onderzoek

Vermogenden vertrouwen vooral in zichzelf

Onderzoek Vermogend Nederland 2020

Uit onderzoek in opdracht van Van Lanschot blijkt dat vermogenden weliswaar vertrouwen hebben in de toekomst, maar wel zelf de touwtjes in handen willen hebben. Hun vertrouwen in de overheid en instituten is niet hoog. Succes komt vooral door hard werken en eigen verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de onderzoekscijfers. Het vermogen zorgt voor financiële vrijheid en minder zorgen, maar levert ook stress op, vooral voor de nieuwe generatie.

Elk jaar laat Van Lanschot onderzoek uitvoeren onder vermogende Nederlanders. Voor dit onderzoek werden dit jaar vijfhonderd vermogenden* aan de tand gevoeld door marktonderzoeksbureau Ipsos. In de uitkomsten zijn vooral de verschillen tussen de huidige en nieuwe generatie vermogenden opzienbarend.

Geen vertrouwen in duurzame wereld

Vermogenden hebben doorgaans voldoende vertrouwen in de eigen toekomst, het gemiddelde cijfer is een 7,5 (op een schaal van 1 tot 10). Het vertrouwen in een betere en duurzame wereld is daarentegen maar matig: slechts 23% van de deelnemers zegt veel, of zeer veel vertrouwen in een duurzamere wereld te hebben. Vooral de huidige vermogenden zijn daar sceptisch over, de meeste respondenten hebben matig, weinig of zeer weinig vertrouwen, slechts 14% is positief. Dat is anders bij de nieuwe generatie vermogenden: daarvan heeft 35% vertrouwen in een toekomstige duurzame wereld.

Slechts 23% van de vermogenden heeft vertrouwen in een duurzamere wereld

Matig vertrouwen in instituten

Over het algemeen is er maar matig vertrouwen in overheid en instituten. Ruim een derde is het eens met de stelling ‘Ik heb vertrouwen in de politici in Den Haag’, een kwart is het daar niet mee eens. De nieuwe vermogenden hebben meer vertrouwen in de politiek dan de huidige vermogenden: 45% versus 28%. Instituten zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Planbureau genieten gemiddeld meer vertrouwen dan Den Haag: 47% is het eens met de stelling ‘Ik heb vertrouwen in instituten’.

Succes is hard werken en verantwoordelijkheid nemen

Vermogenden hebben vooral vertrouwen in zichzelf en hun eigen succes. De nieuwe vermogenden vinden een gevulde bankrekening een uitdrukking van succes, een derde is het eens met de stelling ‘succes is meetbaar aan de hoeveelheid geld die men heeft’. Het verschil met de huidige vermogenden is groot: van hen stemde slechts 9% in met die stelling. En waar komt dat succes vandaan? Hard werken en individuele verantwoordelijkheid zijn de voornaamste succesfactoren, vindt 60% van de vermogenden, zowel jong als oud.

Meer vrijheid en meer mogelijkheden

Vermogen biedt financiële vrijheid, vermogenden hebben geen financiële zorgen en alle vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat zijn de grote voordelen van vermogen, bleek uit het onderzoek. Bij dit onderwerp tekenen zich grote verschillen af tussen de huidige en de nieuwe vermogenden. De eerste groep noemt vaker het ontbreken van financiële zorgen (80%) en de financiële vrijheid (72%). De nieuwe vermogenden noemen vaker het feit dat vermogen deuren opent die voor anderen gesloten blijven en de mogelijkheid om impact te hebben op de maatschappij. Een klein deel van de nieuwe vermogenden (10%) is van mening dat vermogen aanzien geeft, de huidige generatie vermogenden noemt dat opvallend genoeg niet één keer als voordeel. 

Vermogen geeft aanzien, vindt 10% van de nieuwe vermogenden

Veel stress voor vermogenden

Er kleven ook nadelen aan het hebben van vermogen. De angst om dat vermogen te verliezen wordt door 30% van de deelnemers genoemd, jaloezie en afgunst (25%) en druk of stress (22%) worden ook aanzienlijk vaak genoemd. Vooral de nieuwe vermogenden zien nogal wat nadelen. Zij ervaren naast jaloezie, afgunst en stress ook minder vrije tijd (21%) als nadeel. Dat verschil kan worden verklaard door het feit dat de huidige vermogenden minder of helemaal niet meer werken. De helft van hen ziet trouwens geen enkel nadeel aan het hebben van vermogen en bij 12% van de nieuwe vermogenden is er eveneens geen vuiltje aan de lucht. Ontsnappen aan de stress doen de huidige vermogenden over het algemeen door televisie te kijken, radio te luisteren of te lezen, een deel van de nieuwe vermogenden gaat liever mediteren of shoppen.

Hard voor zichzelf

De nieuwe generatie vermogenden is hard voor zichzelf, en in mindere mate ook voor anderen, is een conclusie van het onderzoek. De huidige generatie vermogenden is duidelijk milder voor zichzelf en voor anderen.
Soms gaat het vermogen ten koste van vriendschappen, 19% van de nieuwe vermogenden noemt frictie met vrienden of familie als een nadeel van het hebben van vermogen. Hebben ze vijanden gemaakt door het opbouwen van vermogen? 33% van de nieuwe vermogenden beaamt dat, tegenover 7% van de huidige vermogenden. Gelukkig maakt 44% van de nieuwe vermogenden ook nieuwe vrienden door het vermogen, net als 10% van de huidige generatie vermogenden. Vermogenden hebben tijd te kort, blijkt uit het feit dat 33% van de nieuwe generatie vermogenden meer tijd aan familie, en 37% meer tijd aan vrienden zou willen besteden. 

80% van de vermogenden houdt zich bezig met goede doelen

Geven of doen

De grote meerderheid van de vermogenden, 80%, houdt zich op een of andere manier bezig met goede doelen. Schenken is de populairste manier om bij te dragen aan het goede doel, gevolgd door vrijwilligerswerk, zoals adviseren of deelnemen aan een raad van toezicht. Het grote verschil: de huidige generatie vermogenden kiest vaker voor schenken, de nieuwe vermogenden komen in actie voor het goede doel. Bovendien kiezen de nieuwe vermogenden vaker voor goede doelen op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en social enterprises, bedrijven die ondernemen vanuit de drive om goed te doen voor de wereld. De huidige generatie gaat voor goede doelen op het gebied van zorg en natuur. Opzienbarend: ondanks het besef dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, schenkt slechts 27% aan goede doelen die met duurzaamheid te maken hebben. Gaat de nalatenschap ook naar een goed doel? Dat overweegt maar een klein deel van alle vermogenden. De nieuwe generatie vermogenden is vaker bezig met studiebeurzen en trust funds, als manier om hun vermogen over te dragen. De huidige vermogenden denken aan de kinderen, partner en andere familieleden als erfgenamen. De overdracht van het vermogen bespreken ze met familie of vrienden, ze treffen alvast voorzieningen voor de overdracht en winnen advies in bij financieel adviseurs.

* Aan het online onderzoek van Ipsos hebben vijfhonderd vermogenden meegedaan. Daarvan zijn 227 respondenten jonger dan 45 jaar, de zogenaamde nieuwe vermogenden, en 273 deelnemers vallen in de groep huidige vermogenden, zij zijn 45 jaar of ouder.