onderzoek

Nieuwe generatie ondernemers vertrouwt algoritmes eerder dan mensen

Generatieverschillen vermogende ondernemers
De nieuwe generatie ondernemers gebruikt het vermogen om het eigen bedrijf te ontwikkelen. Voor de huidige generatie is het vermogen juist een manier om hun levensstijl te behouden. Dat blijkt uit interviews* die marktonderzoekbureau djem insight studio hield in opdracht van Van Lanschot.

Die nieuwe generatie ondernemers leidt een welvarend leven, maar ziet dat niet als hoogste prioriteit. In de interviews noemden ze verantwoordelijk leven en verantwoord ondernemen als belangrijke doelstellingen. Het zijn geen wereldverbeteraars, maar ze willen wel een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun leef- en woonomgeving te verduurzamen. Ambitie en het nastreven van succes gaat bij deze generatie hand in hand met maatschappelijke betrokkenheid en idealisme. Consuminderen is een belangrijk woord voor deze groep. Ook de huidige generatie is geen big spender, maar dat heeft niks met duurzaamheid te maken. Zij zijn opgevoed om zuinig te zijn met geld en spullen.

Nieuwe generatie ondernemers wil consuminderen, huidige generatie is gewoon zuinig

Eigen vak als comfortzone

Het verschil tussen de generaties tekent zich af in de manier waarop het vermogen is verworven. De huidige generatie vermogenden heeft een eigen onderneming in een traditionele sector, zoals vastgoed of industrie, en blijft binnen de comfortzone van hun eigen vak. Het zijn harde werkers, die hands-on bezig zijn en het werk zien als onderdeel van hun leven. Nieuwe vermogenden hebben bijvoorbeeld tech- of mediabedrijven. Zij zoeken afwisseling en vernieuwing in hun loopbaan. Ze willen concreet bijdragen aan de samenleving, en ze gebruiken hun vermogen als middel om andere doelen te bereiken: nieuwe concepten ontwikkelen of op een innovatieve manier ondernemen.

Relatie-gedreven versus technologie-gedreven  

Waar de huidige generatie zich in hun werkzame leven richt op duurzame relaties met klanten, denkt de nieuwe generatie vooral productgericht. Technologie is daarbij het toverwoord. Een technologie-gedreven bedrijfsvoering, gericht op kwalitatief hoogstaande, innovatieve producten, die op grote schaal aan redelijk anonieme klanten kan worden verkocht, heeft daarbij de voorkeur. Technologie is sowieso vertrouwd terrein voor de nieuwe generatie ondernemers. Ze zijn digitaal gevormd en omarmen technologische vernieuwingen. De huidige generatie ondernemers is weliswaar minder bekend met alle online-ontwikkelingen, maar sommigen van de geïnterviewden zijn wel online aan het beleggen of zoeken op een andere manier hun weg in de digitale wereld. De nieuwe generatie stelt vertrouwen in algoritmes en bots, de huidige generatie ziet vertrouwen als een menselijke eigenschap, die hoort bij betrouwbaarheid en integriteit.

Vermogen zorgt voor rust

Wat betekent vermogen voor deze ondernemers? Alle geïnterviewden noemen onafhankelijkheid, vrijheid, rust en zorgeloosheid. Dat zijn de enige overeenkomsten, de verschillen zijn verder groot. De huidige generatie gaat rentenieren, ze geven aan dat ze vooral genieten van ‘kunnen doen wat ze willen’. Ze zijn bezig met overdracht van het bedrijf en afbouw van hun werkzame leven en hebben geen financiële zorgen meer. Het vermogen wordt besteed aan hobby’s zoals golfen en zeilen, theaterbezoek, etentjes en vakanties.

Ik investeer niet in bedrijven die langer dan twintig jaar bestaan

De nieuwe generatie ziet vermogen minder als financieel doel, maar als een mogelijkheid om hun leven en werk maatschappelijk relevant en zingevend in te vullen. Ook gebruiken deze ondernemers het om te laten zien waar ze voor staan, welk verschil ze willen maken en welke maatschappelijke bijdrage ze willen leveren. Als zij afstand nemen van hun onderneming, beginnen ze daarna iets nieuws. Ze zoeken voortdurend naar nieuwe businessmodellen, projecten en concepten. Het vermogen wordt geïnvesteerd in start-ups, die ze ook met advies willen ondersteunen. In bestaande ondernemingen hebben ze aanmerkelijk minder vertrouwen, een van de respondenten stelde: ‘Ik investeer niet in bedrijven die langer dan twintig jaar bestaan.’

Beleggen blijft populair

De crises van 2002 en 2008 en de huidige coronacrisis zijn financiële tegenslagen voor alle ondernemers. De huidige generatie is – niet vreemd, gezien de levensfase – meer gericht op consolideren van het vermogen dan de nieuwe generatie. De huidige generatie vertrouwt vooral markten en concrete instituties: traditionele en industriële bedrijfstakken zoals olie en voeding, vastgoed en de huizenmarkt. De nieuwe generatie geeft aan tegen een stootje te kunnen. Ze zijn niet bang dat hun vermogen onder druk komt te staan door COVID-19. De onderzoekers beschrijven deze groep als een generatie met lef, creativiteit en een neus voor innovatie, ook als het gaat om ontwikkelen en vergroten van het vermogen.

Beide groepen zijn tijdens de coronacrisis niet anders gaan beleggen, hun vertrouwen in de financiële markt heeft geen deuk opgelopen. Wel heeft de pandemie alle geïnterviewden bewuster gemaakt van wat er in het leven echt toe doet. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog op de prioriteitenlijst, bij zowel de nieuwe als de huidige generatie ondernemers. 

* Marktonderzoekbureau djem insight studio sprak in opdracht van Van Lanschot met twaalf ondernemers over onder andere de opbouw van vermogen, goede doelen en het vertrouwen in de samenleving. De inzichten uit gesprekken met zes ondernemers tussen 18 en 44 jaar (nieuwe generatie ondernemers) worden in het rapport van djem vergeleken met die van zes ondernemers van 45 jaar of ouder (de huidige generatie).