Case

Real assets: meer dan bakstenen

Veel vermogenden investeren al in vastgoed, anderen denken daar serieus over na. De afgelopen tijd was vastgoed een solide investering, is dat nog steeds zo? En wat zijn de alternatieven? David Leguit, senior private banker, begeleidt met name ondernemers bij vermogensvraagstukken, en denkt graag met ze mee over real assets als onderdeel van het totale vermogen.
Meeting Eggchairs

Een studentenappartement voor de kinderen, een bedrijfsgebouw of een recreatiewoning in het buitenland: veel ondernemers hebben een deel van hun vermogen geïnvesteerd in vastgoed. Langzamerhand verandert de markt, investeerders moeten met een lager rendement genoegen nemen en nieuwkomers op de vastgoedmarkt vinden het niet eenvoudig om iets te vinden. Baart dat zorgen? David Leguit volgt de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de voet. ‘We zien dat gemeentes strengere regels gaan stellen aan het kopen en vervolgens verhuren van appartementen. Op die manier willen ze de druk op de woningmarkt voor starters verlichten. Investeerders vragen zich – terecht – af wat zulke maatregelen voor hen zullen betekenen. Bovendien worden steeds hogere duurzaamheidseisen gesteld aan vastgoed. Als je flink moet investeren om panden aan die duurzaamheidseisen te laten voldoen, dan heeft dat ook gevolgen voor het rendement.’

Vastgoed vergelijkbaar maken

Van Lanschot kan gebruik maken van de kennis en jarenlange ervaring van de asset managers van Kempen. Zij begeleiden partijen bij investeringen in grote vastgoedprojecten. ‘We hebben hun model om vastgoed vergelijkbaar te maken toegankelijk gemaakt voor onze klanten. In een datagedreven model worden vastgoedobjecten beoordeeld op meer dan twintig miljoen datapunten per dag met informatie over landelijke trends, macro-economische ontwikkelingen, cijfers over misdaad en werkgelegenheid en infrastructurele ontsluiting. Wij kunnen op postcode-niveau die datapunten uitlezen en komen zo tot een regio-score, een omgevingsscore en een straatscore. Die gegevens zetten we af tegen het landelijk gemiddelde, en op die manier krijg je een locatiescore, een getal tussen 1 en 100.’

Meer dan stenen

Die locatiescore is geen schoolcijfer. Een hoge score betekent niet dat je een bepaald object moet kopen, benadrukt Leguit, en een lage score is niet automatisch een advies om te verkopen. Ervaring leert dat klanten de inzichten uit het datamodel vooral verrassend vinden. ‘Wij zijn geen makelaars of taxateurs. Het model biedt verrassende inzichten, het zet mensen aan het denken over hun vastgoed en de toekomst ervan. Hoe verhoudt zo’n locatiescore zich tot de waardering van het vastgoed? Ik sprak met een klant over zijn bedrijfsgebouwen en residentieel vastgoed in zijn omgeving. Uit de analyse van het datamodel bleek de beperkte werkgelegenheidsgroei in zijn stad. Dat zou op langere termijn impact kunnen hebben op de waardering van het vastgoed. Daar had hij nog niet bij stilgestaan, en is iets om over na te denken.’

Leguit attendeert zijn relaties ook graag op andere beleggingen in de categorie real assets. ‘Veel mensen denken aan bakstenen, maar er is meer mogelijk. Investeren in landbouwgrond, met name van duurzame landbouwprojecten, kan een interessant alternatief zijn. Bovendien lever je daarmee een bijdrage aan de reductie van CO2, een actueel vraagstuk. Ook investeringen in projecten op het gebied van infrastructuur worden, dankzij speciale fondsen, beschikbaar en bereikbaar. Interessant: deze investeringen zijn over het algemeen iets meer liquide dan directe vastgoedbeleggingen. Een extra argument om mee te nemen in een afweging. En daar denken we graag over mee.’

De werking

Benieuwd naar de werking van ons datagedreven model? Bekijk dan nu onderstaande animatie:

David Leguit cornelis magazine
David Leguit, senior private banker Van Lanschot

Transparantie in uw portefeuille

Belegt u in vastgoed of wilt u beleggen in vastgoed en bent u benieuwd hoe ons datagedreven model u meer inzicht kan geven?