Column Cornelis Magazine

Voorkomen is beter dan genezen

Column

2020: een jaar dat ons nog lang zal heugen. De coronapandemie heeft een enorme impact op ons dagelijks leven, ook op financieel gebied.

In maart zagen we de beurzen wereldwijd dalen. Dalingen van 30% waren geen uitzondering. Inmiddels zijn de beursbarometers weer grotendeels hersteld, maar dat geldt niet voor alle individuele beleggingen. Een crisis als deze brengt daarmee een belangrijk aandachtspunt voor iedereen aan het licht. Wie kan (beleggings)beslissingen nemen als u plots in het ziekenhuis belandt en daar zelf tijdelijk niet meer toe in staat bent?

  Als u met uw bank heeft afgesproken dat u advies krijgt over uw beleggingen, dan worden de beleggingsadviezen alleen uitgevoerd als u daar opdracht voor geeft. Heeft u het vermogensbeheer uitbesteed aan uw bank? Dan neemt die de beleggingsbeslissingen voor u, uiteraard binnen het overeengekomen beleggingsprofiel. Toch is het in beide gevallen van belang dat iemand anders de beslissingen kan nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Zorg dus dat dit goed geregeld is.

   Wat kunt u doen? Een simpele oplossing is om uw partner, kind of een vertrouwenspersoon te machtigen op uw effectenrekening of de effectenrekening om te zetten naar een en/of-rekening. Uw bank heeft daarvoor de handtekening en een legitimatiebewijs van de gemachtigde of nieuwe rekeninghouder nodig.

   U kunt ook een stap verder gaan en bij de notaris een levenstestament op laten maken. Hierin geeft u een (of meerdere) personen een uitgebreidere volmacht. Naast een volmacht voor de bankzaken kan ook worden geregeld of er door de gevolmachtigde mag worden geschonken, of de woning mag worden verkocht, hoe de onderneming bestuurd moet worden, etc. Desgewenst kunt u ook medische zaken regelen. Naast een of meer gevolmachtigden kunt u ook nog een toezichthouder benoemen, die kan controleren of de gevolmachtigde zijn taken goed uitvoert.

   De coronapandemie doet ons doen beseffen dat er altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren, waardoor je misschien tijdelijk niet in staat bent om je financiële zaken te regelen. Het is dus belangrijk dat u daarop voorbereid bent, voorkomen is immers beter dan genezen. Heeft u al iemand gemachtigd of een levenstestament opgesteld? Kijk dan nog even of dit aansluit bij uw huidige wensen.

   Ik hoop dat we corona snel onder controle krijgen en ik wens u dan ook een gezond 2021.

  Hanneke 
  hanneke column cornelis

  Hanneke Kroonenberg is hoofd Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder en de vermogende particulier.