onderzoek

Vermogenden zoeken extra financiële wendbaarheid

Thuiswerken en digitaal netwerken? Daar zijn vermogende ondernemers helemaal niet blij mee, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Van Lanschot. De coronacrisis heeft geleid tot meer eenzaamheid onder een deel van de respondenten. Aan de andere kant zorgde de crisis ook voor grotere inzet voor goede doelen.
Kwantitatief onderzoek - Vermogend Nederland 2021
Ipsos bevroeg 402 vermogende Nederlanders*, met een vrij belegbaar vermogen van € 500.000 of meer. Corona heeft impact gehad op de beleggingen, blijkt onder andere uit het onderzoek Vermogend Nederland 2021. 23% ondervond financieel last van corona en de coronamaatregelen. Ze investeerden het afgelopen jaar meer in duurzaamheid (38%) en in technologie (36%). Ook willen beleggers hun risico meer spreiden, bijvoorbeeld door verscheidenheid in regio’s aan te brengen (24%) of in diverse sectoren en industrieën te beleggen (22%). De reden voor die wijzigingen? Onzekerheid op wereldwijde markten is voor 31% van de deelnemers aan het onderzoek de aanleiding om te schuiven, net als de wens om financieel wendbaar te zijn (29%). 22% geeft kortweg ‘corona’ als reden voor de veranderingen in de samenstelling van investeringen en beleggingen.

36% van de vermogende Nederlanders wil een wereld achterlaten waarin mensen naar elkaar omkijken

Liever persoonlijk dan digitaal

Afgezien van de gevolgen voor beleggingen en investeringen, heeft de coronacrisis veel effect op het persoonlijke leven. 34% vond het zwaar om aan huis gebonden te zijn, 24% voelde zich eenzaam door het gebrek aan persoonlijk contact. 28% van de vermogenden zegt dat hun mentale gezondheid heeft geleden door de coronamaatregelen.
Ondanks het thuiswerken is de werk-privébalans voor maar een kwart van de vermogenden verbeterd, 22% vindt de balans zelfs verslechterd. Dat geldt vooral voor ondernemers, 38% van hen zegt dat de werk-privébalans niet is verbeterd. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek is positief over thuiswerken, dan wel ambivalent, 23% van de respondenten wil liever niet thuiswerken.
Zoom-meetings, vergaderingen via Teams en andere online bijeenkomsten zijn volgens de respondenten zeker geen alternatief voor ‘gewone’ vergaderingen. Het grootste deel van de ondernemers (56%) vindt ook dat een zakelijk netwerk niet digitaal kan worden onderhouden, en 39% van de ondernemers ziet het niet zitten dat thuiswerken de norm wordt na corona.

Vermogenden net zo tevreden als in 2020

Inzet goede doelen groeit

Veel vermogenden houden zich bezig met goede doelen. Maar liefst 84% van de vermogende Nederlanders zet zich op een of andere manier in: 36% doet vrijwilligerswerk, 66% schenkt aan goede doelen, 11% investeert in non-profit-organisaties, 9% zit in een raad van toezicht van een goed doel en 10% geeft pro-Deo-advies. Tijdens corona is 27% zich extra gaan inzetten, en voor 69% van die groep is die verandering corona-gerelateerd.
35% van de ondervraagden geeft aan door corona te zijn gaan nadenken over de negatieve impact van vliegreizen. 40% verwacht, zelfs als maatregelen worden versoepeld, minder vaak het vliegtuig te pakken voor vakantie of een zakenreis. Ondernemers zijn daarin iets minder inschikkelijk dan particulieren: van die groep is 56% het niet eens met de stelling ‘Wanneer we vrijer kunnen reizen zal ik minder ver op vakantie gaan dan voorheen’, in vergelijking tot 42% van de particulieren.

56% van de ondernemers vindt dat zij hun zakelijk netwerk niet digitaal kunnen onderhouden

Vertrouwen in de Nederlandse markt

Vermogenden hebben veel vertrouwen in de groei van de Nederlandse markt: 55% is positief over de groei in het komende jaar, 51% ziet het ook de komende vijf jaar rooskleurig in. Het vertrouwen in de Europese financiële markt voor de komende vijf jaar is iets minder gunstig, 43% is positief over de beurzen de komende vijf jaar, en over de financiële markten wereldwijd is 39% positief voor de komende vijf jaar.
Gevraagd naar een schoolcijfer voor het vertrouwen in instituties, geven ondernemers gemiddeld een 5,7 en particulieren een 6,3. Een significant verschil, dat te maken kan hebben met de vrijheidsbeperkende maatregelen, blijkt uit de reacties op een stelling. 50% van de ondernemers geeft aan dat ze daardoor een negatief beeld van de overheid hebben, bij particulieren is dit 32%.

Voor 39% van de ondernemers is thuiswerken een gruwel

Ondernemers succesvoller dan vorig jaar

Hoe wilt u dat er aan u wordt gedacht als u bent overleden? 22% van de ondernemers wil graag worden herinnerd als succesvol, 55% van alle deelnemers aan het onderzoek is echter niet bezig met die vraag. Over het algemeen willen de vermogenden graag een wereld achterlaten waarin mensen naar elkaar omkijken (36%). Ook streven ze naar een duurzame wereld (33%), schoner milieu (30%) en meer natuur (31%).
Zijn we na dit jaar klaar met corona? De vermogende Nederlanders verwachten van niet. Vooral de vrouwelijke ondervraagden (51%) verwachten dat corona over vijf jaar een grote economische impact op de maatschappij zal hebben, en daar is 31% van de mannen het mee eens. Toch voelen vermogenden zich succesvoller dan vorig jaar: ze geven zichzelf een 7,7 voor succes, hoger dan de 7,3 van vorig jaar. Ook het welbevinden van de vermogenden heeft niet geleden onder de coronapandemie: het gemiddelde cijfer voor tevredenheid is een 7,7 en dat is exact gelijk aan vorig jaar.

* Aan het online onderzoek van Ipsos hebben 402 vermogende Nederlanders meegedaan: 298 vermogende particulieren en 104 vermogende ondernemers. De ondernemers in het onderzoek zijn DGA van een bedrijf met tien werknemers of meer, met een EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) van 500.000 of meer. In het onderzoek werden 108 vrouwen en 294 mannen ondervraagd, de gemiddelde leeftijd was 56 jaar. De meeste ondernemers waren tussen 45 en 54 jaar oud, de grootste groep particulieren was 65+.

Beluister de podcast over het onderzoek

Podcast
Stefan Philippart, marktonderzoeker bij Van Lanschot, vertelt over de inzichten die het onderzoek Vermogend Nederland heeft opgeleverd. Presentator is Maarten van der Pas.