Dividend

Dé tien dividendaandelen van dit moment

Van Lanschot kiest elke drie maanden tien favoriete aandelen met een hoog dividendrendement dat voldoende houdbaar is. Bij de huidige selectie is er extra aandacht voor de verschuivende macro-omgeving. Een oplopende inflatie, de licht hogere rentestand en de matigende maar voldoende economische groei hebben impact op de bedrijfsvoering en dividendgroei bij ondernemingen.
Beleggers Cornelis Magazine Beleggingsvisie 2021

1. Vodafone

Inmiddels is bij Vodafone sprake van meer omzetgroei. Vodafone is bovendien bezig om zijn balanspositie te verstevigen (afstoten van onderdelen) en zijn netwerkkosten te verlagen. De vrije kasstroom voor boekjaar 2022 blijft sterk. Dit draagt bij aan de borging van het dividendrendement.
7,4 %
verwacht dividendrendement

2. TotalEnergies

TotalEnergies profiteert sterk van hogere olie- en gasprijzen, die op een structureel hoog niveau blijven. Dat wakkert hogere winstgevendheid aan en de balansverhoudingen zijn uitstekend op orde. Het maakt de weg vrij voor meer kapitaalteruggaven (lees: dividendgroei) in de toekomst.
6,2 %
verwacht dividendrendement

3. SBM Offshore

Het is duidelijk geworden dat investeringen in de olie- en gaswinning zijn achtergebleven. Dit leidt tot aanbodtekorten. Nu de olieprijs op een structureel hoger niveau zit, kan SBM Offshore als specialist in drijvende olieplatformen profiteren van verwachte inhaalinvesteringen van olieconcerns.
6,4 %
verwacht dividendrendement

4. ASR Nederland

ASR is een operationeel krachtige verzekeraar met een hoge winstgevendheid door lage kosten en een sterke marktpositie in Nederland. De sterke financiële positie, groeiende operationele winst en aandacht voor de aandeelhouders kunnen het dividendrendement verder opkrikken.
5,9 %
verwacht dividendrendement

5. ING Groep

Operationeel heeft het bankconcern de gewenste focus aangebracht. De kosten-batenratio ligt op een gezond niveau en binnen ING is er overtollig kapitaal aanwezig om terug te sluizen naar de aandeelhouders. Bovendien is de winstgevendheid van ING gebaat bij een oplopende rentestand.
5,3 %
verwacht dividendrendement

6. Sanofi

Bij farmaceut Sanofi rekenen we op (omzet)herstel bij de reguliere zorg na het wegebben van Covid-19. De strakkere kostendiscipline, die door de nieuwe CEO Paul Hudson is ingezet, fungeert als extra winstaanjager bij het laag gewaardeerde Sanofi.

 

3,9 %
verwacht dividendrendement

7. Vopak

2021 is een turbulent transitiejaar bij Vopak met diverse (cyclische) tegenslagen, maar de pijplijn van nieuwe groeiprojecten ligt op koers. Begin 2022 start de nieuwe CEO Dick Richelle. De waardering is historisch laag te noemen en  dat biedt potentieel voor 2022.
3,9 %
verwacht dividendrendement

8. Merck & Co

Farmaceut Merck & Co heeft met de oncologische behandeling Keytruda een belangrijke kaskraker in handen. Maar ook de pijplijn is veelbelovend met bijvoorbeeld Covid-19 pil Molnupiravir. Een versnellende omzetgroei kan een herwaardering van het aandeel Merck genereren.
3,8 %
verwacht dividendrendement

9. Eiffage

Met de Franse bouwer en beheerder van infrastructuur Eiffage spelen we in op het toenemend verkeer op tolwegen. Bij de bouwactiviteiten trekt de winstgevendheid aan, mede door kostencontrole. De waardering van Eiffage is met 11,6 maal de winst voor de komende twaalf maanden aantrekkelijk..
3,3 %
verwacht dividendrendement

10. RWE

Het Duitse nutsbedrijf RWE richt zich sterk op hernieuwbare energie waarbij het CO2-neutraal wil opereren in 2040. Wij voorzien een versnelde switch van beleggers naar nutsbedrijven die zich richten op renewables en deel uit maken van de klimaatoplossing.
2,6 %
verwacht dividendrendement
Bron: Bloomberg per 6 december 2021. Deze lijst kan onderhevig zijn aan veranderingen.
Dit is een prognose. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze lijst heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld of dient evenmin beschouwd te worden als aanbod of een verzoek om een financieel instrument te kopen. U kunt aan deze lijst geen nadere rechten ontlenen.

Nieuwsgierig naar dit soort beleggingen?

Maak dan snel een afspraak met een van onze beleggingsspecialisten. We vertellen u graag meer over de beleggingsmogelijkheden en zoeken samen uit welke sectoren het beste bij uw idealen aansluiten.