artikel

Real assets: het verduurzamen van landbouwgrond én zorgen voor een betere risicospreiding 

 
Aspergeveld
Wuivende tarwehalmen in Denemarken, een op een heuvel gelegen olijfboomgaard in Portugal en peervormige avocado’s die in grote aantallen aan bomen hangen in Australië. De verbindende schakel tussen deze landen en gewassen is het Kempen SDG Farmland Fund-Feeder, een beleggingsfonds dat zich via het Kempen SDG Farmland Fund richt op duurzame landbouwgronden en geschikt is voor goedgeïnformeerde (waaronder professionele) beleggers die op zoek zijn naar een belegging voor de lange termijn (10 jaar of meer). De fondsen, dit jaar opgericht met inmiddels een paar grote beleggers aan boord, zijn een goed voorbeeld van de duurzame koers die Van Lanschot Kempen en Kempen Capital Management als beheerder van de fondsen voeren. Van Lanschot Kempen richt haar krachten allang niet meer uitsluitend op financiële analyses, maar neemt eveneens de factoren milieu, mens en maatschappij scherp onder de loep bij de selectie voor beleggingen.
Risicometer Kempen SDG Farmland Fund-Feeder

Portefeuillemanagers Richard Jacobs en Edzard Potgieser hebben allebei een sterke affiniteit met de sector. Beleggingsteamleider Jacobs bezit zelfs een kleine biologische wijngaard in Limburg. Regelmatig is hij daar in de weekenden te vinden tussen de wijnstokken, gekleed in een boerenoverall en groene laarzen. Doordeweeks houdt hij zich bezig met de beleggingen van landbouwgronden over de gehele wereld.

Landbouw beleeft een omslag’, vertelt Jacobs. ‘Vroeger was alles gericht op productiviteitsverhoging door intensief verbouwen, weinig diversiteit aan gewassen en veelvuldig gebruik van spuitmiddelen. De grond is daardoor verschraald. Dat is precies wat wij niet willen. Wij hebben scherp gedefinieerde duurzame doelstellingen.’

Beleggen in landbouw zorgt voor een betere spreiding van risico’s

We hebben deze duurzame doelstellingen gekoppeld aan vijf van de zeventien doelen die de Verenigde Naties in 2015 vaststelde, de zogeheten sustainable development goals. Het gaat om het beëindigen van honger, zorgen voor schoon water, een verantwoorde productie, klimaatactie en goed kunnen leven op land. Deze vijf SDG’s zijn concreet ingevuld met een groot aantal meetbare indicatoren gericht op duurzaamheid van landbouwgronden. ‘Regelmatig wordt er een flinke kluit grond uit onze velden gehaald en in een onafhankelijk laboratorium onderzocht hoe het met het bodemleven gesteld is’, vertelt teamlid Potgieser. ‘We hebben aan een aantal bodemindicatoren, zoals het percentage organische stof, doelstellingen gehangen waaraan moet worden voldaan.

Naast een dergelijk duurzaam rendement moet uiteraard ook een financieel rendement worden behaald. Het verwachte nettorendement ligt tussen de 6-8% per jaar. Dit rendement is opgebouwd uit verschillende componenten: de opbrengst van de gewassen, verantwoorde productiviteitsverbetering, waardestijging van het land en een (nu nog) bescheiden ecologisch rendement. Dat laatste ontstaat door vergoedingen voor de opslag van CO2 of de verbetering van biodiversiteit via diverse handelssystemen. ‘Maar het verwachte jaarlijkse rendement is gebaseerd op een horizon van circa tien jaar. Als belegger moet je dus enig geduld hebben’, stelt Jacobs.

Het verwachte nettorendement ligt tussen 6-8% per jaar

Inmiddels zijn wereldwijd elf landbouwgronden aangekocht. In Portugal is belegd in percelen waarop olijven en amandelen worden verbouwd, in de Verenigde Staten in onder meer aardappelen en granen, in Denemarken eveneens in granen maar ook in bieten en in Australië gaat het om gewassen als peulvruchten, mais en macadamianoten. Potgieser: ‘We vinden het belangrijk dat er ruwweg een fiftyfifty mix bestaat tussen jaarlijkse gewassen, zoals granen en aardappelen, en permanente gewassen zoals olijven en avocado’s. Ook dat is risicospreiding.’

Tijdens de selectie voor de koop van landbouwgronden wordt eveneens gekeken welk verdienmodel de voorkeur geniet. Er kan land worden gekocht waarbij een verbouwer uitsluitend pacht betaalt voor het gebruik (own & lease), maar Jacobs en Potgieser kunnen ook kiezen voor een model waarbij wordt geïnvesteerd in zaken als machines, gebouwen en gewassen. In dat geval zijn de opbrengsten direct uit de oogst van de gewassen afkomstig (own & operate). ‘Hier streven we naar een verhouding van ongeveer zestig-veertig’, stelt Potgieser.

Beleggen in landbouw zorgt volgens Jacobs en Potgieser voor een betere spreiding van risico’s. Daarmee zijn volgens hen landbouwgronden een complementaire belegging in een portefeuille. ‘Schommelingen in waarde door economische cycli, zoals bij vastgoed het geval is, spelen bij landbouwgronden nauwelijks een rol’, vertelt Jacobs. ‘De correlatie met de financiële markten is sowieso laag. Uiteraard zijn er ook risico’s in de landbouw, maar die zijn anders dan op de beurzen.’ Jacobs wijst bijvoorbeeld op zaken als droogte, ziektes en insectenplagen.

Ondertussen speuren Jacobs en Potgieser naar nieuwe landbouwgronden die geschikt zijn. Er is intensief contact met de lokale partners, die onderzoek verrichten naar de juiste percelen en gewassen, en over de gehele wereld verspreid zijn. Tezamen vormen zij inmiddels een groep van ruim veertig specialisten. ‘We zijn bezig in Australië, maar we hebben ook nog een aantal andere landen op de radar staan. Op dit moment wordt het team van lokale partners uitgebreid in Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. En misschien, misschien gaan we ooit zelfs iets kopen in Nederland’, zegt Jacobs.

Richard Jabobs Edzard Potgieser van lanschot kempen
Richard Jacobs en Edzard Potgieser, portfolio managers SDG Farmland fund Kempen (Asset Management)

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Het getoonde rendementscijfer is een prognose. Dergelijke prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resulaten. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.