Woninghypotheek in coronatijd: 3 aandachtspunten voor ondernemers

Anniek Braat
Teamleider bij Van Lanschot Ondernemers
  1. Inspiratie
  2. Wonen en hypotheken
  3. 2020
  4. Woninghypotheek in coronatijd: 3 aandachtspunten voor ondernemers
blog
08 september 2020

Woninghypotheek in coronatijd: 3 aandachtspunten voor ondernemers

De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Misschien vraagt u zich af of u nog wel een woninghypotheek kunt krijgen? Of hoe een hypotheekaanvraag van een ondernemer in coronatijd beoordeeld wordt? Ik bespreek in deze blog drie belangrijke aandachtspunten.
Huis met zonnepanelen

Twee jaar geleden merkte ik dat ondernemers met een groeiende onderneming vaak meer moeite hadden om een hypotheek te krijgen dan een willekeurige medewerker van hetzelfde bedrijf. Ik schreef toen een blog over het aanvragen van een hypotheek door ondernemers. Begin dit jaar begon ik aan een update van deze blog, over de mogelijkheden van een hypotheek voor de ondernemer in privé in tijden van hoogconjunctuur. Beoordelen hypotheekverstrekkers een ondernemersaanvraag in een sterke economie anders? Maar mijn tweede blog werd ingehaald door een nieuwe werkelijkheid, waarbij de samenleving bijna drie maanden in een intelligente lockdown ging en de anderhalve-meter-samenleving het nieuwe normaal werd. 

De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Misschien vraagt u zich af of u nog wel een woninghypotheek kunt krijgen? Of hoe een hypotheekaanvraag van een ondernemer in coronatijd beoordeeld wordt? 

3 belangrijke aandachtspunten

Impact op onderneming

De impact van de coronapandemie op uw onderneming

U gaat samen met uw hypotheekverstrekker een langjarige overeenkomst aan. Als de coronacrisis de komende jaren zorgt voor een lagere winst, is het verstandig om dit mee te wegen bij de hypotheekaanvraag. Het is voor beide partijen van belang dat de maandelijkse hypotheeklasten gebaseerd zijn op realistische uitgangspunten. 

Bij een hypotheekaanvraag beoordelen wij zo goed mogelijk of de nieuwe hypotheeklasten passen in de financiële situatie van de ondernemer, dit uitgangspunt is ook in deze tijd niet veranderd. Hiervoor maken we samen met u een inschatting van de impact van de coronapandemie op de resultaten van uw onderneming, en dus indirect van uw inkomenspotentie. We kijken uiteraard ook uitgebreid naar de bedrijfsresultaten vóór het uitbreken van de coronacrisis en of er sprake was van een gezonde bedrijfsvoering. We proberen op die manier verder te kijken dan de crisistijd en een breder beeld te vormen van de kracht van de onderneming. 
Cijfers en begroting

Halfjaarcijfers en liquiditeitsbegroting

De jaarcijfers van de afgelopen drie jaar vormen de basis voor de beoordeling van uw aanvraag. Daarnaast helpt het om halfjaarcijfers 2020 op te stellen (bij voorkeur laat u dit door uw accountant doen). De eerstekwartaalcijfers 2020 zijn meestal nog redelijk. De gevolgen van de coronacrisis zijn pas vanaf de tweede week maart zichtbaar geworden.

Een liquiditeitsbegroting voor het komende jaar helpt om duidelijk zichtbaar te maken wat de impact van de huidige omstandigheden is op de kasstromen van de onderneming.

Tot slot is uw eigen visie op de ontwikkelingen van uw bedrijf en de markten waarin u actief bent van groot belang voor ons. U hebt uiteraard zelf het beste inzicht in de kansen en bedreigingen die er zijn. 

Financiële buffers

Het belang van financiële buffers

Het hebben van liquiditeit of een gezonde kasstroom is belangrijk. Financiële buffers (bijvoorbeeld liquide middelen) van de onderneming of de ondernemer in privé zijn belangrijk om een periode te kunnen overbruggen. Voor jonge en snelgroeiende ondernemers is dit vaak de uitdaging.

Hierbij helpt het als de onderneming toegang heeft tot extra financiële ruimte door middel van bankfinancieringen of risicokapitaal.

Overigens brengen we ondernemers die bij ons bankieren ook graag in contact met partijen die hierin voorzien.

Meer weten?

Bent u een ondernemer of bent u accountant van een ondernemer en wilt u meer weten over de mogelijkheden van een hypotheek bij Van Lanschot? Neem dan contact met mij op via 06 53 36 10 05 of stuur me een e-mail: o.linker@vanlanschot.com.

Anniek Braat
Teamleider bij Van Lanschot Ondernemers

Ook interessant voor u

Kennis & inspiratie
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel