen (2021: € 3.244). 

Let op: door de coronacrisis is voor 2021 het bedrag van de vrijstellingen niet alleen geïndexeerd, maar ook met € 1.000 verhoogd. Deze verhoging van € 1.000 komt in 2022 weer te vervallen.

Lage rente

De rente is historisch laag

De rente is historisch laag, een mooi moment misschien voor uw kind om de rente bij de bank voor een lange periode vast te zetten. Als u belegd vermogen bij Van Lanschot heeft, kan uw kind voor de hypotheek bovendien gebruikmaken van het Vermogensarrangement: daarbij kan de korting op de hypotheekrente oplopen tot 0,3%.
Nalatenschap

Familielening in de nalatenschap

Als u onverhoopt komt te overlijden, dan erven uw erfgenamen ook de hypothecaire lening. Hebt u één kind, dan gaat deze lening door schuldvermenging teniet. Als uw kind na uw overlijden vervolgens een hypotheek aangaat bij de bank, dan is er geen sprake meer van een box 1-lening en is de rente niet aftrekbaar. Hebt u meerdere kinderen, dan kan de familielening bij de afwikkeling van de nalatenschap in de weg zitten, zeker als de onderlinge verhoudingen niet optimaal zijn.
Gelijke behandeling

Gelijktrekken van leningen en voorwaarden

Steeds meer kinderen lenen bij hun ouders voor de aankoop van een huis. Vaak blijkt dat ouders met meerdere kinderen hun kinderen verschillende bedragen lenen, met verschillende voorwaarden omtrent aflossen en met verschillende rentepercentages. Deze praktijk staat daarmee haaks op de wens van veel ouders om hun kinderen gelijk te behandelen. Als het mogelijk is dat alle kinderen zelfstandig een lening bij een bank afsluiten, zien wij regelmatig dat ouders alsnog aan alle kinderen een gelijk bedrag verstrekken en dat de kinderen het resterende bedrag van de lening (dat dus voor ieder kind verschillend is) oversluiten naar een bank. 
Wilt u weten of uw familiehypotheek nog steeds de beste oplossing voor u en uw kind(eren) is? Dan is het belangrijk om in ieder geval goed in kaart te brengen wat in de nieuwe situatie de lasten worden voor uw kind(eren) en welke kosten het oversluiten naar de bank met zich meebrengt. Onze private bankers en financieringsspecialisten helpen u daar graag bij. 

Geschreven naar de stand van zaken op 19 mei 2020, geactualiseerd op 20 april 2021.
 

Wilt u meer informatie?

Contact
Neemt u dan contact op met mr. Hanneke Kroonenberg RB. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier. Zij houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel